Behandling

Tårevegsoperasjon

Tårevegsoperasjon (DCR) er aktuelt ved heilt tett tårekanal eller når tidlegare freista oppstaking/sondering av trong kanal ikkje har løyst problemet. Ved operasjonen blir det laga eit hol gjennom nasebeinet, og slimhinna blir sydd som ei kopling mellom tåresekken og naseslimhinna.

Tilstand og operasjon

Auget må drenerast for den nødvendige fuktgivande tårevæska via to tynne kanalar i kvart lokk som møtest i tåresekken og vidare ned til nedre del av nasehòla. Vanlegaste stad for hinder er etter/nedanfor tåresekken. Den mest eigna staden for ei anna rute for tårene er gjennom den tynne delen av nasebeinet innanfor sekken. Der blir det ved denne operasjonen (DCR) laga ein ny slimhinnetunnel gjennom eit nylaga hol i beinet. Dette skjer oftast via eit arbeidshol i huda.

Dei fleste operasjonar blir utførte i lokalbedøving. Barn blir opererte i narkose.

Andre aktuelle inngrep mot tåreflod kan vere korreksjon av augelokkstillinga (ut-/innvrengt eller slakt). Det kan også vere tronge tårepunkt, tronge kanalar i augelokkdelen eller berre middels tronge kanalar. For desse tilstandane blir nødvendig stillingskorreksjon utført, eller ein trer inn eit dren som skal liggje i den originale tårekanalen for ein periode (3 eller 6 månadar). Etter enda behandlingstid blir så drenet teke ut igjen og kanalen er meir rommeleg.  

Tilvising og vurdering

Ein lege bør undersøkje om tårekanalen er tett. Dei fleste stadar blir dette gjort av augelege. Det er ønskjeleg at augespesialist utanfor sjukehuset utfører denne tårekanalskyljinga, slik at dei som kjem til sjukehuset for denne operasjonen verkeleg har tett kanal.

Dersom utgreiinga er gjord slik og informasjon er gitt om type inngrep, kan pasienten stå i kø for operasjon frå starten, ikkje først i kø for undersøking.

Ved tvil om tett kanal eller om andre inngrep bør utførast, er det naturleg og bra at pasienten blir tilvist til undersøking ved sjukehuset først. Dette vil då forlengje den totale ventetida.

 • Er behandling for problemet tidlegare forsøkt?
 • Har pasienten hatt konjunktivittar?
 • Har pasienten hatt dacryocystitt (infeksjon i tåresekken)?
 • Bruker pasienten antikoagulasjon, kva for ein, på kva indikasjon?
 • Dersom pasienten MÅ bruke kontinuerleg antikoagulasjon (sjå eige punkt under «FØR») så må det ein forundersøkingstime til, på poliklinikken på sjukehuset. Dette for å planleggje dagane like før og etter inngrepet med tanke på antikoagulasjon.
 • Har pasienten bruk for angstdempande premedikasjon? (influerer på oppmøtetidspunkt)

Før

For operasjon i lokalbedøving:

 • Du kan ete og drikke som normalt før operasjonen
 • Du kan ta dei faste medisinane dine som vanleg, med nokre unntak:
  • Blodfortynnande medisinar som Albyl-E, Plavix og Asasantin Retard skal du ikkje ta dei siste 14 dagane før operasjonen
  • Marevan og Pradaxa skal du ikkje ta siste veka før operasjonen. I staden må det brukast Fragminsprøyter éin gong dagleg veka før operasjonen. Dette blir avtalt med legen når operasjonen blir planlagd. Dersom fastlegen er trygg på dette så kan det gjerast der.
  • Dersom du bruker annan blodfortynnande medisin som ikkje er nemnd her må du informere tilvisande lege om dette.
 • Operasjonsdagen møter du utan sminke, parfyme og smykke

Det trengst 20-30 minutt for at generelt roande Valium (under tunga) skal verke. Eventuelt 60 minutt for Sobril (panikkangstdempande). Gi beskjed til sjukepleiar raskt etter oppmøte dersom det ikkje er avtalt på førehand.

Under

Du får bedøvande dropar i begge auga, og huda rundt auget blir desinfisert. Du får tilbod om ein roande tablett slik at du slappar godt av under inngrepet. Området rundt auget blir så dekt til med ein steril duk.

Legen set lokal bedøving i nasen (spray og tøystrimmel), ved nasen og ved auget. Dette kan vere ubehageleg og du kan kjenne at det svir og pressar på, men etter ei lita stund kjenner du lite smerte.

Operasjonen tek kring 1,5 timar, og det er viktig at du ligg roleg under operasjonen. Vi hjelper deg til rette undervegs.

Etter

 • Operasjonsdagen må du ta det med ro. Det er viktig at du ikkje snyter deg, berre dreg slim inn og spyttar, elles kan det komme luft inn under huda. Dette gjeld i 4-5 dagar, deretter kan du snyte deg som vanleg.
 • Du bør helst sitje eller liggje med hovudet høgt. Den første natta bør du sove med hovudet høgt, gjerne med fleire puter under hovudet.
 • Unngå svært varme drikker, kaffi og te, resten av operasjonsdagen, fordi såret kan blø på nytt innvendig når slimhinna blir utvida av varme.
 • Du bør ikkje køyre bil operasjonsdagen.
 • Du bør ikkje bøye deg langt framover første 2-3 dagane etter operasjonen.
 • Unngå å gni på huda og hald såra tørre.
 • Ver varsam ved dusj og hårvask slik at du ikkje får skyljevatnet i såret. Augesminke blir ikkje tilrådd før stinga er fjerna. Unngå hard fysisk aktivitet den første veka etter operasjonen.

Operasjonen gir mellombels misfarging av huda (gul/blå). Dette er heilt normalt og vil forsvinne etter nokre veker. Somme kan oppleve smerter eller ubehag etter operasjonen. Bruk eventuelt vanleg smertestillande som til dømes  Paracet.

Sting

Stinga blir fjerna etter rundt 7 dagar.  Dette kan anten gjerast hos fastlegen eller eventuelt ved poliklinikken til augeavdelinga. Dette blir avtalt med legen.

Sjukmelding

Du bør ta det roleg i 3-5 dagar. Ofte vil ei sjukmelding i 5-7 dagar vere aktuelt dersom du ikkje har ein fysisk roleg arbeidssituasjon. Ved behov for sjukmelding får du det etter operasjonen.

Ver merksam

Bløding og infeksjon er sjeldan. Ta kontakt med lege eller augeavdelinga dersom det likevel oppstår ein (nase-)bløding du ikkje får stansa med kalde omslag, eller dersom såra er varmt og irritert og du tenkjer det kan vere infeksjon.

Kontakt

Augebygget Augeavdelinga

Kontakt Augeavdelinga

Oppmøtestad

Pasientar som skal til behandling hos oss kan ta møte i ekspedisjonen i 1. etasje i Augebygget.

Augebygget

Jonas Lies vei 72

5053 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.