Behandling, Stell av augeprotese

Øyeprotese

Her får du informasjon om kva som skjer etter at eit øye er fjerna, frå den første tida etter operasjonen, og vegen fram til du får ein protese tilpassa deg. Her er også bilde og video av korleis du best kan stelle protesen din og informasjon om vidare oppfølging.

Å måtte operere bort eit auge kan vere svært traumatisk for mange. Det kjem som eit sjokk ved akutt skade og sjukdom. I tillegg til påkjenninga det gir å fjerne auget, kjem ofte sorg over at auget er borte. Mange er usikker på korleis ein vil sjå ut med ein protese, om ein vil sjå ut som seg sjølv. For andre kan det å fjerne auge vere ei lette etter lang tid med smerter og operasjonar. Nokon har hatt eit kosmetisk skjemmande auge lenge som dei har valt å operere det bort. Da vil gjerne protesen forbetre utsjånaden.

Før

Felles for alle som fjernar eit auge, er at dei no skal begynne å bruke augeprotese av glas eller plast.

Proteser. bilde.


Under

Etter at auge er fjerna under operasjonen, vil holrommet som oppstår bli fylt med eit implantat: ei rund kule. Implantatet blir dekka av slimhinna i forkant, og vil ikkje vere synleg (sjå illustrasjon). Under augelokka vil det no berre vere ei smal lomme, som er laga for at augeprotesen skal ligge godt. Etter operasjonen ligg det ei tynn mjuk plastskive (konforma) i denne lomma. Det tåler augehola godt. Konformeren beskyttar lomma fram til den er grodd og er klar for ein protese. 


illustrasjon av auge implantat


Før du reiser heim frå augeavdelinga vil ein sjukepleiar vise deg korleis lomma til konformer ser ut. Mange gruer seg til dette, og vår erfaring er at det er best å sjå på dette saman før du reiser heim. Ofte er det ein ser føre seg verre enn verkelegheita.

Du skal bruke forskjellige salver nokre veker framover. Du får resept og forklaringar på bruken før du reiser. Det er viktig å føre salven forsiktig på, så ikkje konformeren fell ut. Dersom den likevel skulle falle ut, kan du sjølv sette den inn att. Utfør god handhygiene.
Det er viktig at du vaskar og skyl konformeren godt, også inne i hola, før du set den inn att. Konformeren glir lettare på plass dersom du smørar litt augesalve på. Den minst runde sida skal inn mot nasen.  Dersom du ikkje er komfortabel med å gjere dette sjølv, kan du kontakt og vi skal hjelpe deg.


konformer. Bilde.konformer i auge. Bilde.

Midlertidig tilpassing av augeprotese

Når det er gått 5 til 8 veker etter operasjonen, er tida inne for å sette inn ein protese. Dette gjerast for å behalde størrelsen på lomma protesen skal ligge i. Det kan hende at du må bruke ein foreløpig protese i nokre månader, fram til du har vore hos protesemakar og fått tilpassa ein permanent protese.
 
Augeavdelinga har eit utval av glassproteser som du kan prøve. Det er viktig å hugse at denne protesen er foreløpig. Det kan vere vanskeleg å finne ein foreløpig protese som er heilt optimal reint kosmetisk. Det viktigaste i denne perioden er at protesen ikkje er vond, og at du føler at du kan bruke den ei stund.

Du vil få moglegheit til å prøve å ta protesen ut og sette den inn igjen. Det er viktig å øve til du føler deg trygg. Av og til kan ein trenge litt tid før ein er klar for å få opplæring. Dette kan du vere open om med oss. Vi ønsker å legge til rette for at du skal få ei så god opplæring som mogeleg.

Endeleg protese - glas eller plast?

 Ein augeprotese av glas er det vanlegaste. Den har ekstremt glatt overflate og lar seg fukte godt med tårevæske. Den har lav vekt sidan den er hol, og har høg glans faktor. Ein glasprotese må skiftast etter 2-3 år fordi tårevæska slit på overflata. Den kan ikkje polerast. Dersom ein slitt glasprotese ikkje blir skifta, vil det gi irritasjon. Ein glasprotese kan bli kald om vinteren fordi glas ledar kulde. Dersom dette er plagsamt, kan det vere ein fordel å velje ei plastprotese.

Ein augeprotese av plast (akryl) kan vare mellom 5 og 10 år, men den må polerast med jamne mellomrom hos protesemakar. Vanlegvis ein til to gonger i året. Dersom den ikkje blir polert, dannar det seg eit proteinbelegg på protesen som kan gi irritasjon. Dette belegget lar seg ikkje vaske bort. Ein plastprotese blir laga ved å gjere ei avstøyping av augehola, noko som gir ein nøyaktig størrelse. Protesen kan pussast og endrast slik at den er god i bruk. Plastprotesen kan ikkje knuse, og blir derfor ofte brukt av barn og unge.

Protesemakar tilpassar endeleg protesen
Sjukehuset har avtale med faste protesemakarar. Dei har gjerne eigne nettssider med oversikt over når dei er kvar i landet. Time hos protesemakar bestiller du sjølv direkte hos dei. Protesemakar sender ut brev med timebestilling og informasjon når dei har mottatt tilvising frå augelegen. 
Nav dekker utgifter til glas- eller plastprotese. Ved behov for ny sugekopp eller glasstav, kan det skaffast via protesemakar eller optikar.
Du finn meir generell informasjon på heimesidene til den enkelte protesemaker, og det er mogeleg å ta kontakt dersom det er noko du lurer på.Stell av protesen


Det er ingen klare reglar for kor ofte ein skal ta ut augeprotesen. Ein finn ofte si eiga rutine. En tommelfingerregel er å ta ut protesen ein gong per månad.

