Nasjonalt Korsbåndregister

Skade av fremre korsbånd er den hyppigste alvorlige kneskaden på verdensbasis. I Norge skades anslagsvis 4000 korsbånd årlig.

Nasjonalt Korsbåndregister ble opprettet i 2004 for å bedre behandlingen av pasienter med korsbåndskader, og ble godkjent som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet i 2009. Bakgrunnen for at registeret ble startet var manglende oversikt over nasjonal og internasjonal kirurgisk korsbåndsepidemiologi, og dårlig oversikt over utfallet av kirurgisk behandling.​​​​​ 

  • Jon Olav Drogset, overlege/professor, St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, styringsgruppeleder for Korsbåndregisteret

  • ​​​Inderhaug, overlege, daglig leder av Korsbåndregisteret
  • Andreas Persson, LIS lege, forsker på data fra Korsbåndregisteret

  • Kate Vadheim, sekretær, registrering, 55 97 64 54

  • Irina Kvinnesland, IT-konsulent, ansvar for korsbåndregisterets dataløsninger og rapporter

Sist oppdatert 22.05.2024