Forskingsavdelinga, Divisjon psykisk helsevern

Forsking på stemningslidingar i Helse Bergen

Vi ynsker å få meir kunnskap om depresjon og bipolare lidingar og kunna tilpasse behandlingane betre. Resultatar fra studiane kan bidra til å betre behandlingstilboda på lang sikt. Både pågåande og tidligare utførte studiar er beskrevne her.

​​​Her finn du prosjektar og publikasjonar innen stemningslidingar i Helse Bergen

I regi av BRAIN (Bipolar Research And Innovation Network) har forskere i Helse Bergen deltatt i nasjonal studie som har undersøkt effekten av ECT ved bipolar lidelse. Studien er en randomisert kontrollert undersøkelse som sammenlikner effekten av elektrokonvulsiv (ECT) behandling mot effekten av best tilgjengelig medikamentell behandling ved alvorlig bipolar depresjon. Her kan du finne tidligere resultater fra studien.

Aktuelt: Jeanette Bjørke, overlege ved SUS og PhD kandidat undersøker i sitt doktorgradsarbeid langtidseffekten av behandlingen. Veileder: seksjonsoverlege Ute Kessler, seksjon for ECT 

 

Publikasjoner på bakgrunn av studien finnes her

NORMENT er eit Senter for fremragende forsking (SFF) finansiert av Norges forskingsråd. Vårt overordna mål er å finna svar på kvifor nokon menneskjer utviklar alvorlege psykiske lidingar.​

Under listes forsking på steminslidingar hjå NORMENT

​Affective disorders  - engelsk versjon

Ein aktuell pågåande studie der det blir inkludert pasientar og friske deltakarar for å studere effekt og biverknadar av ECT og TMS ved alvorleg depresjon.​

Forskingsprosjekt for nevrostimulerande behandling ved alvorleg depresjon​​
​​


Sist oppdatert 06.05.2024