Nevroortopedisk poliklinikk

Ved Nevroortopedisk poliklinikk møter barn og ungdom med nevrologisk grunndiagnose et tverrfaglig team. Teamet består av ortoped, barnenevrolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ortopediingeniør. Det tverrfaglige teamet gjør vurderinger av ortopediske problemstillinger, og om det er behov medikamentell eller kirurgisk behandling.

Pasientene henvises fra Habiliteringstjenestene i Bergen, Fonna eller Førde direkte eller via Ganglaboratoriet

Henvisningen bør inneholde: 
 • diagnose og funksjonsnivå 
 • bakgrunn for henvisningen
 • målsetning for tiltak

Det er fint at lokale fagpersoner, som ergo- eller fysioterapeut, er informert om timen pasienten skal på. Lokale fagpersoner er velkomne til å delta på konsultasjonen, men barnet/ungdommen og foresatte avgjør om de ønsker dette og må selv invitere vedkommende med. Lokale fagpersoner kan også ta kontakt med Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU) i forkant av konsultasjonen. 

Dersom barnet/ungdommen bruker ortopediske hjelpemidler, må disse medbringes til konsultasjonen. Ta gjerne med shorts.

På Nevroortopedisk poliklinikk møter barnet / ungdommen mange fagpersoner samtidig, alt etter hvilken problemstilling som skal vurderes. Det er ofte ortoped, barnenevrolog, fysioterapeut og ortopediingeniør tilstede, og noen ganger ergoterapeut. De vurderer hvordan barnet / ungdommen beveger seg, og undersøker muskler og ledd på benk. Det kan være lurt å ha med en shorts til undersøkelsen. 

Etter undersøkelsen vil fagpersonene oppsummere sammen med pasient og foresatte, og avklare videre oppfølging. Dette kan være endring av ortopediske hjelpemidler, kirurgisk inngrep, medikamentell behandling, trening eller avtale om ny kontroll uten nye tiltak.

I etterkant av timen, vil du få en innkalling til neste avtale, på bakgrunn av det man ble enige om underveis. Fagpersoner du møtte på sykehuset tar etter avtale kontakt med lokale fagpersoner for å informere om videre tiltak. 

Kontakt

Telefon

Ortopedisk poliklinikk

55 97 28 37

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

55 97 83 35

Ganglaboratoriet

55 97 70 70

Slik finn du fram

Oppmøtestad

1. etasje i Blokk 2, Glasblokkene, nord for Sentralblokka på Haukelandsområdet.
Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

Praktisk informasjon

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.