Diagnose

Arvelig høyt kolesterol (Familiær hyperkolesterolemi)

Høyt kolesterol kan være arvelig og kalles da familiær hyperkolesterolemi (FH). Årsaken til tilstanden er en genfeil som gir høyt kolesterol i blodet.

Høyt kolesterol kan være arvelig og kalles da familiær hyperkolesterolemi (FH). Årsaken til tilstanden er en genfeil som gir høyt kolesterolnivå i blodet.

Les meir på helsenorge.no

Du kan ikke kjenne på kroppen at du har forhøyet kolesterol eller at du har en genfeil som gjør at du vil utvikle dette. Noen få kan ha tegn på høyt kolesterol på øyne, hud eller muskelsener, men de fleste har ingen symptomer før eventuelt kolesterolavleiringer i blodårene gir hjerte eller karsykdom. 

Genfeilen hos de med arvelig høyt kolesterol (FH) gjør at LDL-kolesterolet, som gir økt fare for hjerte- karsykdom, ikke blir fjernet fra blodet. Personer med FH vil derfor ha forhøyet kolesterol selv om de endrer kosthold og livsstil. Personer med FH har ca.to til tre ganger høyere kolesterol enn normalbefolkningen. Det er derfor viktig å fange opp dem med FH, få stilt tidlig diagnose og starte medisinering på rett tidspunkt, i tillegg til å ha en sunn livsstil.

Opplysninger det er behov for i henvisningen:          

 • Informasjon om gentest for FH er tatt eller ikke, og ev. svar på denne. Dersom det er mistanke om FH og gentest ikke er tatt, bør dette gjøres før pasienten henvises. Dette gjøres ved at 3-5 ml EDTA blod sendes til Enhet for Hjertegenetikk, OUS Ullevål.
 • Lipidverdier før ev. behandling, under ev. behandling og de siste lipidverdiene før henvisning (totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyserider)
 • For eldre personer med hyperkolesterolemi, er det viktig med opplysninger om lipidstatus i yngre alder
 • Aktuell og tidligere lipidsenkende medikasjon. Ev. bivirkninger av lipidsenkende medisiner
 • Oppdatert fullstendig medisinliste
 • Pasientens sykehistorie
 • Livsstil
 • Høyde/vekt/BMI
 • Familiehistorie med opplysninger om lipidverdier, hjertesykdom/-hendelser i familien med alder for debut av ev. sykdom. 
 • Henviser må avklare med pasienten at han/hun ønsker å bli henvist til Lipidklinikken

          

Utgreiing

Forberedelser 

Før du møter til timen på sykehuset tar du blodprøver. De skal tas fastende og senest 1 uke (tidligst 2mnd.) før timen.

Vær obs på at Lipidpoliklinikken har tilhold både på sykehusets hjertepoliklinikk (hjerteintervensjon), og på hjerterehabiliteringssenteret i Møllendalsbakken. Det vil stå i innkalllingsbrevet hvor du skal møte.

På sykehuset 

Når du møter ved lipidpoliklinikken tar du med deg en liste over medisinene du står på.
Du blir møtt av en sykepleier som måler blodtrykket, høyde, vekt og omkretsen rundt midjen din. Det blir tatt et EKG. I noen tilfeller brukes også en biometrisk vekt som gir oss informasjon sammensetninger av ulike kroppsmasser, som fett og muskler, i kroppen din.


Deretter vil du vil få en samtale med en hjerte-lege (kardiolog). Ved førstegangs konsultasjon er det viktig å gjøre en grundig kartlegging av både deg og dine slektninger. Vi ønsker finne ut om det er forekomst av høyt kolesterol, familiær-hyperkolesterolemi eller hjerte-karsykdom i din familie

 • Legen vil kartlegge livsstilen din og risikofaktorer for høyt kolesterol og hjerte-karsykdom;
  • Kosthold
  • Røykevaner
  • Fysisk aktivitet
  • Overvekt
  • Høyt blodtrykk
  • Diabetes og kronisk nyresykdom
  • Tidligere hjerteinfarkt eller kjent angina
  • Evne til å administrere og ta medisiner som foreskrevet
 • Deretter ser legen på blodprøvesvarene dine. Her får vi svar på verdiene av fettstoffer i blodet ditt. Total kolesterol, LDL- kolesterol, HDL-kolesterol og Triglyserider.
 • Dersom det ikke allerede er tatt en gentest for FH mutasjon, vil denne bli rekvirert. Et positivt svar på gentesten vil konstatere om du har familiær hyperkolesterolemi.

