Undersøking

Artikulasjonsvansker - artikulasjonsevneundersøkelse

Artikulasjonsvanskar eller uttalevanskar vil seie redusert evne til å snakke tydeleg. Undersøkinga vil avdekke graden og arten av artikulasjonsvanskane dine.

Før

Du treng ikkje gjere nokon førebuingar til undersøkinga.Under

Det er nokså varierende hvilken undersøkelse logopeden vil bruke avhengig av talevansken. Logopeden kan for eksempel undersøke funksjonen i lepper, kjeve og tunge, eventuelt stemmen og pusten. Ved behov kan logopeden gjøre flere undersøkelser og tester.

Det vil kunne utføres mens du er innleggende på sykehuset. Hvis du har behov for det, vil logopeden lage et treningsprogram for deg, og sørge for du får videre oppfølging. Hjemreise avklares med legen i samråd med det tverrfaglige teamet.

Etter

Logopeden formidlar resultata til deg, anten med det same eller i løpet av innleggingsperioden på sjukehuset.

Kontakt

Gamle hovedbygg Logopedtenesta

Kontakt Logopedtenesta

OppmøtestadGamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Praktisk informasjon

Fleire og fleire avdelingar på sjukehuset får nå ny digital løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Denne avdelinga har nå tatt i bruk denne nye løysinga. 

Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein sjølvbeteningsautomat. Om du skal ta blodprøve kan du også registrere dette sjølv i dei avdelingane kor det er utplassert automater. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på ein sjølvbeteningsautomat eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling