Behandling

Framfall av livmor, operasjon

Framfall av skjede og/eller livmor er ein tilstand kor deler av skjedeveggen eller livmortappen søkke nedover i skjeden og kan kome delvis ut av vagina når ein sitt lenge, har stått eller gått mykje. Operasjonen blir som regel utført via skjeden.

Operasjonen blir gjennomført i narkose eller ved ryggbedøving (spinal eller epiduralanestesi). Operasjonen utførast gjennom skjeden. Avhengig av type framfall blir enten fremre skjedevegg stramma opp og blæra løfta tilbake til sin naturlege plass, bakre skjedevegg stramma opp og forsterka. Nokre gonger blir også livmortappen eller heile livmora fjerna. I nokre sjeldne tilfelle forsterkast skjedeveggen med eit nett laga av kunststoff.

Det er viktig å veta at dersom livmortappen fjernast heilt eller delvis, aukar det risikoen for å føde for tidleg. Operasjon bør derfor gjernast etter at du er ferdig med dine fødslar. 

Dersom du ønsker å få satt inn spiral under operasjonen må du på førehand undersøke om sjukehuset har spiral eller om du må ha med denne sjølv. 

Tilvising og vurdering

Det er fastlegen eller din private gynekolog som henviser til sykehuset for operasjon av framfall av livmoren.

Før

Forberedelser hjemme før operasjon

 • For å unngå å lage små sår i huden, skal du ikke utføre intimbarbering 2 uker før operasjon. Små sår i huden kan øke faren for infeksjon etter operasjonen. 
 • Du må dusje før du drar hjemmefra (samme morgen eller kvelden før) med vanlig såpe. Vask deg godt i navlen. Du må gjerne vaske håret, men det er viktig at du er tørr i håret når du møter på operasjonsdagen for å ikke fryse. 
 • Ikke ta på deg bodylotion/hudkrem eller sminke etter du har dusjet.
 • Fjern eventuell neglelakk, smykker, ringer og piercinger.
 • Du skal faste dagen før operasjon. Det vil si ingen mat, drikke, røyk, snus drops eller tyggegummi etter kl. 24.00 dagen før operasjon. Du kan drikke vann fram til kl. 06.00, samt pusse tennene.
 • Ta med deg eventuelle faste medisiner. Anestesilege vurderer om det er noen av de faste medisinene som du skal ta på operasjonsdagen. Dette får du beskjed om dagen du er inne for operasjonsforberedelser. 
 • Kvelden før operasjon skal du tømme tarmen med et klyster.

Før operasjonen

Når du ankommer operasjonsdagen vil du bli møtt av en sykepleier som skal klargjøre deg til operasjon. Du vil få utdelt pasienttøy, som du skal kle på deg, og en seng du kan ligge i mens du venter på å bli kjørt til operasjon. Sykepleier vil benytte en maskin til å fjerne kjønnshårene, slik at det ikke er noen hår i operasjonsområdet. Videre vil vi også stille deg noen spørsmål for å kvalitetssikre at alle forberedelser er gjort riktig.

Det kan bli en del venting før du blir kjørt ned til operasjon. 

Du vil bli kjørt i seng til operasjonsavdelingen hvor du vil bli tatt imot av operasjons-, og anestesisykepleier som skal være med deg under operasjonen. Deretter blir du kjørt inn på operasjonsrommet og klargjort videre. Du vil få narkose eller ryggbedøvelse(spinal eller epiduralanestesi) før operasjonen begynner.

Under

Dette blir gjort under inngrepet

 • Det blir lagt inn eit urinkateter i blæra di, og nokre gonger blir det lagt inn tampongar i skjeden. 
 • Fremre skjedevegg blir stramma opp og blæra blir løftet til sin naturlige plass.
 • Livmorhalsen eller heile livmora blir fjernet.
 • Bakre skjedevegg blir stramma opp, og av og til blir musklane i bekkenbunnen trekt saman for å styrke bakre skjedevegg.
 • I nokre sjeldne tilfelle blir skjedeveggen forsterka med eit nett laget av kunststoff.

Etter

Etter operasjonen blir du kjørt i seng frå operasjonsrommet til oppvakningsavdelinga kor du blir til du er heilt vaken eller til spinalbedøvinga har slutta å virke. Ein lege informera deg om korleis inngrepet har gått etter at operasjonen er over. Når du er tilbake på sengeposten får du hjelp til å kome deg opp av senga.

Smerter: Det er normalt å ha smerter bak mot endetarmen, men dette gir seg vanlegvis etter 1-2 veker. Du får smertestillande regelmessig  og ved behov. Du bør ha Paracetamol og Ibux smertestillande heime til bruk ved behov. Treng du andre typar smertestillande i tillegg får du med deg resept frå sjukehuset når du blir skriven ut.

