Pasientkurs

MS-Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

12.
april
2024
2 dagar
  1. 12. apr. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 11. apr. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 12. apr. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 11. apr. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Nevroklinikken i samarbeid med Lærings og meistringssenteret.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal 2
5021 Bergen

Påmelding

Pasientar / pårørande kan melde seg på ved å sende e-post til: anne.skar@helse-bergen.no

Telefon 55 97 60 76 / 55 97 51 23 / 55 97 55 03

.

 

Målgruppe

Kurs for personar som nyleg har fått diagnosen MS og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut, psykolog og brukarmedverkar. 

Presentasjonar


 

Kontakt

Relevante behandlingar