Barn og voksne i en gymsal med klatrevegg

Behandlingstilbud i Energisenteret

Energisenteret blir benyttet til utredning, behandling og forskning på tvers av klinikker og avdelinger på sykehuset. Her er noen av tilbudene du finner i Energisenteret.

I Energisenteret er det mye aktivitet og mange brukere, men vi alltid plass til flere! Jobber du med pasienter i alderen 0-25 år på Haukeland og tenker at fasilitetene i Energisenteret kunne vært nyttig i behandlingen av pasienten din? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

​Energisenteret jobber med konseptet Mestringsuker. Her får barn med en kronisk sykdom tilbud om et meistringsopphold, et helhetlig behandlingstilbud der fysisk aktivitet og mestring står i sentrum.

​En Energikonsulent bistår barn og unge i alderen 6-18 år i overgangen fra behandling til et aktivt liv i sitt nærmiljø. Barnet/ungdommen er tilknyttet Helse Bergen og har behov for trygging og tilrettelegging inn i fysisk aktivitet. 

Hva gjør en Energikonsulent:

  • Kartlegger aktuelle aktivitetstilbud i nærmiljøet
  • Følger opp i overgangen til fysisk aktivtet
  • Har dialog med trener/aktivitetsleder

Barn og unge i alderen 9-13 år og som følgast opp av Poliklinikk for overvekt kan henvises til aktivitetsgrupper på Energisenteret. Gruppene har aktivitet i gymsal og basseng og er styrt av fysioterapistudentar under veiledning av fysioterapeutar ved Fysioterapiavdelinga og fra høyskolelektorer på Fysioterapiutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. 

Energiteamet PBU driver aktivitetstilbod for born og unge som er tilknyttet Psykisk helsevern for barn og unge (PBU). Energiteamet benyttar både gymsal, basseng og uteområde i sin aktivitetstilbud. DE har følgende tilbud:

  • VoV - Våg og Vinn
  • TAG - Trygg, Aktvi, Glad

Fysioterapeutene som jobber med barn og unge på Haukeland har base på Energisenteret. Her møter de barn og unge til fysioterapivurderinger eller -behandlingar i et av fysioterapirommene, i gymsalen eller i bassenget.

I ganglaboratoriet på Energisenteret jobber det fysioterapeuter, ortopediingeniører og ortopeder. Ved bruk av tredimensjonal dataanalyse kartlegger de gangmønster til barn og unge som har utfordringer knyttet til gange. Denne informasjonen bruker de til å finne ut hvilke behandling som passer best for det aktuelle barnet, og senare til å vurdere hvordan behandlingen har fungert.

Leger, psykologer, spesialpedagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter benytter både undersøkelsesrom, gymsal og basseng i sine behandlinger av barn og unge tilknyttet HABU.

I Hjerte-lunge-testlab på Energisenteret foregår det både pasientbehandling og forskning. Her jobber sjukepleire, leger, fysioterapeuter og forskere med å analysere blant annet lungekapasitet, hjertet sin funksjon og strupehodet sine bevegelser under anstrengelse.

Barne- og ungdomsklinikken har poliklinisk drift i Energisenteret. Her jobber barneleger og barnesjukepleiere sammen om undersøkelse og behandling av barn og unge tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken i poliklinikk for infeksjon, lunge og hjerte.

Sykehusskolen driver individuelt tilpasset undervisning for alle barn og unge i skolealder som er innlagt på Haukeland i mer enn en uke. Sykehusskolen har sine lokaler i Glasblokkene 1-4, blokk 4, 3. etg, men brukar gymsalen og bassenget både i friminutt og i kroppsøvingstimer.​

Energisenteret er lokalisert i Glasblokkene 1-4, blokk 2/3, etasje U1 og etasje 1

 

Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 24.05.2024