Seksjon for ECT

Seksjon for ECT er ei eining under Psykiatrisk klinikk. Ved vår seksjon får pasientar behandling med ECT (elektrokonvulsiv behandling eller elektrostimulering). Dette er ein effektiv og mykje brukt behandlingsmetode ved alvorleg depresjon der medikament ikkje har effekt.

I visse tilstandar kan ECT vere livreddande behandling. Dette er ein trygg og skånsam behandling med hukommelsesvanskar som viktigaste biverknaden. Dette normaliserer seg hos dei fleste innan 1-3 månader. Behandlinga blir gitt til inneliggande pasientar som ein serie av 6-15 behandlingar. Behandlinga blir utført i narkose og under muskelrelaksjon (muskelavslapping).

Fagleg leiar
Overlege, Ute Kessler

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:00 - 14:30
  • Tysdag 08:00 - 14:30
  • Onsdag 08:00 - 14:30
  • Torsdag 08:00 - 14:30
  • Fredag 08:00 - 14:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi held til i Glasblokkene i Haukelandsbakken 1.

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Regionalt register for nevrostimulerende behandling

Nevrostimulerende behandlingsmetoder i form av elektrokonvulsiv behandling (ECT) har vært i klinisk bruk i over 80 år.
Les meir
En gruppe trær med gule blader

Korleis verkar eigentleg elektrokonvulsiv behandling (ECT)?

ECT er eit viktig behandlingsalternativ for pasientar med alvorleg depresjon. Den kliniske effekten er godt dokumentert, men vi treng meir kunnskap om korleis ECT verker på hjernen og kva som gjer at ECT hjelper mot depresjon. Vår studie skal no gje oss fleire svar.
Forskinga om effektar av ECT på alvorleg depresjon
En kvinne med hodet på hånden

Informasjonsbrosjyre til barn når mamma får ECT-behandling

Ada og Mathias si mamma har fått ein sjukdom som heiter depresjon. Sjukdommen gjer at mamma har mange triste tanker og bekymringar i hovudet.
Informasjonsbrosjyre til barn når mamma får ECT-behandling
En gruppe barn

Informasjonsbrosjyre til barn når pappa får ECT-behandling

Ada og Mathias sin pappa har fått ein sjukdom som heiter depresjon. Sjukdommen gjer at pappa har mange triste tanker og bekymringar i hovudet.
Informasjonsbrosjyre til barn når pappa får ECT-behandling
En gruppe mennesker som holder hender

I regi av BRAIN (Bipolar Research And Innovation Network) har forskere i Helse Bergen deltatt i nasjonal studie som har undersøkt effekten av ECT ved bipolar lidelse. Studien er en randomisert kontrollert undersøkelse som sammenlikner effekten av elektrokonvulsiv (ECT) behandling mot effekten av best tilgjengelig medikamentell behandling ved alvorlig bipolar depresjon. Her kan du finne tidligere resultater fra studien.

Aktuelt: Jeanette Bjørke, overlege ved SUS og PhD kandidat undersøker i sitt doktorgradsarbeid langtidseffekten av behandlingen. Veileder: seksjonsoverlege Ute Kessler, seksjon for ECT

 

Publikasjoner på bakgrunn av studien finnes her