Behandling

Fysioterapi ved spacer i kne eller hofte, voksne

Pasienter med infeksjon i leddprotese må som oftest skylle leddet og evt. bytte deler av leddprotesen. Om man ikke kommer i mål med denne behandlingen, må hele protesen fjernes og man får satt inn en midlertidig antibiotikaholdig erstatning som kalles spacer.

Hva er en spacer?

En spacer ligner en leddprotese, men er laget av sement eller plast iblandet antibiotika. Målet er å bli kvitt infeksjonen i leddet. Spaceren holder leddet i god stilling og vedlikeholder lengde på muskulatur og leddbånd, den tillater bevegelse som fremmer tilheling i bløtvev. Den hjelper å beholde beintetthet og funksjon.

Spacere kommer prefabrikkerte med tilsatt antibiotika eller de formes under operasjonen, med mulighet for å legge til eller blande egen kombinasjon av antibiotika.

Man får i tillegg antibiotika tilført som medisin i blodårene flere ganger daglig.

 

Før

Det kreves ikke forberedelser før du legges inn, men det kan være behov for ekstra smertestillende medisin før fysioterapi når du følges opp under innleggelse.

Under

Vi bruker spacere som støpes under operasjonen og antibiotika i pulverform støpes inn i spaceren. En spacer tåler mindre belastning enn en vanlig leddprotese og du vil derfor måtte bruke ganghjelpemidler.

Bevegelsen i leddet er ofte hakkete og ujevn med hørbar knaking. Dette skyldes at spaceren ikke er sementert fast og at overflaten er grovere enn en vanlig leddprotese. Dette er ikke til hinder for å jobbe med bevegelse, og bevegelsen kan være relativt smertefri på tross av ujevn bevegelse og mye lyd.

Mål for fysioterapi

 • Vedlikeholde og fremme bevegelighet, muskellengde og muskelstyrke.
 • Mestre forflytningsteknikker inn/ut av seng og stol, og gangfunksjon med ganghjelpemidler.
 • Tilstrebe å bli mest mulig selvhjulpen i daglige aktiviteter.
 • Smertelindring gjennom bevegelse av ledd og gode hvilestillinger.
 • God bevegelighet gjør at det blir enklere å sette inn ny protese og gir bedre utgangspunkt for opptrening og god funksjon på sikt.

Vanlige prinsipper om fremgang og dosering av øvelser kan ikke følges i samme grad som etter en vanlig proteseoperasjon på grunn av infeksjonen og at spaceren tåler mindre belastning.

Dersom leddet blir hovent, rødt eller vondt, eller det øker på med siving fra såret må du ta det litt roligere, men fremdeles gjøre noen øvelser med fysioterapeut. Øvelser du gjør selv og gangtrening bør da begrenses. Det er ingen begrensinger for bevegelse av øvrige ledd.

I tillegg til øvelser, trening på generell funksjon og gange med ganghjelpemidler, motiverer fysioterapeuten til aktivitet i det daglige, da lang sykehusinnleggelse kan føre til passivitet. Du kan også få også tilpasset treningsprogram med øvelser du kan gjøre på egen hånd.

Leddet skal ikke tøyes med ekstern kraft. Kneledd kan strekkes ut aktivt innen begrensningene som er gitt, og benet kan hvile med pute under leggen når du sitter i stol.

I sengen bør hofte- og kneledd ligge mest mulig strukket ut. For variasjon kan du ligge korte perioder med bøy i hofte- og kneledd. Puter gir god støtte.

Behandlingstiltak

 • Smertestillende før behandling.
 • Øvelser for å fremme sirkulasjon.
 • Passiv og ledet aktiv bevegelse av skadet ledd. I sjeldne tilfeller bruk av en skinne som beveger leddet for deg, kalt Kinetec.
 • Knipeøvelser for muskulatur i nærheten av det infiserte leddet.
 • I begynnelsen beveger du benet mens du ligger på sengen, etter hvert kan du  bevege mot tyngdekraften når du sitter på sengekant eller i en stol. 
 • Trene på å stå med avlasting av  benet etter gjeldende restriksjoner.
 • Gangtrening med hjelpemiddel, ofte prekestol i starten, da dette gir god avlasting.
 • Vedlikehold av muskelstyrke for resten av kroppen med strikk, vektmansjetter eller manualer.
 • Øvelser i slynge.
 • Trappetrening.

Puter bør plasseres mellom knær ved når du skal snu deg i sengen. Når du reiser og setter deg skal sengen heves og operert ben settes fremfor det andre og du må sitte i en høy stol. Dette for å passe på at det ikke blir for stor bøy i leddet. Ved toalettbesøk brukes en forhøyer.

Restriksjoner

Pågående infeksjon kan føre til at bløtvev blir svekket og at beinvevet blir svakere, leddbånd og sener kan bli skjørere, derfor skal man ikke presse på leddet og presse frem bevegelse. Begrensninger på bevegelse og vektbæring settes på grunn av fare for at spaceren kan gå ut av ledd og at det kan komme brudd i den.

Legen bestemmer hvilke forsiktighetsregler som gjelder hver enkelt person ut fra hvor skadet vevet rundt det infiserte leddet er.

Generelle forsiktighetsregler

 • Kan belaste beinets vekt eller opp mot 50 prosent av kroppsvekt.
 • Noen må avlaste helt, det vil si ikke tråkke ned med operert ben.
 • Som oftest skal man ikke bøye mer enn til 80-90 grader og unngå å vri på hoften.

 • Kan belaste 20-30 kg på strakt kne. Begrensninger på vektbæring settes på grunn av fare for brudd i spacer og for å skåne beinvev med dårlig kvalitet.
 • Noen må bruke skinne på kneet for ekstra støtte, fysioterapeuten vil da gi opplæring i hvordan denne tas på og av.
 • Skal oftest ikke bøye over 60-90° grader. Det er individuelle forskjeller i hvor mye man klarer å bevege i leddet, for mange er det vanskelig å oppnå mer enn 60 grader bøy.
Etter

Du skrives ut når infeksjonen er under kontroll og det kan skiftes til antibiotika i tablettform. Trening av muskelstyrke og gangfunksjon skal opptrettholdes dersom ikke annet er oppgitt.

Som oftest er det tilstrekkelig med egenøvelser gitt av fysioterapeut, opptrening/rehabilitering er først aktuelt etter innsetting av vanlig leddprotse.

Ved utskrivelse til hjemmet må nødvendige hjelpemidler være på plass.

Fysioterapeuten skriver en rapport som du kan få med deg. Rapporten skisserer videre forløp og viktigheten av å følge begrensninger for bevegelse og belastning. Plan for videre infeksjonsbehandling og re-innsetting av protese blir nevnt.

Ved behov ordnes midlertidige hjelpemidler fra kommunens kortidslager, ved varig behov sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen. Ved utskrivelse til institusjon, er institusjonen ansvarlig for hjelpemidler.

Det er ingen rutine for fysioterapioppfølging ved poliklinikken.

 

Kontakt

Sentralblokka Fysioterapi­avdelinga

Kontakt Fysioterapi­avdelinga

Oppmøtestad

Fysioterapeuten kommer til deg på avdelingen der du er innlagt på sykehuset, og dere avtaler hvorvidt behandlingen skal foregå på rommet eller på treningsrom.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​