Behandling

Reduksjon av livmorslimhinnen

Dette er ei behandling (operasjon) mot kraftige vaginalblødingar der anna behandling ikkje har vore tilstrekkeleg.

Om operasjonen

Reduksjon av livmorslimhinna er ein operasjon som ofte viser til gode resultat. Dei fleste blir godt nøgde med operasjonen. Etter operasjonen mistar om lag 40 prosent menstruasjonen, medan opp mot 50 prosent får redusert menstruasjonsbløding. Mellom 10 og 20 prosent er framleis plaga med kraftige menstruasjonar eller har fått auka menstruasjonssmerter. I slike tilfelle kan inngrepet gjentakast, eller det kan bli aktuelt å fjerne livmora.

Dersom det berre blir fjerna ein muskelknute vil du framleis ha menstruasjonar og ha moglegheita for å bli gravid. Er heile slimhinna fjerna er moglegheita for å bli gravid sterkt redusert. Dersom du ikkje får menstruasjonar i det heile, er inngrepet å betrakte som sterilisering. Har du framleis blødingar, må du vurdere behov for prevensjon. Fordi livmorhòla er skrumpa, kan spiral vere ueigna. Dette kan du diskutere med din eigen lege eller gynekolog.

Tilvising og vurdering

Det er fastlegen eller den private gynekologen din som viser til sjukehuset for å få utført ein reduksjon av livmorslimhinna. I nokre tilfelle blir du først vist til sjukehuset for utgreiing, og ut i frå utgreiinga blir det bestemt om du skal få utført ein reduksjon av livmorslimhinna.

Før

Førebuingar heime før operasjonen

 • Du skal ikkje barbere deg nedantil, 6 veker før operasjon. Dette er for å unngå at du lagar små sår i huda som kan auke faren for infeksjon etter operasjonen.
 • Du må dusje før du dreg heimanfrå (same morgon eller kvelden før) med vanleg såpe. Vask deg godt i navlen. Vask gjerne håret, men du må møte opp med tørt hår, så du ikkje frys.
 • Ikkje ta på deg bodylotion/hudkrem eller sminke etter du har dusja.
 • Du må møte utan naglelakk, smykkar, ringjer og piercingar.
 • Ta med deg eventuelle faste medisinar. Legen vurderer kva medisinar du skal ta på operasjonsdagen.
 • Du skal faste før operasjonen.

På sjukehuset før operasjonen

Når du kjem på operasjonsdagen blir du møtt av ein sjukepleiar som skal gjere deg klar til operasjon. Du får pasienttøy som du skal kle på deg, og ei seng du kan liggje i medan du ventar på å bli køyrd til operasjon. Vi fjernar kjønnshåra med ei maskin, slik at det ikkje er nokre hår i operasjonsområdet. Vidare vil vi også stille deg nokre spørsmål for å kvalitetssikre at alle førebuingar er gjorde rett.

Du blir følgd til operasjonsavdelinga når dei er klare til å ta imot deg. Der blir du møtt av operasjons- og anestesisjukepleiarar som gjer deg klar for operasjonen og skal vere med deg medan du blir operert.

Under

Operasjonen blir utført via eit instrument som blir ført inn i livmora via skjeden. Vi fjernar eller brenner bort livmorslimhinna, muskelknutar eller andre mindre forandringar som til dømes polyppar. Inngrepet blir vanlegvis utført i narkose eller med ryggbedøving (spinal eller epiduralanestesi).

Reduksjon av livmorslimhinna blir utført som regel som dagkirurgi. Det vil seie at du kan reise heim same dag som operasjonen.

Komplikasjonar

Ein sjeldan gong kan det oppstå hol i livmora under operasjonen. Dersom dette blør, kan det bli nødvendig med operasjon for å stanse blødinga.

Infeksjon er uvanleg, men ved nokre typar inngrep blir det gitt antibiotika før inngrepet for å redusere infeksjonsfaren.

Etter

Det er vanlegvis lite smerter etter inngrepet. Du må likevel ha Paracetamol, Naproxen eller Ibuprofen (Ibux) heime, slik at du har smertestillande tilgjengeleg ved behov etter operasjonen. Dette får du kjøpt utan resept på apoteket.

Andre forhold

 • Du kan få litt feber den første kvelden og natta etter inngrepet.
 • Bløding minkar mykje dei para første døgn. Det er vanleg med utflod, som kan vare i 4-6 veker. Utfloda er brunleg på farge og kan lukte litt.
 • Unngå samleie, karbad, basseng eller bruk av tampong i 4-6 veker etter inngrepet, eller til utfloda er normal.

Ver merksam

Ta kontakt med lege dersom du får utflod, kombinert med aukande smerter og feber over 38 grader i meir enn 2 dagar. Dette kan vere eit teikn på infeksjon.

Kontakt

Glasblokkene Gynekologisk avdeling

Kontakt Gynekologisk avdeling

Oppmøtestad

Glasblokkene, Blokk 6

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Transport

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

For inneliggande pasientar er det fire spisestover i huset. Mattilbodet vil være tilpassa dei pasientane som bur på postane. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispenser og vann/isbitmaskin.

Det vil også være ein kafé i første etasje. Denne er open både for pasientar, pårørande og tilsette​.

Det er også sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat. ​

Vi har besøkstid mellom kl. 17.00-20.00.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Ibsens gate 118, i ein gamal trevilla like nedanfor Pasienthotellet på Haukeland.

Les meir om Vardesenteret

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både vaksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1.  


Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få SMS om å gå til ventesona når det nærmar seg timen.  

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.