Pasientkurs

MS-Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

23.
september
2024
2 dagar
  1. 23. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 24. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 23. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 24. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Nevroklinikken i samarbeid med Lærings og meistringssenteret.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal Helsepark
Ulriksdal 2, 4.etg.
5009 Bergen

Påmelding

For å delta trenger du tilvising frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendast elektronisk til Nevroklinikken, Nevrologisk avdeling 

Merk tilvising med pasientopplæring.

Du får stadfesting på plass

Vennlegast meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.

Telefon: 55 97 50 50 

Målgruppe

Kurs for personar som nyleg har fått diagnosen MS og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut, psykolog og brukarmedverkar. 

 


 

Kontakt

Relevante behandlingar