Kurs og undervisning for helsepersonell

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) tilbyr skreddersydde kurs i gastroenterologisk ultralyd tilpasset de lokale forhold og ønsker for din avdeling.  NSGU organiserer også kurs for leger som inngår som et ledd i spesialistutdanningen. På denne siden kan du finne program fra tidligere arrangerte kurs. I kursprogrammet er det lenker til de ulike foredragene hvis tilgjengelig.

​Noen kurs vi har arrangert:​​​​​

Day 1 – 6th December, Wednesday
12:00 - 13:15 Welcome (Kim Nylund & Odd Helge Gilja
13:15 - 13:45 Intestinal ultrasound of normal bowel (Mladen Makitan)
13:45 - 14:45 Hands-on #1: Normal intestinal ultrasound (healthy volunteers)
14:45 - 15:00 Coffee and Refreshments
15:00 - 15:30 Intestinal ultrasound in Ulcerative Colitis (Clas-Göran af Björkesten)
15:30 - 16:45 Hands-on #2: IUS in Ulcerative Colitis (UC patients)
16:45 - 17:00 Closing day 1
....
19:00 - 22:00 Dinner
 
Day 2 – 7th December, Thursday 
08:30 - 09:00 Intestinal ultrasound in Crohn’s Disease (Jacob Wium Bjerrum)
09:00 - 10:00 Hands-on #3: IUS in Crohn’s Disease (CD patients)
10:00 - 10:30 Complications in Crohn’s Disease (Christian Maaser)
10:30 - 11:30 Hands-on #4: Complications (IBD Cases – library)
11:30 - 12:30 Lunch
12:30 - 12:50 Perianal ultrasound (Dan Carter (Online)
12:50 - 14:00 Hands-on #5: Monitoring
14:00 - 14:15 Coffee and Refreshments
14:15 - 14:45 Hands-on #6: IUS of patients after surgery
15:45 - 16:15 Is it IBD? What else could it be? (Odd Helge Gilja)
16:15 - 16:25 About IBUS (Christian Maaser)
16:25 - 16:30 Closing day2
 ...
19:00 - 22:00 Dinner
 
Day 3 – 8th December, Friday
08:30 - 09:00 Intestinal ultrasound limitations and strategies in difficult patients (Kim Nylund)
09:00 - 10:00 Hands-on #7: Difficult patients (overweight, stoma, rectum)
10:00 - 10:15 Coffee and Refreshments
10:15 - 10:35 Standardized documentation and reporting (Jacob Wium Bjerrrum)
10:35 - 10:55 IUS in pregnancy and children (Christian Maaser)
10:55 - 11:15 The 10 commandments of IUS (Odd Helge Gilja)
11:15 - 12:15 Hands on #8: Team challenge – IBD patients
12:15 - 13:15 Lunch
13:15 - 13:35 IBUS Nordic: Post course training strategies (Rune Wilkens)
13:35 - 14:10 Post-course test (Rune Wilkens)
14:20 - 15:00 Feedback & Closing Remarks (Kim Nylund & Odd Helge Gilja + Faculty)

 

20-22 november 2023
Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi (NSGU)
Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Kurskomite:  Kim Nylund og Odd Helge Gilja


Mandag:

09.30 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Odd Helge Gilja, NSGU,                    Med.  avd., Haukeland Universitetssykehus (HB)

09.40 Ultralyd-fysikk for leger (Gilja)

10.00 Ultralyd normale abdominalorganer - 6+(Nylund)

1030 Pause

1040 Ultralyd ved leversykdommer (Gilja)

1120 Ultralyd av galleblære og galleganger (Nylund)

1145  Ultralyd av urinveier og milt (Gilja)

1210  Lunch

1300  Ultralyd av pankreas.pdf (Trond Engjom, Med. HB)

1330 Ultralyd - Quiz (OH Gilja)

1345 Pause
 
1400  Trening på normale abdominalorganer  og praktiske øvelser– 6+
(Nylund, Jouleh, Gjengstø, Hausken, Gilja)

1600  Slutt

Tirsdag:

0830  UL elsatografi og fettmålinger ved kroniske leversykdommer (Audun M. Trelsgård, HUS) 

0900 Ultralyd-kontrast undersøkelser (OH Gilja)

0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser.  1. time til                        gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+.
          (Nylund, Jouleh, Andreas, Havre, Gilja)
          Trening på simulator (Refsnes), EUS demo (Havre)
          Inkl pause.


1200  Lunch
 
1300 Endoskopisk ultrasonografi (Roald F. Havre, Med avd, HUS)

1330 Ultralyd av GI traktus-Metodologi og normalfunn (Nylund)

1400 Ultralyd ved IBD (Kim Nylund)

1430 Kasuistikker (Kim Nylund)

1445 Pause 

1500 Praktiske øvelser
         Demo biopsi (Havre/Nylund)
         (Nylund, Jouleh, Gjengstø, Hausken, Gilja)

1600 Slutt.

Onsdag:

0830  Ultralyd ved funksjonelle sykdommer (Elisabeth Steinsvik)

0900 POCUS - "Point of care" ultralyd (Kim Nylund)

0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser inkludert POCUS      
 (Nylund, Jouleh, Havre, Gjengstø, Hausken, Gilja)
 Pistolbiopsi/Menghini teknikk av lever (Havre) 
 Trening på simulator (Refsnes)
 Inkl pause.

1200  Lunch

1300  Ultralyd ved andre (non-IBD) tarmsykdommer (Gilja)

1330  Ultralyd Doppler ved portal hypertensjon og av abdominalkar (Engjom) 

1400 Avansert intervensjon med UL og endoskopi.  (Khanh Pham, Med. avd., HUS)

1430  Kursprøve. Kursevaluering

1500  Slutt.

Nasjonal kvalitets- og kompetansenettverk for

​Gastroenterologisk Ultralyd (NSGU)

4.-5- oktober 2023

Skien sykehus

Kursledelse: Volker Moritz, Odd Helge Gilja


Onsdag:

1100 Åpning og orientering om kurset. (Moritz, Gilja)

1115 Ultralyd abdomen – systematikk og metodologi «6+» (Fredrik Sævik)

1145 Ultralyd av galleblære og galleganger (OHG)

1215 Lunch ved sykehuset i Skien

1300 Ultralyd ved diffuse leversykdommer og elastografi (OHG)

1330 Ultralyd av tarm – metodologi og funn ved ulike tarmsykdommer (FS)

1400 Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

Hands-on trening på pasienter (Alle)

