Diagnose, Mortons metatarsalgi,

Mortons nevrom, fot

Mortons nevrom er ein nerveknute som ligg i framfoten. Nerveknuten finst vanlegvis mellom tåballane til 3. og 4. tå. Nerveknuten kan gi opphav til smerter og ubehag i framfoten. Plagene blir ofte lindra ved tilpassing av skotøy. Eit anna namn på same tilstand er Mortons metatarsalgi.
Mortons nevrom er ei fortjukking av ein av dei normale nervane som går ut til tærne. Ei slik nervefortjukking blir kalla nevrom eller nerveknute. Fortjukkinga kan kome av stadig irritasjon og trykk mot nerven. Den fortjukka nerven/nerveknuten vil då bli klemt endå meir og gi opphav til smerter under framfoten og fram i tærne. Tilstanden kan henge saman med bruk av dårlege sko og overbelastning av framfoten. Den vanlegaste plassen for ein slik nerveknute er mellom tåballane til tå nummer 3 og 4. Den finst også mellom tåballane til tå nummer 2 og 3.

Symptoma er brennande, skarp, intens smerte i framfoten som kan stråle ut til dei nærmaste tærne.

Støytsmerter ut i tærne

Tærne kan dovne vekk / bli nomne, og det kan prikke i tærne. Nokre klager over at dei har følelsen av å gå med ein krøllete sokk eller med ein småstein i skoen. Smertene kjem vanlegvis først når ein har gått ei stund. Plagene blir forverra ved bruk av tronge eller høghelte sko. Å vere nomen i dei nærmaste tærne er også vanleg.Tilvising og vurdering

Diagnosen Mortons nevrom stilles på grunnlag av sykehistorie og funn ved undersøkelse av foten din. Fremprovosering av smerter ved trykk mot nerveknuten er typisk tegn.

Ved tvil om diagnose kan MR undersøkelse være til hjelp.

Behandling av Mortons nevrom er i første omgang tilpassing av skotøy. Man bør bruke flate, vide sko og unngå sko som klemmer på forfot og høye hæler. Mange kan ha nytte av innleggssåler i skoen som avlaster de ømme nervene. NAV refunderer dessverre ikke utgifter til innleggssåler ved denne tilstanden.

Operasjon er kun aktuelt dersom du ikke har effekt av tilpasset fottøy og innleggssåler, og du har mye plager. Det anbefales at man forsøker ikke-kirurgisk behandling (konservativ behandling) i mange måneder / 1 år før en henvises til vurdering av kirurgi.

De fleste er fornøyde etter operasjon, men komplikasjoner kan forekomme. Ca. 10 % har vedvarende smerter etter inngrepet og noen kan bli verre. Infeksjon forekommer av og til.

Mortons nevrom er vanlegvis ein klinisk diagnose. MR eller ultralydundersøking kan også hjelpe i diagnostisering.  

Tilvising til kirurgi er berre aktuelt ved store plager utan hjelp av konservativ behandling. Før tilvising til ortoped bør det bli tatt røntgenbilde av foten til pasienten. Desse bør bli tatt ståande med belastning.


Utgreiing

Når vi mottar tilvising frå fastlegen din, vil du få tildelt time til vurdering på ortopedisk poliklinikk. Ein lege vil då på nytt undersøke foten din og vurdere om ein skal gå vidare med ein operasjon.

Behandling

Operasjon for Mortons nevrom blir gjort som dagkirurgi. Det betyr at du reiser heim same dag som operasjonen blir utført. Operasjonen blir gjort enten i lokalbedøving eller i narkose. Under operasjonen blir den ømme nerveknuten fjerna saman med dei nærmaste nervegreinene. Du må derfor rekne med varig nedsett følelse i dei tærne som nervane går til.

Det finst også ein operasjonsmetode som bevarer nerveknuten, og berre losnar stramme ligament rundt knuten.Oppfølging

Etter operasjon skal du belaste foten forsiktig dei to første vekene. Dei første dagane bør du sitte med foten mest mogleg opp for å redusere hevelse og bløding i sår. Ved teikn til infeksjon i operasjonssåret må du straks kontakte fastlege, legevakt eller avdelinga. Stinga etter operasjonen blir fjerna etter omtrent to til tre veker hos fastlege.

Ver merksam

Infeksjon kan oppstå etter alle kirurgiske inngrep. Teikn på infeksjon kan vere raudleik, aukande hevelse eller væske som siver ut frå såret. Aukande smerter frå sårområdet etter nokre dagar eller feber kan også vere teikn på infeksjon. Ved mistanke om infeksjon er det viktig å kontakte lege for vidare utgreiing og oppfølging så snart som mogleg.

Kontakt

Sentralblokka Ortopedisk avdeling, Haukeland

Kontakt Ortopedisk avdeling, Haukeland

Oppmøtestad

Du finn oss i Sentralblokka på Haukelandsområdet:

Ekspedisjon 8. etasje.
Poliklinikk 2. etasje.

Ortopedisk infeksjonspost 4. etasje
Sengepostane 7. etasje.

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Her finn du utreiseinformasjon frå Ortoperdisk avdeling: 


Utreiseinformasjon.pdf

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.