Hudavdelinga

Hudavdelinga på Haukeland universitetssjukehus er den einaste sengeavdelinga for hudpasientar på Vestlandet. Hovudoppgåva våre er å diagnostisere og behandle hudsjukdomar og seksuelt overførte infeksjonar. Vi tilbyr pleie, rehabilitering, førebygging og opplæring av pasientar og pårørande.

Hudavdelinga tilbyr pleie, rehabilitering, førebygging og opplæring av pasientar og pårørande. Avdelinga driv undervising og forsking innan hud- og veneriske sjukdommar.
Avdelinga er regionsjukehus for Vestland og Rogaland og universitetsklinikk i hud- og seksuelt overførte sjukdomar. Samstundes har avdelinga lokalsjukehusfunksjon for Bergen og tilstøytande kommunar. 
 

Ein-til-ein samtalar

 • Eksemsamtale
 • Psoriasissamtale
 • Handeksemsamtale
 • Startsamtale ved lysterapiavdelinga
 • Opplæringssamtale ved start av biologiske medisinar
 • Innkomstsamtale ved infusjonsbehandling – biologiske medisinar
 • Informasjonssamtalar til «drop-in» pasientar ved klinikk for SOI–avdeling for seksuelt overførbare infeksjonar
 • Informasjonssamtalar til dagpasientar/hotellpasientar
 • Pasient som møter på hudpoliklinikk til kontroll eller oppstart av behandling
 • Pasientinformasjon hudbehandlingar, fotodynamisk terapi og laserbehandling
 • Pasientopplæring ved behandling av kroniske sår

Grupper

 • Eksemkurs
 • Hudsjukdom – «Å leve med hudsjukdom»

Planlagt rettleiings– og opplæringstilbod

Eksemsamtale: Ein–til–ein samtale med foreldre som har barn med AD (atopisk dermatitt). Barnet er med til samtalen. Foreldre/barn har vore hos hudlege ved Hudavdelinga veker før og fått ordinert eit behandlingsregime.


Psoriasissamtale: Ein–til–ein samtale med unge/vaksne som har psoriasis. Pasienten har tidlegare vore til hudlege ved Hudavdelinga eller hos annan hudlege.


Handeksemsamtale: Ein–til–ein samtale med unge/vaksne med handeksem. Pasienten har tidlegare vore hos hudlege ved Hudavdelinga eller hos annan hudlege.


Startsamtale ved lysterapiavdelinga: Ein–til–ein samtale. Tilbodet er til pasientar som skal starte med lysbehandling.


Informasjonssamtaler med dagpasientar/hotellpasientar: Pasientar som bur heime eller på hotell i behandlingsperioden. Kjem dagleg til Hudavdelinga for behandling. Vanlegvis 3 vekers behandlingsforløp.


Opplæring i førebygging og eigen behandling av nye sjukdomsutbrot: Målsettinga er at pasienten får auka kunnskap til å praktisere eigen behandling for å utsetje eller unngå sjukehusopphald.


Opplæringssamtale ved start av biologisk medisin: Ein–til–ein samtale. Tilbodet er til pasientar som skal starte med ny medisin og skal administrere injeksjonen sjølv.


Innkomstsamtale før infusjon av biologiske medisinar: Ein–til-ein samtale hos sjukepleiar like før planlagt infusjon. Går gjennom standardisert sjekkliste for å utelate infeksjonar eller andre forhold som utelater infusjon.


Informasjonssamtale til «drop-in pasientar» ved klinikk for SOI–avdeling for seksuelt overførte infeksjonar: Ein–til–ein samtale der sjukepleiar informerer om behandlingsregime, korleis førebygge og unngå nye infeksjonar. Gjer smittesporing.


Pasientinformasjon til spesifikke hudbehandlingar:

 • Fotodynamisk terapi
 • Laserbehandling
 • Sårbehandling
 • Skabbehandling
Innhald i ein «Ein–til–ein samtale»:
Innhald blir bestemt ut ifrå pasienten sitt aktuelle behov der og då. Det kan vere gjennomgang av behandlingsregime, oppklaring av informasjon etc.

Avdelingsdirektør Alf Henrik Andreassen
Seksjonsoverlege Ingeborg Bachmann
Seksjonsoverlege Dag Sollesnes Holsen
Seksjonsleiar Camilla Syvertsen
Seksjonsleiar Kristina Maria Borge
Seksjonsleiar kontor Else Karin Fossøy Synnevåg

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus
Hudavdelinga
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Hudbygget på Haukelandsområdet, Jonas Lies vei 73

Hudbygget

Jonas Lies vei 73

​Det er parkering utanfor Hudbygget på sjukehusområdet, innkøyring ved Haukeland hotell. Det er begrensa parkeringsplassar, og vi tilrår at du brukar offentleg transport til og frå undersøkinga/behandlinga om mogleg. Dersom du av helsemessige årsaker ikkje kan bruke offentleg transportmidlar, må du få godkjenning av behandlar på at du skal få drosje (samkøyring). Sjå nettsida pasientreisar.no​ for meir informasjon eller ring 05515.