1600 Kursdag slutt


Torsdag:

0900 Ultralyd av pancreas (OHG)

0930 Foredrag ved lokal UL-lege (TBA)

1000 Ultralyd og CEUS av fokale leverlesjoner (OHG)

1030 Kaffepause med case diskusjoner fra egne pasienter (Alle)

1100 Praktiske øvelser 6 + og med pasienter (Alle)

1200 Lunch

1300 Skanning av pasienter

1500 Kaffe og UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (OHG)

1530 Kursslutt
​​Sted: Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø,

Tid: Torsdag 7. september – fredag 8.september 2023

Hensikten med kurset er å spre kompetanse med klinisk bruk av transabdominal ultralyd innen hepatologi og gastroenterologi. Kurset tilbyr basal opplæring med rikelig hands-on trening etter 6+ prinsippet utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU). Kurset er et hybridkurs med to målgrupper: 

1. Leger uten erfaring med abdominal ultralyd (nybegynnere) (8 - 12 plasser)

2. Superbrukere med erfaring som skal lære opp andre (erfarne) (8 - 12 plasser)

Kursarrangør: NSGU i samarbeid med Seksjon for Fordøyelse, Medisinsk klinikk UNN Tromsø

Kurskomité: Jan-Magnus Kvamme (UNN), Eyvind J Paulssen (UNN), Hege Kileng (UNN), Roald Havre (NSGU), Odd Helge Gilja (NSGU).

Påmelding: Via mail til Ingeborg Brønstad (ingeborg.bronstad@helse-bergen.no) 


Program

Torsdag 7.september 2023

11.00 Velkommen 5 min

  Gjennomgang av 6 + 30 min (Odd Helge)

  Pedagogiske prinsipper for læring 15 min (Roald)

Knottologi: Hvordan stille inn maskinen 10 min

12.00 Hands-on trening (6+)

13.30 Lunsj

14.30 Pasientdemonstrasjoner i smågrupper (leversykdommer)

16.30 Oppsummering 

19.30 Middag 


Fredag 8.september 2023

08.30 Bruk av Doppler/hastighetsmålinger (E Paulssen)

09.00 Gjennomgang tarmultralyd​ 45 min (Odd Helge)

09.45 Hands-on trening 2 deling av grupper

11.00 Pankreas​ (Roald)


11.30 Hands-on trening

12.30 Lunsj

13.30 Pasientdemonstrasjoner i smågrupper (leversykdommer + IBD-pasienter)

15.00 Oppsummering og evaluering av kurset

         24.-25. april 2023
​Ved Sykehuset Levanger, Trøndelag

Kursledelse: Eivind Ness-Jensen, Odd Helge Gilja

Sponsor: Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd (NSGU)

Mandag:

Medisinsk møterom, 4. etasje 

1100 Åpning og orientering om kurset. (ENJ, OHG)

1115 Ultralyd abdomen – systematikk og metodologi «6+»​ (Kim Nylund)

1145 Ultralyd av galleblære og galleganger (OHG)

1215 Lunch

1300 Ultralyd ved diffuse leversykdommer og elastografi​ (OHG)

1330 Ultralyd av tarm med fokus på IBD​ (KN)

Stue 5 og 6, gastrolab, U. etasjen

1400 Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

1500 Hands-on trening på pasienter - Leversykdommer (Alle)

1630 Kursdag slutt

1930 Felles middag Madame Backlund

Tirsdag:

M1, 1. etasje (ved medisinsk poliklinikk)

0900 Ultralyd av pancreas​ (OHG)

0930 POCUS. Abdomen og ved tarmsykdommer (KN)

1000 Ultralyd og CEUS av fokale leverlesjoner​ (OHG)

1030 Kaffepause med case diskusjoner fra egne pasienter 

1100 Praktiske øvelser 6 + og med pasienter –pancreas- og leversykdommer (Alle)

1200 Lunch

Stue 5 og 6, gastrolab, U. etasjen

1300 Skanning av pasienter – leversykdommer (Alle)

1500 Kaffe og UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (OHG)

1530 Kursslutt

 ​​​​​

21.-23. november 2022

Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi (NSGU)
Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Kurskomite: Kim Nylund og Odd Helge Gilja

Mandag (H-113):

09.30 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Odd Helge Gilja, NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssykehus (HB)

09.40 Ultralyd-fysikk for leger​ (Gilja)

10.00 Ultralyd av normale abdominalorganer – 6+ (Nylund)

10.30 Pause

10.40 Ultralyd ved leversykdommer (Gilja, HB)

11.20 Ultralyd av galleblære og galleganger (Nylund, HB)

11.45 Ultralyd av pankreas (Trond Engjom, Med. HB)

12.10 Lunch

13.00 Ultralyd av nyrer og milt​ (Gilja)

13.30 Ultralyd - Quiz (OH Gilja)

13.45 Pause

14.00 Trening på normale abdominalorganer  og praktiske øvelser– 6+ (Nylund, Jouleh, Havre, Hausken, Gilja)

16.00 Slutt 

Tirsdag (D302):

08.30 UL elastografi ved leversykdommer​ (Mette Vesterhus, DSH/UiB)

09.00 Endoskopisk ultrasonografi​ (Roald F. Havre, Med. avd, HUS)

09.30 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser.  1. time til        gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+. (Nylund, Jouleh, Audun, Steinsvik, Havre, Gilja)

Trening på simulator (Per)

Inkl pause.

12.00 Lunch

13.00 Ultralyd-kontrast undersøkelser​ (OH Gilja)

13.30 Ultralyd av GI traktus. Metodologi og normalfunn. (Nylund)

14.00 Ultralyd ved IBD (Kim Nylund)

14.30 Kasuistikker (Kim Nylund)

14.45 Pause

15.00 Praktiske øvelser.

Demo biopsi (Havre/Nylund)

(Nylund, Jouleh, Havre, Hausken, Gilja)

16.00 Slutt.

Onsdag (D302):

08.30 Ultralyd ved funksjonelle sykdommer​ (Elisabeth Steinsvik)

09.00 POCUS: «Point-of-care» ultralyd (Kim Nylund)

09.30 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser inkludert POCUS (Nylund, Jouleh, Havre, Audun, Steinsvik, Gilja)

Pistolbiopsi/Menghini teknikk av lever (Havre)

Trening på simulator (Per)

Inkl pause.

