Behandling

Fysioterapi ved lungebetennelse

Lungebetennelse (pneumoni) kjem av ein betennelse i lungene forårsaka av ein infeksjon med bakteriar eller virus. Tilstanden kan vere alvorleg.

Vanlige symptom er feber, hoste og tung pust. Andre symptom kan vere:

 • Å kjenne seg trøytt og svak
 • Tungpustet
 • Nedsatt matlyst
 • Problemer med å få i seg nok væske
 • Forvirring hos eldre pasientar
 • Nokon får brystsmerter når dei pustar inn eller ut

Bakterier er den vanlegaste årsaka til lungebetennelse, og infeksjonen blir behandla med antibiotika. Antibiotika er bakteriedrepande legemiddel. Antibiotikakuren blir gitt rett i blodet på sjukehuset.

Under sjukdomsforløpet bør du gå ut av senga og bevege deg litt rundt, men utan å presse deg for hardt. Er du sengeliggjande, bør du snu deg rundt minst ein gong i timen når du er vaken. Du kan bevege på beina og strekke armane over hovudet. Pust djupt 5 til 10 gonger og host kraftig eit par gonger. Det hjelper å få opp slim frå lungene.

Nokre pasientar med lungebetennelse har behov for oppfølging av fysioterapeut under innlegginga. Indikasjonar for oppfølging kan vere:

 • Vanskar med å hoste opp slim
 • Tungpust
 • Smerter når du skal puste og hoste.
 • Respirasjonssvikt - at lungebetennelsen hindrar optimalt oksygenopptak
 • Sengeleie/inaktivitet
 • Annen underliggjande sjukdom som forverrar tilstanden

Tilvising og vurdering

Behandlende lege på avdelinga der du er innlagd vil tilvise deg til fysioterapi når dette er aktuelt.

Før

Det krevst ingen førebuingar. I nokre tilfelle vil fysioterapeuten avtale med avdelinga at du får inhalasjonar (medisinar du pustar inn) før behandlinga.

Under

Fysioterapeuten vil mellom anna observere pusten din og spørje deg om allmenntilstand, aktivitet (før og under sjukdom), slimplager, smerter og kjensle av tungpust/kortpust. Saman med deg vil vi danne oss eit bilete av kva som er hovudproblemet og velje tiltak utifrå dette. Overordna mål for lungefysioterapi er å optimalisere pustearbeidet.

Om det er mogleg vil du bli anbefalt å vere i lett aktivitet; dette kan vere å sitte oppe i stol eller gå små turar på rommet. Dersom du er sengeliggjande vil du bli vist aktuelle øvingar i senga, også blir du tilrådd å endre stilling ofte.

I dei fleste tilfelle ved lungebetennelse har pasienten slimplager. Du vil bli vist ulike teknikkar for korleis losne, flytte og fjerne slim. Teknikkane er spesielt viktig om allmenntilstanden gjer at du må halde deg i senga. Nokre vanlege teknikkar er:

 • Inhalasjonsteknikk ved bruk av inhalasjonsmedisin.
 • Støyt -eller hosteteknikk
 • PEP-fløyte (system 22)
 • Leppepust ved tungpust/kortpust
 • Andre direkte og indirekte respirasjonsøvingar for å fremme roleg og djup respirasjon

Etter

Før utskriving kan fysioterapeuten gi deg informasjon/råd om anbefalt aktivitet vidare og ved behov også meir spesifikke teknikkar for slimdrenasje du kan fortsette med.

Dei fleste treng ikkje vidare oppfølging av fysioterapeut utover dette. Unntak kan vere pasientar med annan underliggjande sjukdom eller høg alder, anbefalt oppfølging blir individuelt tilpassa desse og vil variere frå person til person. 

Det er ikkje rutine for poliklinisk kontroll av fysioterapeut ved gjennomgått lungebetennelse. 

Kontakt

Sentralblokka Fysioterapi­avdelinga

Kontakt Fysioterapi­avdelinga

Oppmøtestad

Fysioterapeuten møter deg på sengerommet på avdelingen du ligger. Vanligvis utføres behandlingen her, men man kan også avtale å gå til et eget behandlingsrom.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​