Fagleg rettleiing

Bruk og tolking av laboratorieanalysar, kliniske problemstillingar og diagnostikk

Bruk og tolking av laboratorieanalysar


Medisinsk biokjemi


Hematologi


Koagulasjon

Allergologi


Klinisk farmakologi

 • Analyseoversikten​
  • Liste over lege- og rusmiddelanalysar som utførast i Helse Bergen
 • Farmakologiportalen
  • Liste over lege- og rusmiddelanalysar som utførast i Noreg
  • Fagleg rettleiing om rusmiddeltesting, serumkonsentrasjonsmåling, farmakogenetikk, m.m
 • RELIS
  • Nettside for dei produsentuavhengige legemiddelinformasjonssentra i Noreg, kor helsepersonell kan stille legemiddelrelaterte spørsmål og søkje etter svar i databasen på tidlegare stilte spørsmål
  • Informasjon om korleis mistenkte biverknader meldast, samt meldeskjema​
 • Forgiftninger​
  • Informasjon via Helsebiblioteket om forgiftingar og deira behandling
  • Telefonnummer til Giftinformasjonen er 22591300  (døgnbemanna)​

Endokrinologi

Sist oppdatert 29.08.2023