12.00 Lunch

13.00 Ultralyd ved andre (non-IBD) tarmsykdommer​ (Nylund)

13.30 Ultralyd Doppler ved portal hypertensjon og av abdominalkar​​, (Engjom)

14.00 Avansert intervensjon med UL og endoskopi​.  (Khanh Pham, Med. avd.,  HUS)

14.30 Kursprøve. Kursevaluering

15.00 Slutt


Tid: 26-27. september 2022

Sted: Stavanger universitetsykehus


Kurskomite: Lars N. Karlsen, Espen Tvedt, Odd Helge Gilja

Sponsor: Nasjonal Kompetansetjeneste for Gastroenterologisk Ultralyd (NSGU)


Mandag:

0900 Åpning og orientering om kurset. (Karlsen, Gilja)

0915 Ultralyd abdomen – systematikk og metodologi «6+» (KN)

0945 Ultralyd av galleblære og galleganger (OHG)

1015 Kaffepause

1030 Ultralyd ved diffuse leversykdommer og elastografi (OHG)

1100 Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

1200 Lunsj

1300 Ultralyd av tarm med fokus på IBD (Kim Nylund)

1330 POCUS i abdomen ( Victoria Vatsvåg)

1350 Hands-on trening også med pasienter (Alle)

1600 Kursdag slutt

1930 Felles kursmiddag 


Tirsdag:

0900 Ultralyd av pancreas (OHG)

0930 POCUS; også ved tarmsykdommer (Kim Nylund)

1000 Ultralyd og CEUS av fokale leverlesjoner (Odd Helge Gilja)

1030 Kaffepause med case diskusjoner fra egne pasienter (SUS-leger)

1100 Praktiske øvelser 6 + og med pasienter (Alle)

1200 Lunch

1300 Skanning av pasienter

1500 Kaffe og UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (IB, OHG)

1530 Kursslutt

 Sted: Ullevål Sykehus, Bygg 31, 2. etg. (SIM-senteret)

Tid: 12.– 13. september 2022

​Hensikten med kurset er å spre kompetanse med klinisk bruk av transabdominal ultralyd innen hepatologi og gastroenterologi. Kurset tilbyr basal opplæring med rikelig hands-on trening etter 6+ prinsippet utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU). Kurset er et hybridkurs med to målgrupper:

1. Leger uten erfaring med abdominal ultralyd (nybegynnere) (8 - 12 plasser)

2. Superbrukere med erfaring som skal lære opp andre (erfarne) (8 - 12 plasser)  


Kurskomite: ​John Willy Haukeland (OUS), Vikas Kumar Sarna (OUS), Roald Havre (NSGU), Odd Helge Gilja (NSGU)​


​Program

Mandag 12.09.22

10.00 Velkommen 

 Gjennomgang av 6 +​​ (Odd Helge Gilja)

 Pedagogiske prinsipper for læring (Roald Havre)

Hvordan bruke knottene på en lur måte  (Kim Nylund)

11.00 Hands-on trening (6+)

12.30 Lunsj

13.30 Pasientdemonstrasjoner i smågrupper (leversykdommer)

15.30 Oppsummering (Simuleringssenteret)Tirsdag 13.09.22 Simuleringssenter formiddag/ gastrolab etter lunsj

08.30 Hvordan gjør vi det i Flekkefjord?

Om organisering av ultralydopplæringen i en avdeling.

  + diskusjon (Jens Pallenchat+Roald Havre)

09.00 Gjennomgang tarmultralyd (Kim Nylund)

09.30 Hands-on trening 2 deling av grupper

11.00 Målinger for å evaluere leverfibrose/portal hypertensjon (Ragnar Eriksen/John Willy Haukeland)

  Elastografi av lever (Roald)

11.30 Hands-on trening

12.30 Lunsj

13.30 Pasientdemonstrasjoner i smågrupper (leversykdommer + IBD-pasienter)

15.00 Oppsummering og evaluering av kurset (Simuleringssenteret) (Roald/ Odd Helge/ John Willy)

    

Fredag 10. juni, 2022
Kursleder: Overlege, Prof. Odd Helge Gilja
Senterleder, Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk Ultralyd, Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, og Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen
Kurssted: Bikuben, Haukeland Universitetssykehus

Kl  0900 Åpning ved Odd Helge Gilja

Ved professor Odd Helge Gilja, Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, med. avd., Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Ved seksjonsoverlege Trond Engjom, Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Kl 1015 Pause

Kl 1030 Kasuistikker
Presentasjon av kasuistikker ved deltagerne med påfølgende diskusjon med Trond Engjom og Odd Helge Gilja

Kl 1200 Lunsj

Kl 1230 Kasuistikker fortsetter

Kl 1600 Slutt

​Mandag 9. mai. Tema: Øsofagus

 Møteleder: Jan Hatlebakk Sted: Bikuben

10.00 Åpning. 

10.05 Fysiologi, pH måling, manometri​. Jan Hatlebakk

10.35 Reflukssykdom, diagnostikk og medisinsk behandling​. Jakub Frey

11.05 Reflukssykdom, kirurgisk behandling​. Tien Pham Than

11.20 Barretts oesophagus og tidlig cancer. Khanh Do-Cong Pham

12.00 Lunsj 

13.00 Dysphagi, brystsmerter, motilitetsforstyrrelser. Håvar Hope 

13.30 Achalasi – utredning og behandling. Khanh Do-Cong Pham

14.00 Funksjonelle øsofagussykdommer. Jan Hatlebakk

14.30 Pause

14.45 Eosinofil øsofagitt. Birgitte E. Emken

15.15 Endoskopiens rolle ved cancer etc. Khanh Do-Cong Pham

15.45 Øsofaguscancer, diagnostikk, staging og kirurgisk behandling. Jon Tvinnerheim

16.15 Kasuistikk. Khanh Do-Cong Pham


Tirsdag 10. mai. Tema: Ventrikkel/Duodenum

 Møteleder: Odd Helge Gilja

08.30 Ultralyd øvre GIT​. Odd Helge Gilja 

09.00 Ulcussykdom, Helicobacter pylori, og gastritt​. Jan Gunnar Hatlebakk

09.30 Funksjonell dyspepsi og gastroparese. Dag André Sangnes

10.00 Pause 

10.15 Om akutt og kronisk kvalme. Elisabeth Steinsvik

10.45 Blødinger fra ventrikkel duodenum. Roald Flesland Havre

11.15 Variceblødninger. Khanh Do- Cong Pham

11.45 Øvre GI blødninger; case diskusjoner (Havre/Pham/Gilja. Hope lager 1-2 caser​) 

