Diagnose

Mastoiditt - betennelse i ørebensknuten, Barnekirurgen

Betennelse i ørebensknuten kalles mastoiditt. Ørebeinsknuten er det benete framspringet rett bak øret. Akutt mastoiditt er en sjelden komplikasjon til ørebetennelse og kan gi øresmerter, feber, utstående øre, rødme i hud og øm kul bak øret.  Betennelsen sprer seg fra slimhinnen i mellomøret til ørebeinsknuten, og kan på sikt bryte ned benvevet dersom betennelsen ikke blir behandlet. I sjeldne tilfeller kan betennelsen også spre seg inn mot hjernehinner og hjerne (epiduralt) eller nedover på halsen.

Infeksjon i tinningbenet / ørebensknuten kalles mastoiditt. Ørebensknuten er det benete framspringet rett bak øret og en del av tinngingbenet. Mastoiditt er en sjelden komplikasjon til ørebetennelse og kan gi øresmerter, feber og en øm hevelse bak øret.

Les meir på helsenorge.no

Symptomer

Det er gjerne små barn som har hatt flere mellomørebetennelser som kan få betennelse i ørebeinsknuten.  På sikt kan betennelsen bryte ned beinvevet og tilstanden krever at barnet innlegges på sykehus for behandling.  

 
Betennelsen kan gi symptomer som feber, øresmerter, redusert helsetilstand, nedsatt hørsel, og tømming av pussliknende væske ut gjennom øregangen. Etter hvert betydelig ømhet over beinkulen bak øret, huden her blir rød og varm, og det kan utvikles synlig hevelse som gir et utstående øre.   
 
Det er viktig å komme i gang med behandling før det oppstår ytterligere komplikasjoner. Ubehandlet kan betennelsen spre seg til hjernehinnene eller blodet, og forårsake alvorlig og livstruende sykdom.  

Utredning

På sykehuset vil øre – nese – hals lege undersøke barnet. Det blir tatt blodprøver for vurdering alvorlighetsgraden av infeksjonen og dersom mulig ta en bakterieprøve fra sivning i øret. Barnet smertelindres i hovedsak med paracetamol og ibuprofen.  

Hvilken behandling barnet ditt får avhenger av alvorlighetsgrad. Vanligvis får barnet antibiotika intravenøst, det vil si rett i blodet gjennom en venekanyle barnet får i hånd, fot eller hodet.  
Ut fra barnets helsetilstand, klinikk og blodprøvesvar blir det daglig vurdert om barnet trenger ytterligere utredning med CT undersøkelse og om det er indikasjon for operasjon. 
 
Behandling

 1. Konservativ behandling (ikke operasjon). Antibiotika intravenøst, daglige blodprøver og vurdering av barnets helsetilstand. 
 2. Operasjon ved lettere grad av akutt mastoiditt  Øre-nese-hals lege lager et hull eller setter inn et dren (rør) i trommehinnen, slik at puss kan tømmes ut. 
 3. Operasjon ved moderat grad av akutt mastoiditt I tillegg til å lage et hull eller setter inn et dren (rør) i trommehinnen (paracsentese), slik at puss kan tømmes ut, borres ørebeinsknuten opp slik at puss også kan tømmes ut bak øret (mastoidektomi). Det vil i de fleste tilfeller bli lagt inn dren. 

En eventuell operasjonen blir utført i narkose. Barnet må da være fastende.  

Oppfølging

Utskrivelse fra sykehuset er aktuelt når helsetilstanden til barnet er god og infeksjonen er under kontroll og i bedring . 

Behandling

Behandling med antibiotika fortsetter i ytterligere 1-2 uker i form av mikstur eller tabletter.  

Hygiene 

Såret lukkes med absorberbar tråd, slik at det ikke er sting som trenger å fjernes. Drenet fjernes som regel etter 2-3 dager og deretter stripses såret.  Stingene vil falle ut av seg selv etter hvert. Følg anbefalingene om stell av operasjonssår hos barn og unge

Smertelindring 
Det forventes ikke behov for smertestillende etter hjemreise. Kan ved behov få paracetamol. 


Aktivitet 
Små barn regulerer sin egen aktivitet, de kan leke og bevege seg fritt etter operasjonen.  

Skolebarn og ungdom skal ikke drive fysisk aktivitet i 2-3 uker etter operasjonen. Dette gjelder gym, fysisk aktivitet utenom skoletiden, inkl. svømming. Dere får med bekreftelse til skolen om gymfritak.  

