Barnehagar

Helse Bergen har fire barnehagar der tilsette kan søke om plass for barna sine. Barnehagane tar imot barn frå 1-6 år, og til saman har vi plass til rundt 250 barn.

Helse Bergen eier og driver 4 barnehagar. Vinterdalen barnehage i Sandviken og tre barnehager ved Haukeland universitetssjukehus; Vognstølen, Hunstad og Ravnebjerget:

Hunstad barnehage

Ravnebjerget barnehage

Vinterdalen barnehage

Vognstølen barnehage 

I våre barnehagar blir kvart barn sett, høyrt og stimulert ut frå eigne føresetnader. Barnehagen skal gi barna gode vilkår for læring og utvikling i eit trygt miljø. Barna skal få eit godt pedagogisk tilbod gjennom leik og læring i sosialt samspel med andre barn og med vaksne. Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45.

Planleggingsdagar 2023 - 2024:

Mandag 11. september 2023
Fredag 3. november 2023
Fredag 26. januar 2024
Fredag 15. mars 2024
Fredag 10. mai 2024

Planleggingsdagar 2024-2025:

Mandag 9. september 2024
Fredag 1. november 2024
Fredag 31. januar 2025
Fredag 14. mars 2025
Fredag 30. mai 2025
 

For tilsette i Helse Bergen - Slik søker du barnehageplass

Kontakt

Barnehagesjef Hilde Margrethe Ersvær

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Barnehagar Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45.
Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

 

 

Jonas Lies vei 68

Jonas Lies vei 68

Opptak til barnehage

Alle som er tilsett i eller skal byrje i stilling i Helse Bergen HF kan søke barnehageplass til barna sine i Helse Bergen sine barnehagar. Også tilsette i institusjonar/organisasjonar som har avtale om plassar i Helse Bergen sine barnehagar kan søke.
Opptak til barnehage
Barn i barnehagen