12.00 Lunsj

13.00 Infeksjoner i øvre GI-traktus​ (Giardia, CMV, whipple, etc) Alexander Leiva

13.30 Cøliaki. Birgitte Emken

14.00 Pause

14.15 Ventrikkelcancer, mest om diagnostikk​. Jon Tvinnereim.

15.00 Andre lesjoner i ventrikkel (Polypper, GIST, Menetriere). Håvar Hope.

15:30 Evaluering og evt. kursprøve

16.00 Slutt


Onsdag 11.mai: Pankreas

Møteleder: Trond Engjom

08.30 Akutt pankreatitt, diagnostikk og behandling. Trond Engjom

09.10 Residiverende Akutte pankreatitter​. Ingrid Nordås

09.30 Autoimmun Pankreatitt. Trond Engjom

10.00 Pause

10.15 Kronisk pankreatitt og pankreassvikt​. Georg Dimcevski

10:55 Benstrekk ​

11.00 Billeddiagnostikk ved pankreassykdom. Bernt Christian Reitan.

11.30 Endoskopisk diagnostikk og intervensjon ved galle/ pankreassykdom. Pham

12.00 Lunsj

13.00 Pankreascancer​. Jon-Helge Angelsen 

13.45 Endokrine svulster i pankreas​​ Roald Flesland Havre 

14.15 Pause

14.30 Cyster i pankreas​. Roald Flesland Havre

15.00 Kasuistikker. Pham/Engjom/Havre

16.00 Slutt

​​

Torsdag 12. mai: Galleblære og galleveier

 Møteleder: Odd Helge Gilja

08.30 Ultralyd av galleblære og galleganger. OH Gilja

09.00 Radiologisk utredning (MR / CT / PET)​. Marjolein H. Liedenbaum

0930 ERCP Jon-Helge Angelsen

10.00 Pause

10.15 Icterus​. Odd Helge Gilja

10.45 Gallesteinssykdom og strikturer i galleveier. Jon-Helge Angelsen

11.15 Kolangitt. Kim Waardal

11.45 Kasuistikker

12.00 Lunsj

13.00 Primær biliær cholangitt​. Audun Magerøy Trelsgård

13.30 Primær skleroserende cholangitt​. Audun Magerøy Trelsgård

14.00 Gallegangsvulster. Jon-Helge Angelsen

14.20 Pause

14.35 Kasuistikker. Angelsen /Waardal / Gjengstø​ lager 1 case hver.

15.15 Evaluering og evt kursprøve

15.45 Slutt


Kurskomite:  Kristin H. Bjørlykke, Tina M. Veberg, Odd Helge Gilja
Sponsor: NSGU
Mandag 2/5

0900  Åpning og orientering om kurset (Bjørlykke, Gilja)1015 Kaffepause1130  Hands-on trening på hverandre i grupper (6+)

1230 Lunsj

1300 Hands-on trening på pasienter
 
1600  Kursdag slutt

1700  Felles kursmiddag på Mirabel i Lillestrøm sentrum

 
Tirsdag

0900  Ultralyd av tarm med fokus på IBD​​ (Nylund) 


1000 Kaffepause

1015  Praktiske øvelser 6+ og med pasienter

1200 Lunsj
 
1300 Skanning av pasienter

1500 Kaffe og UL-quiz, evaluering og utdeling av kursbevis

1530 Kursslutt


22. -24. november 2021, Haukeland Universitetssykehus, Bergen​

Kurskomite: Kim Nylund og Odd Helge Gilja

Mandag

0930 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Odd Helge Gilja, NSGU,                              Med. avd., Haukeland Universitetssykehus (HB)1030 Pause1145 Ultralyd av pankreas (Trond Engjom, Med. HB)

1210 Lunsj


1330 Ultralyd - Quiz (Gilja)

1345 Pause
 
1400 Trening på normale abdominalorganer og praktiske øvelser– 6+ 
                (Nylund, Jouleh, Havre, Hausken, Gilja)

1600 Slutt

 
Tirsdag

0830 UL elastografi ved leversykdommer​ (Mette Vesterhus, HDS/UiB) 


0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser.  
                1. time til gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+.
                (Nylund, Jouleh, Hausken, Gilja)
Demonstrasjon av ultralyd/motilitet (Gilja)
Trening på simulator (Per Refsnes/ Tina Veberg)
        Inkl pause.

1200 Lunsj

 

1400 Ultralyd ved IBD​ (Nylund)

1430 Kasuistikker (Nylund)

1445 Pause 

1500 Praktiske øvelser
                Demo biopsi (Nylund)
                (Nylund, Jouleh, Hausken, Gilja)

1600 Slutt


Onsdag


0900 Endoskopisk ultrasonografi (Roald F. Havre, Med. avd, HUS) 

0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser inkludert POCUS     
        (Nylund, Jouleh, Havre, Hausken, Gilja)
        Pistolbiopsi/Menghini teknikk av lever (Havre) 
Trening på simulator (Per Refsnes)
        Inkl pause.

1200 Lunsj1400 Avansert intervensjon med UL og endoskopi.  (Khanh Pham, Med. avd., HUS)

1430 Kursprøve. Kursevaluering

1500       Slutt​


18.-19. oktober 2021, St. Olavs hospital, Trondheim

Kurskomité:  Kristin M. Aasarød, Roald F. Havre, Kim Nylund, Odd Helge Gilja

Mandag

1000 Velkommen – introduksjon til kurset og presentasjon av kursdeltakerne (RFH)
1015 Rekapitulering​ (RFH)


1105 Kaffepause1205 Lunsj i kantinen

1300 Hands-on trening: Tema: 6+ (OHG, KN, TV, RFH)

1600 Slutt

1930 Felles kursmiddag på Robust Bistro, Søndre gate 22B


Tirsdag


0900 UL av tarmvegg​ (KN)

0930 Hands-on trening: Tema: UL av tarm (OHG, KN, RFH)

1045 Kaffepause

1055 Hands-on trening: Tema: Galleveier (OHG, KN, RFH)

1215 Lunsj i kantinen 

1300 Hands-on trening: Tema: Elastografi (OHG, KN, RFH, JWH)

1415 Diskusjon/Erfaringer fra egen praksis

1445 Avslutning og evaluering (OHG, TV)

1500 Kursslutt ​


Kurskomite: Eirik H. Ofstad, Odd Helge Gilja

​Mandag

0900 Åpning og orientering om kurset.  (Eirik H. Ofstad, Odd Helge Gilja)​

0915 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (OHG)

