Våre forskingsprosjekt

Her finner du en oversikt over forskingsprosjekt knyttet til Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen.

En person som tegner en skisse

From 2019, the clinic is closely connected to the work and research of the Bergen Center for Brain Plasticity 

The mission of the Bergen Center for Brain Plasticity is use highly effective, concentrated treatment formats to elucidate multilevel mechanisms of brain plasticity to gain new insights of relevance for future therapies. Also, the Bergen Center for Brain Plasticity work to disseminate the Bergen 4-day Treatment (B4DT) internationally.

Read more about the research centre here. 

​Changing the specialist mental health care: The concentrated treatment format

Teamet vart hausten 2017 tildelt midlar for å gjennomføre studien "Changing the specialist mental health care: :The concentrated treatment format". Studien vil samanlikne behandling i 4-dagers formatet med "treatment as usual" for fem lidingar; panikkliding, sosial angstliding, generalisert angstliding, depresjon og kroppsdysmorfofobi.

New treatment strategies for the Difficult to treat anxiety patients

Håp til dei som treng det mest, når det gjeld som mest. Det beste innan psykologi kombinert med det mest lovande innan farmakologisk behandling. Her presenterer vi den største pågåande nasjonale behandlingsstudien innan psykisk helse.  

Les meir om den nasjonale OCD-studien


Hjerneavbildningsstudien

Sjølv om vi har god forståing av korleis ei tvangsliding kan utvikla seg og haldast ved like, er det framleis mykje vi ikkje veit om korleis hjernen omarbeider informasjon som har tilknyting til tvangsliding. I denne studien ønsker vi ved hjelp av hjerneskanning (MR) å studere kva som skjer i hjernen som følgje av behandlinga.

Les meir om hjerneavbildingsstudien 


Genetisk kartlegging av tvangsliding

Samtidig som OCD er ei liding som let seg behandle, så er det mykje som tyder på at vi er fødd med ulik sårbarheit for å utvikle ei tvangsliding. Vi har eit forskingsprosjekt der vi ønsker å belyse kva slags genetiske faktorar som er forbunde med tvangs- og angstlidingar.

Les meir om genetisk kartlegging av tvangsliding 


Søvn hos pasienter med tvangslidelse (OCD)

Dårlig søvn kan påvirke symptomer og plager, og symptomer og plager kan påvirke søvnen. Til tross for at OCD er en lidelse som ofte påvirker store deler av hverdagslivet, vet vi lite om tvangslidelse og søvn. I dette prosjektet kartlegger vi søvnmønster og søvnplager hos pasienter med tvangslidelse for å undersøke om det er noen sammenheng mellom søvnmønster og behandlingsutfall.

Les meir om søvnstudien


Kavli tar 4-dagarsformatet til barn og unge

På mindre enn 4 år har vi vekse frå idé, til innovasjon, til dokumentasjon - og så til forskingsfront. No er vi klare til å gjere det same for barn og unge, som er dei som treng det mest. Middel frå Kavlifondet vil bidra til opplæring og sertifisering av klinikkar på barnesida. 

Les meir om 4-dagarsformatet til barn og unge 

Sist oppdatert 14.11.2022