Kontroll 
Barn som er operert vil bli kalt inn til kontroll 1-2 uker etter operasjon.  
Alle barn uavhengig av type behandling får innkalling til etterkontroll etter 1 måned med høreprøve. Dette for å sjekke at det ikke har skjedd skade av hørsel og for å se at mellomøret er luftfylt.  

Ver merksam

 Kontakt sykehuset dersom barnet får noen av disse symptomene:  

 • Feber 
 • Økende smerter  
 • Væsking fra øret 
 • Sykdomsfølelse  Kontakt

Glasblokkene Barnekirurgen

Kontakt Barnekirurgen

Oppmøtestad

Vi held til i blokk 6, 3 etasje i Glasblokkene ved Haukeland universitetssjukehus.  

Alle pasientar som skal leggast inn på Barnekirurgen blir tatt imot i kirurgisk mottak for barn i blokk 6, etasje U1 i Glasblokkene. 


Barn og unge som blir innlagt kan vere knytt til ulike kirurgiske spesialitetar. Har du spørsmål om kommande innlegging eller poliklinikk kan du kontakte sentralbordet på telefon 55 97 50 00 og be om å bli sett over til: 

 • Øyre-nase-hals poliklinikk eller innleggingskontor  
 • Kirurgisk poliklinikk eller innleggingskontor  
 • Plastikkirurgisk poliklinikk eller innleggingskontor  
 • Kjevekirurgisk poliklinikk eller innleggingskontor  
 • Ortopedisk poliklinikk eller innleggingskontor   
Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Behandlinga av pasientar er sjølvsagt fullt statleg fiansiert, men på førespurnad har Barne- og ungdomsklinikken oppretta ein konto for gåver og donasjonar frå privatpersonar, foreiningar, bedrifter og andre.

Pengane vil bli brukt til å gjere sjukehusopphaldet meir triveleg for pasientar og pårørande ved avdelinga, i form av trivselstiltak som for eksempel konsertar, turar, leikar og utstyr til barna.

Les meir om gåver og donasjonar

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I U2 har Nyføddintensiv ei spisestove for foreldre. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispensar og vatn/isbitmaskin. Både mor, far og søsken kan spise der.

Måltida i spisestoven blir servert: 

Frokost: 08.00-09-00

Lunsj: 11.30-12.30

Middag: 15.00-16.00

Kvelds: 19.00-20.00

Vi oppmoder om at tidene overhaldas så langt som mogleg.

 

Det er også ein kafé i første etasje. Denne er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Det er i tillegg sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat.

For mor og far: dersom du er usikker på korleis du skal forhalde deg; ta kontakt med sjukeplear for avklaring. 

For andre besøkande - dersom du er sjuk – hald deg heime!

Hygiene - Vi ber alle besøkande om å utvise god handhygiene, som er det viktigaste førebyggjande tiltaket mot infeksjonar. God handhygiene betyr handvask før du rører barnet, i tillegg til å ha nakne armer under albuen. Altså oppbretta genser, av med ringer, klokker eller lange negler.

For å beskytte barn og personale er det strenge reglar for fotografering på Barne- og ungdomsklinikken. Dersom du ønskjer å leggje ut bilete der andre personar er med, må du spørje først. Tenk gjennom kva du legg ut på internett og hugs at det blir verande der også når barnet veks opp. 


​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​Barn og ungdom t.o.m. 15 år (Innlegging for Diabetes, Epilepsi og IBD går opp til 18 år ved BUK) med mistanke om medisinsk tilstand som treng øyeblikkeleg hjelp, skal tilvisast Barne- og ungdomsklinikken.

Før innlegging er det mogleg å konferere med Pediatrisk bakvakt:
Ring 55975000 og be om å få snakke med bakvakt på Barne- og ungdomsklinikken.

Barn/ungdom som kan køyre i drosje eller privatbil, skal meldast direkte til resepsjonen på BUK:
Ring 55 97 33 93

Barn/ungdom som treng ambulanse, skal meldast via AMK.
Ring 113

Dersom lege eller ambulanse ønsker direkte kontakt med nokon i mottaket for å gi oppdateringar undervegs  ring 55971410. 

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både vaksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1.  


Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få SMS om å gå til ventesona når det nærmar seg timen.  

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.