0945 Ultralyd av galleblære og galleganger (TH)

1015 Kaffepause

1030 Ultralyd ved diffuse og fokale leversykdommer (OHG)

1100 Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

1215 Lunsj

1300 Ultralyd av pancreas, milt og nyrer​ (OHG)

1330 Hands-on trening også med pasienter (Alle)

1600 Kursdag slutt

1930 Felles kursmiddag

Tirsdag​

0900 Ultralyd av tarm (OHG)

0930 Praktiske øvelser med pasienter (Alle)

1050 Kaffepause

1100 Kasuistikker og praktiske øvelser med pasienter (Alle)

1230 Rengjøring av skanner og prober (TMV)

UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (OHG)

1300 Kursslutt​​​

​Kursledere: Hilde Løland von Volkmann og Odd Helge Gilja

Tirsdag

Tema: billeddiagnostikk

0840 Ileokoloskopi (inkl. blødninger) (Lars Aabakken, med. avd., Rikshospitalet)

0900 Kapselendoskopi og enteroskopi (Hilde von Volkmann)

0930 Pause

0945 Transabdominal gastrointestinal ultrasonografi (Gilja, med. avd., HUS)

1010 Endoskopisk ultralyd (Roald F. Havre, med. avd., HUS)

1035 Radiologi av tynn- og tykktarm (rtg, Ct, MR) (Marjolein Leidenbaum, rad. avd., HUS)

1100 Pause

1115 PET ved tarmsykdommer (Boel Johnsen, rad. avd., HUS)

1130 Kasuistikker fra skopi og UL (Kim Nylund, med. avd., HUS)

1200 Lunsj

Tema: IBD

1300 Epidemiologi, patogenese og immunologi (Marte Høivik, med.avd. Ullevål)

1330 Utredning (Kim Nylund, med. avd., HUS)

1350 Pause

1400 Medisinsk behandling av IBD (Jørgen Jahnsen, med. avd., Ahus)

1430 Vitamin D og jern-mangel (Jørgen Jahnsen, med. avd., Ahus)

1445 Ekstraintestinale manifestasjoner (Kristin Kaasen Jørgensen, med. avd., Ahus)

1505 Pause

1525 Kirurgisk behandling (Anne Karliczek, ge. kir. avd., HUS)

1540 Fistelproblematikk: Rectovaginale fistler (Jone Trovik, KK, HUS)

1600 Slutt for dagen

Onsdag

Tema: Koloncancer

0830 Epidemiologi og molekylærbiologi (Hildegunn Vetti, genetikk, HUS)

0850 FAP og HNPCC, praktiske implikasjoner (Hildegunn Vetti, genetikk, HUS)

0910 Endoskopisk klassifikasjon og diagnostikk av polypper (Khanh Pham, med. avd., HUS)

0930 Pause

0940 Endoskopisk standardbehandling av polypper (Roald F. Havre, med. avd., HUS)

1000 Reseksjonsmetoder av store polypper (Khanh Pham, med. avd., HUS)

1020 Kirurgisk behandling av colon cancer (Aly Dicko, kir. avd., HUS)

1040 Pause

1050 Onkologisk behandling av colon cancer (Halfdan Sørbye, kreftavd., HUS)

1110 Neuroendokrin sykdom i tarm (Halfdan Sørbye, kreftavd., HUS)

1140 Nasjonal screening (Trond Engjom, med. avd., HUS)

1200 Lunsj

Tema: Tynn- og tykktarm

1300 Utredning av diaré (Jan Gunnar Hatlebakk, med. avd., HUS)

1320 Malabsorbsjon (Knut Lundin, med. avd., Rikshospitalet)

1340 Cøliaki (Knut Lundin, med. avd., Rikshospitalet)

1400 Pause

1410 Kasuistikker colon cancer (Håvar B Hope, med. avd., HUS)

1430 Diagnostikk og behandling av «graft versus host disease» (GVHD) (Aymen Ahmed, med. avd., HUS)

1450 Komplikasjoner etter immunterapi (Oddbjørn Straume, kreftavd., HUS)

1510 Komplikasjoner etter kirurgi og strålebehandling (Frank Pfeffer, ge. kir. avd., HUS)

1530 Kasuistikker ved IBD (Renee Fjellanger, med. avd., HUS)

1600 Slutt for dagen

Torsdag

Tema: Funksjonelle mage-tarmsykdommer

0830 Introduksjon: Konsept og modeller ved FGID (Odd Helge Gilja, med. avd., HUS)

0850 Funksjonell dyspepsi (Eline Storlid, HUS)

0910 Irritabel tarmsykdom (Jan Gunnar Hatlebakk, med. avd., HUS)

0930 Pause

0940 Mikrobiota og FMT (Gülen Lied, med. avd., HUS)

1000 Kompleks smertebehandling (Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS)

1020 Tarmskolen – Fysisk og digitalt - Hjelp til selvhjelp (Birgitte Berentsen, NKFM, HUS)

1040 Pause

Tema: Varia

1050 Ernæring ved tarmsykdommer (Ingrid S Leikanger, klin.ernæring, HUS)

1110 Ulike tilganger (PEG, PEJ etc) (Jakub J Frey, med. avd., HUS)

1130 Bariatrisk kirurgi og komplikasjoner/følgetilstander med kasuistikk (Villy Våge, kir. avd., HUS)

1200 Lunsj

1300 Tarminfeksjoner og divertikulitt (Eli Hoem, med. avd. infeksjon, HUS)

1320 Mikroskopisk kolitt (Chong Dai, med. avd., HUS)

1340 Tarmiskemi (Akutt og kronisk) (Frank Pfeffer, ge. kir. avd., HUS)

1400 Pause

1410 Obstipasjon (Jan Gunnar Hatlebakk, med. avd., HUS)

1430 Pouchitt (Aly Dicko, kir. avd., HUS)

1445 Fistelproblematikk: Perianale fistler (Anne Karliczek, ge. kir. avd., HUS)

1500 Porfyri eller IBD kasuistikker graviditet? (Vegar Haugen, NAPOS, HUS)

1515 Pause

1525 Evaluering og kursprøve

1600 Slutt ​​​

​Kurskomite: Tine Nyberg, Trygve Hausken, Odd Helge Gilja, Tina Veberg

Torsdag

1300 Åpning og orientering om kurset. (Tine Nyberg, Odd Helge Gilja)

