Diagnose

Operasjon for neglerotbetennelse

Neglerotbetennelse er en vanlig problemstilling, spesielt blant barn og unge. Å ha neglerotbetennelse kan være plagsomt, men stort sett kan fastlegen behandle tilstanden. I noen få tilfeller er det nødvendig med hjelp i spesialisthelsetjenesten. Denne teksten omhandler operasjon med fjerning av bløtvevet rundt neglen.

Ved neglerotbetennelse oppstår det vanligvis irritasjon mellom neglen på tåen og huden rundt neglen fordi neglen har «vokst inn i huden». Huden rundt neglen blir rød, vond og hoven. Etter hvert kan neglekantene bli infisert med bakterier og det kan bli vondere og rødere med væske, puss og lukt. Oftest kan dette behandles med enkle tiltak: 

 • Fotbad/dusj 1-2 ganger daglig. Rens godt på alle sider av neglen. Bruk gjerne Q-tip for å komme til. En kan også bruke tanntråd for å løfte neglen opp og dermed la puss eller væske til å renne ut.  
 • Bruk brede sko eller sandaler slik at neglen ikke trykkes mot huden. 

Tilstanden har en lei tendens til å komme tilbake. For å unngå flere tilfeller med neglerotbetennelse kan det gjøres flere forebyggende tiltak:

 • God fothygiene. Daglig fotvask og sokkeskift anbefales. 
 • Ikke bruk for trange eller for høye sko. 
 • Ikke klipp neglen for kort. Den skal klippes rett over, ikke krummes i hjørnene. 
 • Unngå fuktige føtter. Tørk god foten og tærne etter dusjing. 


Tilvising og vurdering

Vanligvis kan neglerotbetennelse behandles hos fastlegen. Ved residiverende tilfeller eller spesielt alvorlige infeksjoner kan pasienter henvises for behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Utgreiing

Før behandlingen på sykehuset vil du få en time i poliklinikken hvor man undersøker tåen og hører hvilke behandlingsmetoder som allerede er blitt forsøkt. Hvis legen mener det er grunn til å gå videre med operasjon av tåen for å behandle neglerotbetennelsen kan dette planlegges på denne timen. 

Behandling

På operasjonsdagen vil legen sette lokalbedøvelse rundt stortåen. Dette kan svi og gjøre vondt, men går fort over. Deretter vaskes huden nøye og det dekkes med sterilt dekke slik at operasjonen skal foregå i reinest mulige omgivelser. Legen kler også på seg sterilt utstyr. 

Hos barn og ungdom kan prosedyren utføres i narkose, for å sikre at man får gjennomført prosedyren. Dette vil i så tilfelle gjøres på dagkirurgisk seksjon og ikke på poliklinikken.

På Haukeland Universitetssykehus gjøres en metode som heter Vandenbos og Bowers prosedyre. Den består i å fjerne huden og bløtvevet under huden som omgir neglen og som er betent og vondt. På denne måten skal man hindre at neglen «graver» seg inn i bløtvevet og skaper irritasjon og smerte. Inngrepet tar vanligvis rundt 10-15 minutter.

Når huden er fjernet vil det være sår på begge sider av neglen. Disse dekkes med bandasje. Noen ganger vil det blø igjennom bandasjen, men dette er ikke farlig. Da kan man bytte bandasjen eller forsterke med litt mer bandasje utenpå. Etter at inngrepet er over kan du reise hjem. Vanligvis skriver legen ut en kur på antibiotika som du skal ta i 1 uke etter operasjonen. 

Oppfølging

Det er vanlig at det vil gjøre vondt de neste 1-4 ukene og det vil vanligvis være behov for å bruke smertestillende i form av paracet og/eller ibux. Det kan også hjelpe å holde foten høyt og kjøle den ned med is. Vi anbefaler at du tar det med ro spesielt de første dagene etter operasjonen, dette for å minimalisere blødning og smerter. Frem til såret er tørt bør du kun gå på hælen. Du kan gå uten krykker og belaste til smertegrensen. Du må bruke fottøy med åpen tå den første tiden. Som regel kan du være i lettere aktivitet og gå med vanlige sko 3-4 uker etter operasjonen. En forventer at såret er fullstendig tilhelet etter 6-10 uker. 

operasjon av neglerotbetennelse_foto

Den venstre fotens stortå er 3 uker etter operasjon, den høyre er omtrent 5 mnd etter operasjon.

Her følger litt mer informasjon om stell av såret:
 • Dag 1: Ved gjennomblødning i bandasjen kan du bytte gasbindet og kompressene. Dersom du har fått på en silikon-matte kan denne ligge. 
 • Dag 2: Ta fotbad med rent vann. Sett foten nedi med bandasje på. Når bandasjen er godt fuktig kan du plukke den av. Etterpå renser du såret med rent vann. Tørk godt med kompress eller rent håndkle, også nedi såret. Dekk så med kompresser og gasbind. 
 • Uke 1: Fotbad med rent vann og bandasjeskift 2 ganger daglig. 
 • Uke 2 og frem til såret er tilhelet: Fotbad med rent vann 1 gang daglig. Om du synes det fungerer bedre kan du bytte ut fotbad med en dusj. Pass på å skylle godt med rent vann i såret slik at det ikke blir liggende såperester der. Tørk godt med en ren kompress. 


Ver merksam

Ta kontakt med ortopedisk poliklinikk på telefon: 55 977187 dersom du har spørsmål eller tegn til infeksjon. Det kan være økende rødhet, hevelse, smerter, puss eller feber. 

Kontakt

Sentralblokka Ortopedisk poliklinikk

Kontakt Ortopedisk poliklinikk

Oppmøtestad

Møt opp i 2. etasje i Sentralblokken.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Fleire og fleire avdelingar på sjukehuset får nå ny digital løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Denne avdelinga har nå tatt i bruk denne nye løysinga. 

Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein sjølvbeteningsautomat. Om du skal ta blodprøve kan du også registrere dette sjølv i dei avdelingane kor det er utplassert automater. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på ein sjølvbeteningsautomat eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.