undersøking. mann og pasient.foto

Radiologisk avdeling, Kysthospitalet

Radiologisk avdeling, KiH held til i 2. etasje på Kysthospitalet i Hagevik. Vi samarbeider tett med avdelingane her. Primært utfører vi røntgen- og CT-undersøkingar for sjukehuset, men tek også imot tilviste pasientar, hovudsakleg frå Os og omegn.

Skal du til poliklinisk konsultasjon vil ortoped på poliklinikken rekvirere dei bileta du treng. Er du tilvist frå fastlege eller andre vil me ta dei bileta som er rekvirert. Svar på undersøkinga får du hos rekvirent.

 • Skal du ta røntgen møter du ein radiograf på våre to røntgenlaboratorium.
 • Vanleg skjelettrøntgen krev som regel ingen førebuingar. Du vil bli bedt om å fjerne røntgentett materiale (metall, knappar, tjukke klede) frå undersøkingsområdet.
 • Dersom du er gravid, gje beskjed før undersøkinga.
 • Les meir om røntgen  

 • Skal du ta CT møter du ein radiograf på vår CT-lab. CT står for Computed Tomography og er ein undersøkelse som vert brukt for å framstille detaljer i indre organ og skjelett.
 • Nokre undersøkingar krev drikke av vatn og/eller kontrastvæske på førehand. Dette vil du få beskjed om frå radiologisk avdeling.
 • Ved fleire CT undersøkingar vert det nytta kontrastmiddel i blodåra for å framstille organa best mulig. I forkant av desse undersøkingane treng du ta ein blodprøve.
 • Dersom du er gravid, gje beskjed før undersøkinga
 • Les meir om CT

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Timebestilling

56 56 59 41
 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Kysthospitalet i Hagevik

Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik

Om du kjem med bil frå Bergen:

 • Følg E39 mot Halhjem/Stavanger til du kjem til avkøyrsel 64. 
 • Ta andre avkøyrsel i rundkøyringa og følg vegen i ca 4 km til du ser sjukehusskiltet.

Om du kjem med bil frå Halhjem:

 • Følg E39 mot Bergen.
 • Ta avkøyrsel 64, ta andre avkøyrsel i første rundkøyringa og første avkøyrsel i neste rundkøyring - og følg vegen ca. 4 km til du ser sjukehusskiltet.


Buss frå Bergen:

 • Rute 600 til Tøsdalsskiftet og derfra rute 602/607 Hagavik.
Buss frå Bergen lufthavn Flesland:

 • Bybanen til Lagunen terminal og deretter bussrute 600 til Tøsdalsskiftet, og så rute 602/607 til Hagavik.​

Buss frå Halhjem:

 • Rute 600 til Tøsdalsskifet og derfra rute 602/607 til Hagavik.

Det er ca 500 meter å gå frå busstoppet ned til sjukehuset.

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

​Vi svarer ikkje på førespurnader som gjeld resultat av radiologiske undersøkingar. Desse skal tilvisande lege gå gjennom, med tanke på vidare medisinsk behandling. Du finn prøvesvaret under pasientjournal på helsenorge.no.​ 

Kantine finst i 1. etasje. Den er open kl. 10‐15 alle kvardagar. 

Mobiltelefon er tillat på heile sjukehuset, men vi ønsker at den står på lydlaus når du er på Oppvakningsavdelinga. 

Meld deg i resepsjonen i 1. etasje når du kjem, og gå deretter opp til venterommet i 2. etasje. 

​Det er gratis parkering på området til Kysthospitalet i Hagevik. 

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Tilvising til oss

Røntgen og CT-tilvising vert sendt Kysthospitalet i Hagevik.
Les meir om tilvising til oss
sissel foran maskin.foto