1315 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (OHG)

1345 Ultralyd av galleblære og galleganger (TH)

1415 Ultralyd ved diffuse og fokale leversykdommer (OHG)

1445 Kaffepause

1500 Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

1630 Kursdag slutt

1930 Felles kursmiddag på Bønder i Byen 

Fredag

0900 Ultralyd av pancreas, milt og nyrer (OHG)

0930 DVT i akuttmottak (TN)

1020 Kaffepause

1030 Praktiske øvelser (Alle)

1200 Lunsj i kantina

1300 Ultralyd caser. Alle bidrar! (OHG)

1330 Praktiske øvelser (Alle)

1530 Rengjøring av skanner og prober (TV)

UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (OHG)

1600 Slutt 

Mandag:

0900 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Odd Helge Gilja, NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssjukehus (HB))

0915 Ultralydfysikk for leger (Gilja)

0945 Ultralyd av normale abdominalorganer - 6+ metoden (Geir Folvik, HB)

1030 Pause med individuell gjennomgang av kursvideoer i 6+ undersøkelse

1115 Ultralyd ved diffuse leversykdommer (Folvik)

1145 Ultralyd ved fokale leversykdommer (Folvik)

1215 Lunsj

1300 Ultralyd av pankreas (Trond Engjom, HB)

1325 Ultralyd av galleblære og galleveier (Gilja)

1350 Pause

1400 Ultralyd Doppler ved portal hypertensjon og av abdominalkar (Engjom)

1425 Ultralyd av GI traktus. Metodologi og normalfunn (Nylund)

1450 Pause

1500 Ultralyd ved IBD (Nylund)

1525 Kasustikker med quiz i Socrative (Nylund)

1600 Slutt for dagen

Tirsdag:

0830 Ultralyd av nyrer og milt (Gilja) 

0900 UL elastografi ved leversykdommer (Gilja)

0930 Pause

0940 Endoskopisk ultrasonografi (Roald F. Havre, Med. avd, HUS)

1010 Ultralyd ved funksjonelle sykdommer (Gilja)

1040 Pause

1050 Ultralyd ved andre (non-IBD) tarmsykdommer (Nylund)

1120 POCUS: «Point-of-care» ultralyd med quiz i Socrative (Kim Nylund)

1200 Lunsj

1300 Avansert intervensjon med UL og endoskopi (Khanh Pham, Med. avd., HUS)

1330 Ultralyd-kontrast undersøkelser (Gilja)
 
1400 Pause

1415 Kursprøve. Kursevaluering

1500 Slutt

Torsdag – Sted: administrasjonsbygget BLÅTT møterom:

1300    Åpning og orientering om kurset. (Benedicte Severinsen, Odd Helge Gilja)

1315    Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (OHG)

1345    Ultralyd av galleblære og galleganger (TH)

1415    Ultralyd ved diffuse og fokale leversykdommer (OHG)

1445    Kaffepause

 1500    Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

 1630    Kursdag slutt

Fredag – Sted: administrasjonsbygget BLÅTT møterom:

0900    Ultralyd av pancreas, milt og nyrer (OHG)

0930    POCUS i akuttmottak (BS)

1020    Kaffepause

1030    Praktiske øvelser (Alle)

1200    Lunch i kantina

1300    Ultralyd av GI traktus og ved tarmsykdommer (OHG)

1330    Praktiske øvelser (Alle)

1530    UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (OHG)

1600    Kursslutt

Program

Mandag:

0930 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Odd Helge Gilja,

NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssykehus (HUS) )

0940 Ultralyd-fysikk (Spiros Kotopoulis, Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, HUS) (video)

1000 Ultralyd av normale abdominalorganer – 6+ (Folvik)

1030 Pause m/kaffe

1040 Trening på normale abdominalorganer – 6+

(Gilja, Nylund, Hausken, Folvik, Sævik)

1130 Ultralyd ved leversykdommer (Folvik)

1215 Lunch

1300 Galleblære og galleganger (OH Gilja)

1330 Ultralyd av nyrer og milt (OH Gilja)

1400 Ultralyd av pankreas (Trond Engjom, Med. Avd, HUS)

1430 Pause med kaffe

1445 Praktiske øvelser

(Nylund, Hausken, Folvik, Sævik)

1545 Kasuistikker (Kim Nylund)

1600 Slutt

Tirsdag:

0830 Ultralyd-kontrast undersøkelser (OH Gilja)

0900 Endoskopisk ultrasonografi (Roald F. Havre, Med. avd, HUS)

0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser. 1. time til gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+.

(Gilja, Nylund, Hausken, Folvik, Sævik)

Demonstrasjon av ultralyd/motilitet (Hausken/Gilja)

Inkl pause.

1200 Lunch

1300 Duplexsonografi av abdominalkar, portal hypertensjon (Engjom)

1330 Ultralyd ved funksjonelle sykdommer (Hausken)

1400 Pause

1415 Praktiske øvelser

Demo biopsi

(Gilja, Nylund, Hausken, Havre, Folvik, Sævik)

1515 Ultralyd av GI traktus. Metodologi og normalfunn. (Sævik)

1545 Ultralyd - Quiz (OH Gilja)

1600 Slutt.

Onsdag:

0830 UL elastografi. (Mette Vesterhus, Med. avd., HUS)

0900 POCUS: «Point-of-care» ultralyd (Kim Nylund)

0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser inkludert POCUS

(Nylund, Hausken, Havre, Folvik, Sævik)

Pistolbiopsi av lever (Folvik)

Inkl pause.