Er det bekreftet at du har FH bør alle i familien teste seg for denne genfeilen uavhengig av kolesterolnivå. Det er fordi at selv personer med genfeil kan ha lave kolesterolverdier, særlig under puberteten, ved vektnedgang eller annen sykdom. Legen vil notere ned navn på de nærmeste slektninger i arverekken din. Legen har derimot ikke lov å kontakte disse, men du kan snakke med dem om gentesting og be dem kontakte legen. Dette blir en viktig jobb for deg.

Vi samarbeider med ernæringsfysiologer som du også vil få time hos. De vil gå mer i dybden på kartlegging av kostholdet ditt og gi deg den informasjonen du trenger for å selv kunne være med å bidra til å senke kolestrolnivået ditt.

tur i skogen_foto

Foto: Shutterstock


Behandling

Familiær hyperkolesterolemi går heldigvis fint an å behandle. Målet for behandlingen er å få senket kolesterolnivået i blodet og forebygge hjerte og karsykdom. Måletallet for LDL- kolesterolet vil være individuelt ut i fra alder, risikofaktorer og kjent hjerte og karsykdom.  

Behandlingen består av:

 • Informasjon: Vi gir deg informasjon om FH og risiko ved denne sykdommen slik at du har god innsikt i egen helse og da kunne forstå og gjennomføre behandlingen av din FH på en god måte.
 • Kosthold: Riktig kosthold vil være med og senke ditt kolesterolnivå. Lege og ernæringsfysiolog vil gi deg råd og veiledning om dette.
 • Fysisk aktivitet: Trening og fysisk aktivitet er viktig da det øker det gode kolesterolet (HDL-kolesterolet). I tillegg er overvekt en risikofaktor for hjerte og karsykdom og fysisk aktivitet er med på å forebygge dette. Derfor vil vi ved hver konsultasjon måle høyde, vekt og midjemål slik at vi kan følge med utviklingen din og sette inn tiltak ved behov.
 • Råd om røykestopp: Vi vil gi deg råd om røykestopp da røyking er en vesentlig risikofaktor for hjerte og karsykdom. Dersom du trenger hjelp til dette, vil du bli henvist til å ta kontakt med fastlegen.
 • Medisiner: For deg med FH er det nødvendig å bli behandlet med kolesterolsenkende medisiner. Disse medisinene kalles Statiner og det finnes flere varianter. Kolesterolsenkende medisiner har få bivirkninger. Hos personer med FH ønsker vi å starte opp med medisinertidlig, allerede fra 8-10 års alder. Behandlingen med Statiner vil være livslang.

Les mer om arvelig høyt kolesterol på helsenorge.no

Oppfølging

Oppfølging skjer ved lipidpoliklinikken hver 12-30 måned.

Legen vil kalle inn og følge opp de i din familie/slekt som tar kontakt, med tanke på å bli
utredet for familiær hyperkolesterolemi.

Kontakt

 • Kontakt Hjartepoliklinikken

  Oppmøtestad

  Vi held til i 1. etg. i Sentralblokka. 
  Flyfoto av Sentralblokka

  Sentralblokka

  Haukelandsveien 22

  5021 Bergen

  Transport

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
   
  ​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
   
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
  ​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
  ​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

  ​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

   

  Reiseutgifter
  Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
  Les meir om å få dekt ei pasientreise

  Planlegging
  I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
  Les meir om planlegging av pasientreisa di

  Rettar/Rettane dine
  Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
  Les meir om rettane dine ved pasientreiser

  Tilrettelagt transport
  Helseekspressen
  Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

  ​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

  Praktisk informasjon

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

  Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

  Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


  Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

  Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

  Kontaktinformasjon: 

  Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

  Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

  Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
  For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

  Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

  I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

  ​​​​​​​​Besøke pasientar
  Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

  Betale eigendel
  Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

  Bestille drosje
  Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

  Leitar du etter ei avdeling?
  Sjå avdelingsoversikta

  Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

  Lån av rullestol
  Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

  Følgeteneste
  Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

  Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

  Oppbevaringsboksar
  Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

  Hittegods
  Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 
 • Kontakt Hjarterehabilitering

  Møllendalsbakken 9a

  Praktisk informasjon

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.