Diagnose

Framfall av livmor

Framfall av skjede og/eller livmor er ein tilstand kor deler av skjedeveggen eller livmortappen søkke nedover i skjeden og kan kome delvis ut av vagina når ein sitt lenge, har stått eller gått mykje.

Framfall av skjede og/eller livmor er ein tilstand der delar av skjedeveggen eller livmortappen søkk nedover i skjeden og kan kome delvis ut av vagina når ein har sete, stått eller gått mykje.

Les meir på helsenorge.no

Dei vanligaste symptoma er følelse av tyngde og/eller trykk i underlivet. Nokon opplev at det er vanskeleg å tømme blæra heilt ved toalettbesøk.

 • Ulike typar framfall av skjede/livmor:
 • Fremre skjedevegg (blæreframfall/cystocele)
 • Bakre skjedevegg, eventuelt med effekt på tarm (rectocele/entorocele)
 • Livmor eller framfall (decens av uterus/cervixelongasjon)
 • Framfall av skjedetopp/ livmor (uterindescens)
 • Totalprolaps, heile livmora kjem ut av skjeden
 • Kombinasjonar av desse
Alle postmenopausal med framfall bør settast på østrogen, Ovesterin eller Vagifem då dette kan redusere framfall. Det kan også vere nyttig å drive med regelmessig bekkenbunnsøvingar.

Tilvising og vurdering

Det er fastlegen eller din private gynekolog som henviser deg til sykehuset for vurdering av dine plager og eventuelt operasjon.


 

Utgreiing

Det er vanlig å få en innkalling til en undersøkelse på sykehuset før eventuelle behandlinger starter. På sykehuset vil du bli undersøkt av en lege som utfører en gynekologisk undersøkelse. Det kan være nødvendig med andre supplerende undersøkelser for å bestemme hvilken behandling som er best for deg.

 

Forberedelser hjemme

 • Tenk gjennom hva dine plager er, og hvordan de hemmer deg i din hverdag.
 • Ta gjerne med en oversikt over dine faste medisiner og eventuelle allergier.

Utredning før operasjon

Hvis operasjon er den riktige behandlingen for deg, vil du bli innkalt på nytt til operasjonsforberedelser. Da vil du få snakke med ulike yrkesgrupper som er relevant for din type operasjon. Dette kan være lege, sykepleier, anestesilege og fysioterapeut. Her vil du få muligheten til å stille spørsmål, og du vil få både skriftlig og muntlig informasjon om inngrepet. Denne dagen kan innebære en del venting. Ta gjerne med lesestoff eller lignende.
Når du har vært gjennom de ulike forberedelsene før operasjon, reiser du hjem og kommer tilbake den dagen du skal opereres.

Behandling

Framfall av livmor/skjede kan enten blir behandla ved at du får tilpassa ein pessarring, eller at det blir gjennomført ein operasjon.

Pessarring
Ein mjuk plastring som blir tilpassa hos gynekolog og som blir lagt permanent inn i skjeden. Du kjenner ikkje at ringen er der, og symptoma på framfall blir borte. Hvis pessarring er den riktige behandlingen for deg kan du bruke denne i mange år.


Operasjon som behandling

Hvis operasjon er rett behandling for deg, vil du bli innlagt på sykehus. På Kvinneklinikken har vi en dagkirurgisk enhet i 2. etasje og en sengepost i 3. etasje (Seksjon for generell gynekologi).

Det vil stå i innkallelsesbrevet hvilken avdeling du skal til. Etter operasjonen vil du enten kunne reise hjem etter et par timer (dagkirurgi), eller du overnatter i avdelingen til dagen etter.

g_5631050b_b625_469f_a2f1_c81286e94eef

 

 

Oppfølging

Etter operasjon er det anbefalt å gå til kontroll for å sjekke om behandlingen er vellykket. I noen tilfeller kan plagene med genitalt fremfall komme tilbake, og en ny operasjon kan da bli nødvendig. Det er graden av plagene dine som avgjør om det er aktuelt med ny behandling eller ikke.

Det anbefales å bruke lokal hormonbehandling i skjeden etter behandling, enten stikkpiller eller krem. Dette gjelder når du bruker pessarring og etter operasjon. Generelt anbefales det at alle kvinner i, under og etter overgangsalderen bør bruke lokal hormonbehandling i skjeden for at slimhuden i skjeden skal bli tykkere og mer tøyelig. 

Ved innsetting av passarring er det nødvendig med kontroll noen gonger i året for å vere sikker på at ringen sitt slik den skal. Det anbefalast at du bruker krem/stikkpiller for at slimhinna i skjeden skal bli tjukkare og ikkje så lett gir gnagsår.


 

Ver merksam

Dei første 14 dagane etter operasjonen bør du kontakte oss dersom:

 • Du får problem med vasslating, delvis eller heilt.
 • Du får feber over 38 grader celsius og nedsett allmenntilstand  som ikkje går over i løpet av to dagar
 • Du opplev aukande trykk og press i underlivet
 • Du opplev pågåande kraftig bløding (som en menstruasjon)

Kontakt

Glasblokkene Gynekologisk sengepost

Kontakt Gynekologisk sengepost

Oppmøtestad

Glasblokkene, blokk 6, 2. etasje 

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Transport

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

For inneliggande pasientar er det fire spisestover i huset. Mattilbodet vil være tilpassa dei pasientane som bur på postane. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispenser og vann/isbitmaskin.

Det vil også være ein kafé i første etasje. Denne er open både for pasientar, pårørande og tilsette​.

Det er også sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat. ​

Vi har besøkstid mellom kl. 17.00-20.00.​

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både vaksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1.  


Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få SMS om å gå til ventesona når det nærmar seg timen.  

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.