1200 Lunch

1300 Ultralyd ved IBD (Kim Nylund)

1330 Ultralyd ved andre tarmsykdommer (Ragnar Eriksen, Sjukehuset i Ålesund)

1400 Avansert intervensjon med UL og endoskopi. (Khanh Pham, Med. avd., HUS)

1430 Kursprøve. Kursevaluering

1500 Slutt 

Program

Mandag:

1300 Åpning og orientering om kurset (Gilja)

1315 Ultralyd av normale abdominale organer - "6+" (Sævik)

1345 Ultralyd ved diffuse leversykdommer og elastografi (Anesa)

1415 Ultralyd av fokale leversykdommer (Gilja)

1445 Kaffepause

1500 Trening på  hverandre i grupper (6+). (Gilja m. fl.)

1545 Scanning på pasienter

1630 Slutt

2000 Felles kursmiddag på Hvelvet

Tirsdag:

0900 Ultralyd av Pankreas (Gilja)

0930 Ultralyd av galleblæren og galleganger (Hausken)

1000 Kaffepause

1015 Praktiske øvelser/Pasienter til UL (Gilja m. fl.)

1130 POCUS i indremedisin/Kasuistikker (Hausken)

1200 Lunsj

1300 Ultralyd av GI traktus. Metodikk og normalfunn (Sævik)

1330 Ultralyd ved IBD og andre tarmsykdommer (Gilja)

1400 Ultralydundersøkelser av pasienter/praktiske øvelser (Gilja m. fl.)

1515 UL-quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (Gilja m. fl.)

1545 Kursslutt 


Torsdag:
1300 Åpning og orientering om kurset. (Gilja)
1315 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (Sævik)
1345 Diffuse leversykdommer (Hausken)
1415 Fokale leversykdommer (Gilja)
1445 Kaffepause
1500 Ultralyd av Pankreas (Gilja)
1530 Ultralyd av galleblære og galleganger (Hausken)
1600 POCUS i indremedisin / Kasuistikker (Hausken)
1630 Slutt
1900 Felles kursmiddag - Grand Hotell Flekkefjord


Fredag:
0900 Trening på hverandre i grupper (6+)
1000 Kaffepause
1015 Praktiske øvelser / Pasienter til UL (Hausken, Sævik, Gilja, Pallenschat)
1200 Lunch
1300 Ultralyd av GI traktus. Metodikk og normalfunn (Sævik)
1330 Ultralyd ved IBD (Gilja)
1400 Ultralydundersøkelser av pasienter / praktiske øvelser (Hausken, Sævik, Pallenschat, Gilja)
1530 UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (Gilja)
1600 Kursslutt

Onsdag
1300 Åpning og orientering om kurset. (Jan Magnus Kvamme & Odd Helge Gilja)
1315 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (Sævik)
1345 Diffuse leversykdommer (Nylund)
1415 Fokale leversykdommer (Gilja)
1445 Kaffepause
1500 Trening på hverandre i grupper (6+)
1545 Skanning på pasienter og hverandre
1630 Slutt
1900 Felles kursmiddag


Torsdag
0900 Ultralyd av Pankreas (Gilja)
0930 Ultralyd av galleblære og galleganger (Nylund)
1000 Kaffepause
1015 Praktiske øvelser / Pasienter til UL
          (Eyvind J Paulssen, Kvamme, Nylund, Gilja)
1130 POCUS i indremedisin / Kasuistikker (Nylund)
1200 Lunch
1230 Ultralyd av GI traktus. Metodikk og normalfunn (Sævik)
1300 Ultralyd ved IBD (Nylund)
1330 Ultralydundersøkelser av pasienter (tarm) / praktiske øvelser
1500 UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis
1530 Kursslutt

På denne workshopen vil vi blant annet diskutere hvordan vi kan sikre god og lik kvalitet på elastografiundersøkelser på tvers av institusjoner og utøvere, og det vil bli lagt vekt på en praktisk tilnærming der deltakerne får anledning til hands-on veiledning.

Last ned programmet her (pdf)

Dag 1

10 00         Åpning og orientering om kurset (Eriksen, Berentsen, Gilja)

10 15         Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (Engjom)           

11 00         Praktiske øvelser på hverandre

12 00         Pause / Lunsj

12 30        Ultralyd ved benigne leversykdommer         (Engjom)

 13 00       Ultralyd ved maligne leversykdommer         (Gilja)

 13 30       Praktisk øvelse (med pasienter - lever )

 14 30       Galleblære og galleganger      (Gilja)

 15 00       Ultralyd av Pankreas            (Engjom)                                    

 15 30       Praktiske øvelser (med pasienter - gallebl. og pancreas

16 30               Slutt


Dag 2

09 00       Ultralyd av GI traktus og IBD            (Gilja)

09 30       Ultralyd ved andre tarmsykdommer   (Eriksen)

10 00       Praktiske øvelser med pasienter  

12 00       Lunsj og utdeling av kursbevis                         

Last ned programmet her (pdf)Last ned program her (pdf)

Kurs i gastroenterologisk ultralyd 8. mars 2017 Voss Sykehus

Last ned program her (pdf)

Sørlandet sykehus Flekkefjord 4. og 5. desember 2015

PROGRAM

Fredag 4. desember
12.00 Åpning og orientering om kurset
12.15 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+»
12.45 Benigne leversykdommer
13.15 Maligne leversykdommer
13.45 Pause / Lunsj
14.15 Praktiske øvelser ( 6 + )
15.15 Galleblære og galleganger
15.45 Ultralyd avpankreas
16.15 Point of care ultralyd (Ascites, pleuravæske, pneumothorax, dvt)
16.30 Praktiske øvelser (Galle / Pancreas)
17.30 Kasuistikker / Quiz / Oppsummering
18.00 Slutt

Lørdag 5. desember
09.00 Ultralyd av GI traktus
09.30 Ultralyd ved IBD /u.colitt
10.00 Praktiske øvelser med pasienter til UL
12.00 Lunsj og utdeling av kursbevis
12.10 Avreise

Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i fordøyelsessykdommer. Ellers leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, indremedisin, nyresykdommer, pediatri og radiologi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Læringsmål

Teoretisk: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått teoretisk kunnskap om gastroenterologisk ultralyd inkludert normal anatomi, patologiske forandringer, ekstern og intern endoluminal ultralyd, Doppler undersøkelse, funksjonsundersøkelse og kontrastforsterket ultralyd.
Praktisk: Deltagerne skal i løpet av kurset få praktisk undervisning i og lære seg fremgangsmåten i en vanlig ultralydundersøkelse samt få demonstrert ultralydveiledet biopsietakning og endoskopisk ultralyd.

Kurslitteratur

Ødegaard S, Gilja OH, Matre K. Innføring i abdominal ultrasonografi. 2009. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0727-5.
Du betaler for kursboken sammen med kursavgiften, og boken deles ut på kurset.

Andre opplysninger

I tillegg til kursavgiften kommer obligatorisk kaffe/te i pauser kr 120 samt obligatorisk kursbok.