Vannlating: Etter operasjonen kan det nokre gonger vere vanskeleg å tømme blæra. Urinkateteret vil derfor ligge inne inntil ein dag etter operasjonen. Urinkateter og eventuelt tampongar som er lagt inn i skjeden fjernast. Når urinkateteret er fjerna, vil vi kontrollere at du tømmer blæra tilfredstillande. For å vere sikker på at du får tømt blæra di skikkeleg etter inngrepet vil du bli kontrollert med ein blærescanner/ultralyd eller eit eingongs urinkateter etter operasjonen. Du får reise heim når det går greitt å tømme blæra som normalt. Som regel er dette same dag, eller inntil to dagar etter operasjonen.

Sting: Stinga er sydd med ein spesiell tråd som forsvinn av seg sjølv. Det kan kome ut trådbitar i nokre veker framover, noke som er normalt.

Bløding: Småblødingar er vanleg dei første dagane etter operasjonen og kan vare opptil eit par veker. Deretter vil du ha auka utflod, som kan vera blodtilblanda i inntil 6 veker.
Liggetid: Vanlegvis blir du utskriven første eller andre dag etter operasjonen.
Sjukmelding:  Sjukmelding er i 2-4 veker. Det kan vera aktuelt med lengre sjukmelding avhengig av kva type arbeid du har.

Komplikasjonar
Ved alle kirurgiske inngrep er det ein risiko for komplikasjonar. Dei vanlegaste ved denne operasjonen er blodsamling i operasjonsområdet, infeksjon i operasjonsområdet, eller blærekatarr. Sjeldne komplikasjonar er blodpropp og alvorleg infeksjon.

Seinare kan det vere vanleg med smerter under samleie i ei tid, og følelse av for trong skjede. Dette skyldas arrvev som kan vere stivt. Vanlegvis går dette over. Nokon kan også bli plaga med auka urinlekkasje.

Etter operasjonen

For å førebu mot infeksjon anbefalast du å vente med karbad og å bade i offentleg basseng, samt å unngå bruk av tampong så lenge du blør.

Dei første 6 vekene etter operasjon bør du unngå:

 • Tunge løft (meir enn 5 kg)
 • Tungt arbeid (golvvask, støvsuging)
 • Hard trening som aerobic og liknande.
 • Aktivitet som utløysar smerte.
 • Forstopping og kraftig trykking kan øydelegge resultat av operasjonen.
 • Samleie
Du anbefalast å bruke hormonkrem/stikkpiller i skjeden to gonger i veka i tre månadar etter operasjonen. Du bør starte behandlinga 14 dagar etter operasjonen. Er du i overgangsalderen, kan du fortsette med dette resten av livet. Hormonkrem med østradiol (Ovesterin) kan du kjøpe reseptfritt på apoteket, eventuelt kan du be legen din om resept på østradiol vaginaltablettar (Vagifem).

Gode råd
 • Drikk rikeleg, spis fiberrik kost og halde deg i aktivietet
 • Du bør bruke avføringsmiddel (Duphalac/Lactulose), dette kan kjøpast reseptfritt på apoteket.
 • Du kan ha samleie tidligast 6 veker etter operasjonen.


Ver merksam

Dei første 14 dagane etter operasjonen bør du kontakte oss dersom:

 • Du får problem med vasslating, delvis eller heilt.
 • Du får feber over 38 grader celsius og nedsett allmenntilstand  som ikkje går over i løpet av to dagar
 • Du opplev aukande trykk og press i underlivet
 • Du opplev pågåande kraftig bløding (som ein menstruasjon)

Kontakt

Glasblokkene Gynekologisk sengepost

Kontakt Gynekologisk sengepost

Oppmøtestad

Det vil stå i innkallingsbrevet hvor du skal møte.

Ved spørsmål før innlegging:
Innleggelseskontoret på Kvinneklinikken - telefon 55 97 42 46

Ved spørsmål under eller etter innleggelse:
Dagkirurgisk avdeling - telefon 55 97 42 92 før kl. 15.00
Seksjon for generell gynekologi - telefon 55 97 42 21

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Transport

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

For inneliggande pasientar er det fire spisestover i huset. Mattilbodet vil være tilpassa dei pasientane som bur på postane. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispenser og vann/isbitmaskin.

Det vil også være ein kafé i første etasje. Denne er open både for pasientar, pårørande og tilsette​.

Det er også sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat. ​

Vi har besøkstid mellom kl. 17.00-20.00.​

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både vaksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1.  


Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få SMS om å gå til ventesona når det nærmar seg timen.  

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.