Om du ønskar å kjøyre sjølv og vil parkere på sjukehusområdet, gjer vi merksam på at det er nokre få parkeringsplassar mot parkeringsavgift utanfor Hudavdelinga. Pasientar som er innlagt i minimum 7 dagar kan få tilbod om å kjøpe parkeringskort for kr 350,- pr veke. Snakk med postsekretær i sengeposten om dette.

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Du betaler ikkje noko når du er innlagt på dagpost/hotell eller i sengepost ved avdelinga.

For polikliniske undersøkingar blir pasienten belasta med eigendel, og dette beløpet inngår i eigendelstaket. Det er gratis for barn under 16 år.

Du må betale eigendel for desse behandlingane utført av sjukepleiarar:

 • lysbehandling
 • sårskift
 • grensestrålebehandling
 • iontoforese
 • smøre- og badebehandling (inkl. behandling av hovudbotn)
 • eksem-skule / handeksem-skule

I tillegg til eigendelen kan du bli belasta for pasientbetaling på kr 75,- for eventuelle bandasjar, bedøving, biopsiar og anna materiell som blir nytta ved undersøkinga / behandlinga. Denne pasientbehandlinga er ikkje omfatta av eigendelsordninga.

Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velge å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/uten ekstra kostnader for deg. Du kan og betale med kort/kontakt i resepsjonen i Sentralblokka. 

Om du ikkje møter til avtalt time eller avbestillar seinare enn 24 timar før avtalt tid, vil du bli belasta med ein eigendel (uavhengig om du har frikort eller ikkje).

Les meir om eigendelar og betaling på sjukehus og poliklinikk på helsenorge.no

 • Ta med ei oversikt over medikamenta du eventuelt bruker
 • Ver vennleg å opplyse om kven som er fastlegen din når du møter til undersøking / behandling hos oss
 • Har du frikort, ber vi om at du tar dette med og viser det til helsesekretæren i ekspedisjonen om du skal til poliklinisk undersøking

Det er lov til å bruke eigen mobiltelefon under opphaldet, men vi ber om at du viser omsyn til andre pasientar som ein deler rom med. Om du ønsker, kan du ta med eigen berbar PC som du kan kople til vårt gjestenett.

Skal du innleggast på sengepost eller pasienthotell må du ta med deg toalettsaker, klede, innesko o.l. Sjukehuset kan ikkje ta ansvar for verdisaker, så vi ber om at du ikkje tar med deg dette ved innlegging.

Du må gjerne ha med deg pårørande til utskrivingssamtale.

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

Fleire og fleire avdelingar på sjukehuset får nå ny digital løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Denne avdelinga har nå tatt i bruk denne nye løysinga. 

Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein sjølvbeteningsautomat. Om du skal ta blodprøve kan du også registrere dette sjølv i dei avdelingane kor det er utplassert automater. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på ein sjølvbeteningsautomat eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling

​For å bli utgreidd / behandla ved Hudavdelinga må ein bli tilvist av lege. Når avdelinga har mottatt tilvising blir denne vurdert av seksjonsoverlege hos oss, og innan 10 verkedagar vil vi sende ut brev om ventetid og om det er aktuelt med poliklinisk undersøking eller opphald på dagpost / hotell eller sengepost.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Ventetida varierer ut frå kor alvorleg sjukdommen er eller hastegrad, og vil variere frå pasient til pasient.

Om sjukdommen blir forverra i ventetida, er det viktig at du kontaktar fastlege / tilvisande lege. Fastlege / tilvisande lege må då sende utfyllande opplysningar til avdelinga som vil avgjere om ventetida skal endrast.

Kurs og møter

 • Å leve med hudsjukdom
  Kurset er for personar med hudsjukdommar og deira pårørande.
  Å leve med hudsjukdom
  Dato passert
 • Eksemkurs for foreldre til barn med eksem
  Kurset gir kunnskap og informasjon om sjukdommen for å meistre livet med diagnosen betre. Du får også moglegheit til å utveksle erfaringar med andre i same situasjon.
  Eksemkurs for foreldre til barn med eksem
  24.
  september
  2024
 • Hudsjukdom
  Digitalt kurs for pasientar som har ein hudsjukdom og deira pårørande.
  Hudsjukdom
  Dato kjem

Informasjon om tredje dose koronavaksine

Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en 3. dose med covid-19-vaksine.
Se hvem det gjelder
.

Sårbehandling

Her kan du sjå filmar om sårbehandling og sårstell. Filmane er meint som informasjon til helsepersonell.
Sjå filmane
En blå skjorte på en seng

Skabb

Skabb er ein midd som gir svært sterk kløe. Den smittar ved direkte hudkontakt, seksuell kontakt og i einskilde tilfelle via tekstilar. Her kan du lese om korleis skabb skal behandlast.
Les meir
Kvinne klør

Brosjyrer og informasjonsskriv

Sjå våre brosjyre om hudsjukdommar.
Sjå alle brosjyrane våre