Kurskommite: Kim Nylund, Trygve Hausken og Odd Helge Gilja

​​PROGRAM

MANDAG 30. november
09.30 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Trygve Hausken & Odd Helge Gilja, NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssykehus (HUS) )
09.35 Ultralyd-fysikk (Knut Matre, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen(UiB))
10.00 Ultralyd av normale abdominalorganer – 6+ (Geir Folvik, Med. avd.. HUS)
10.30 Pause. Kaffe
10.45 Benigne leversykdommer (Geir Folvik)
​11.15 Maligne leversykdommer (Geir Folvik)
11.45 Galleblære og galleganger (Odd Helge Gilja)
12.10 Lunch
13.00 Ultralyd av Pankreas (Trond Engjom, Med. Avd, HUS)
13.30 Ultralyd & Doppler av nyrer (Einar Svarstad, Med. Avd., HUS)
14.00 Kasuistikker (Hilde von Volkmann)
14.30 Praktiske øvelser
(Gilja, Nylund, Hausken, Engjom, Folvik)
15.45 Ultralyd - Quiz (Odd Helge Gilja)
16.00 Slutt

Tirsdag 1. desember
08.30 Ultralyd-kontrast undersøkelser (Odd Helge Gilja)
09.00 Milt, lymfeknuter og bakre bukvegg (Khanh Pham, Med. avd., HUS)
09.30 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser. 1. time til gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+.
(Gilja, Folvik, Nylund, Pham, Hausken, Engjom )
Pistolbiopsi av lever evt. Menghini teknikk (Geir Folvik)
Demonstrasjon endoskopisk ultralyd ( Pham)
Demonstrasjon av ultralyd/motilitet (Hausken/Gilja)
Inkl pause.
12.00 Lunch
13.00 Dopplerfysikk (Knut Matre)
13.20 Duplexsonografi av abdominalkar, portal hypertensjon (Gilja)
13.50 Funksjonell ultralyd (Hausken)
14.20 Pause
14.30 Ultralyd av GI traktus (Kim Nylund)
15.00 Ultralyd ved IBD (Gilja)
15.40 Kasuistikker (Kim Nylund)
16.00 Slutt

ONSDAG 2. desember
08.30 UL ved PSC. (Mette Vesterhus, Med. avd., HUS)
08.50 Ultralyd ved andre tarmsykdommer (Kim Nylund)
09.30 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser.
(Gilja, Nylund, Hausken, Havre, Pham, Folvik)
Pistolbiopsi evt Menghini teknikk av lever (Folvik)
Demonstrasjon endoskopisk ultralyd (Havre). Inkl pause.
12.00 Lunch
13.00 Endoskopisk ultrasonografi (Khanh Pham, Med. avd, HUS)
13.30 POCUS: «Point-of-care» ultralyd” (Nils Petter Oveland, Stavanger Universitetssykehus)
14.15 Avsluttende innlegg (Gilja)
​​14.30 Kursprøve. Kursevaluering
15.00 Slutt

​​​​​​​​Arrangør: Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål og Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU)
Sted: Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Tid: Tirsdag 20. oktober 2015
Antall deltagere: 15
Påmelding: Birgitte Berentsen ved NSGU
Utgifter: Gratis kurs (en enkel lunsj inkludert). Evt reiseutgifter dekkes av NSGU
Lokal kursansvarlig: John Willy Haukeland, OUS Ullevål

PROGRAM

10.00 – 10.45 Introduksjon UL lever  Kim Nylund (NSGU)
10.45 – 12.00 Trening på hverandre i 3 grupper  
12.00 – 12.45 Lunch  
12.45 – 13.15 Målinger for å evaluere grad av leverfibrose og portal hypertensjon Ragnar Eriksen (Ålesund SH)
13.15 - 14.30
Hands-on trening på pasienter (rotere mellom 3 rom)
14.30 – 15.00 Fokale lesjoner/kontrastultralyd Odd Helge Gilja (NSGU)
15.00 – 16.30
Hands-on trening på pasienter (rotere mellom 3 rom)
16.30 – 17.00 Oppsummering  Arrangør: Gastromedisinsk avdeling, UNN Tromsø og Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU)
Sted: Gastromedisinsk avdeling, UNN Tromsø
Tid: Fredag 24. april 2015
Påmelding: Birgitte Berentsen ved NSGU
Utgifter: Gratis kurs. Evt reiseutgifter dekkes av NSGU
Lokal kursansvarlig: Jan Magnus Kvamme

PROGRAM

09.00 Åpning og orientering om kursetJan Magnus Kvamme og Trygve Hausken
09.15 Ultralyd normale abdominalorganer og 6+ (pdf)Kim Nylund
10.00 Inflammatorisk tarmsykdom (pdf)Trygve Hausken
11.30 Ultralyd ved andre tarmsykdommer (pdf) Kim Nylund
12.00 Lunsj
13.00 Hands-on trening på pasienter
14.30 Kasuistikker og oppsummering
15.00 Slutt

 

Litteratur

Det er utgitt 3 lærebøker fra NSGU samt 2 abstrakthefter laget i forbindelse lokalt arrangerte kurs og konferanse.

 Innføring i abdominal ultrasonografi
Svein Ødegaard, Odd Helge, Gilja og Knut Matre
Publisert 2009. Fagbokforlaget. Bergen. ISBN: 978-824-500-727-5

Atlas of Endoscopic Ultrasonography -the upper gastrointestinal tract
Svein Ødegaard, Lars Birger Nesje and Odd Helge Gilja
Publisert 2007. Fagbokforlaget. Bergen. ISBN: 978-824-500-335-2

Basic and New Aspects of Gastrointestinal Ultrasonography
Svein Ødegaard, Odd Helge Gilja og Hans Gregersen
Publisert: 2005. World Scientific Publishing Co. Singapore. ISBN: 981-238-845-1

Ultrasound in Gastroenterology-10 years Anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology.
Kim Nylund og Odd Helge Gilja
​Publisert 2011. Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, Bergen. ISBN: 978-82-303-1950-5

Abdominal Ultrasound -Focus on CEUS and EUS. Abstract book. Euroson school.
Kim Nylund, Odd Helge Gilja og Svein Ødegaard
Publisert: 2010. Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, Bergen. ISBN: 978-82-992634-2-9

Ressurser for helsepersonell

6+ En systematisk ultralydundersøkelse av abdomen

Standard beskrivelse for normal transabdominal undersøkelse

Prosedyrekoder UL og EUS 

  

​​​​​​​​​​​​​​
 

Sist oppdatert 03.10.2023