 • Det er viktig med god handhygiene, så hugs å vaske hendene med såpe før stell.
 • Beskytt protesen ved å legge eit handkle i vasken. Dersom du har fliser på golvet, er det lurt å gjere det ein annan stad. Glasprotesen vil knuse dersom den dett ned på hardt underlag.
 • Vask protesen i mildt såpevatn, og skyl den godt før du set protesen inn igjen. Ikkje bruk andre reinsemiddel på protesen. 

Ved infeksjon kan det vere aktuelt å ta ut protesen oftare for å vaske den, spesielt når det er mykje puss. Følg denne rutinen for stell. Ta kontakt med din lege for å få ei vurdering på om du treng antibiotikabehandling. 

Her finner du bildeserier om korleis ta ut og inn øyeprotesen

auge. Bilde.

Bilde 1.1. Utfør god handhygiene og vask hendene med såpe før stell. 


sett inn sugekopp. Bilde.

Bilde 1. 2.  Løft øvre del av augelokket med den eine handa. Hald sugekoppen mellom tommelen og langfinger og sett sugekoppen på augeprotesen.se sugekopp. Bilde.

Bilde 1. 3 Sugekoppen er på plass. Den sit fast ved hjelp av vakuum.trekk i nedre augelokk. Bilde.

1.3 Sjå opp og trekk godt ned nedre del av augelokket. 


se ned. Bilde.


1. 4.  Sjå ned og la protesen skli ut over augelokket ved å forsiktig løfte i sugekoppen. se ned. Bilde.

1.5. Sjå opp og legg protesen forsiktig inn under øvre augelokk.

trekk i nedre augelokk. Bilde.

 Bilde 1.6. Hald protesen på plass samtidig som du trekker ned nedre augelokk med andre handa.


Trekke i nedre øyelokk. Bilde.

Bilde 2.1 Sjå opp og dra ned nedre augelokk.

Trekke i nedre øyelokk. Bilde.

Bilde 2.2 Legg forsiktig den runde enden av glasstaven under protesen. Du kan også bruke tommelen.
augeprotese utan vacum. Bilde.

 Bilde 2.3 Nå er vakuumet oppheva. Sjå ned.

protese glir ut av auge. Bilde.

 Bilde 2.4 Protesen vil skli ut av augehola
bruke fingrane til å sette inn protese. Bilde.

Bilde 2.5 Sjå opp, løft øvre augelokk, og før protesen inn under øvre augelokk.


sette inn protese med fingrane. Bilde.

Bilde 2.6 Hald protesen på plass med peikefingeren, samtidig som du trekker nedre augelokk ned med den andre handa di. Da vil protesen komme på plass i augehola.

Etter

Å leve med augeprotese

Ein augeprotese kan vere lite synleg for andre, men for den som bruker augeprotese kan det opplevast annleis. Nokon reagerer med å bli mindre sosial, og det er viktig å ha nokon å støtte seg til i den første fasen. Ved alvorlege problem kan fastlegen tilvise til psykolog. Det er vanleg å trenge tid for å venne seg til situasjonen og tilpasse seg den nye kvardagen. Nokon opplever i periodar irritasjon, smerter og/eller gjentekne infeksjonar. Da er det viktig å ha et tett samarbeid med din protesesjukepleiar, augelege, protesemaker og apotek.

Det er mange som opplever at augehola og protesen kjennest tørr. Vi anbefaler augedråpar med høg viskositet som held lenge på fuktigheita. Det finnest også salver som egnar seg til bruk om natta. Augelege, apotek, optikar og protese måker kan hjelpe med å finne gode produkt.
Det kommer ofte litt puss når protesen treng vask, polering eller skiftes. Det kommer også ofte puss dersom når ein er forkjøla. Sekresjon som er blank/grå/kvit er heilt normalt og treng ikkje behandling. 

Mange vil få eit blankt eller halvblankt slim frå augehola som legg seg på protesen eller rundt auge. Vi vet ikkje heilt kvifor nokon er meir plaga enn andre, men det hjelper å bruke fuktighets dråpar.
De aller fleste er fornøgd med protesen sin og tilpassar seg den nye tilværet. Augehola kan forandre seg over tid.  Forhold som strålebehandling og tidlegare skader kan også gi endringar. Protesemakaren vil tilpasse protesen etter som augehola endrast. Det kan også vere aktuelt å operere på nytt.

Du kan leve som vanleg med en augeprotese. Men ved utsette aktivitetar, i arbeid eller på fritid, bør du bruke vernebriller. Det er viktig at du beskyttar det auge du ser med.
Synsfeltet er noko redusert når ein ser med eit auge, men du kan fortsatt kjøre vanleg personbil dersom du har godt syn på det andre auget. Det må gå ei viss tid slik at avstandsdømmingane er trena opp igjen. Snakk med augelegen din om dette.
 

Sosionomtenester

Sjukdom og skader kan føre med seg praktiske og personlege utfordringar som det kan vere vanskeleg å handtere. Situasjonen du står i kan utløyse rettar i forhold til hjelpeapparatet. Sosionomen kan gi støtte, rettleiing, råd og informasjon, formidle kontakt med andre instansar, og yte hjelp med søknader. Personalet ved avdelinga kan tilvise deg til sosionom.


Kontakt

 • Kontakt Augeavdelinga

  Oppmøtestad

  Ekspedisjonen i Augebygget i 1. etasje  måndag - fredag kl. 08.00-15.30

  Øyeblikkeleg hjelp: 

  Vekedagar kl. 07.30-19.00:    Augebygget i 3. etasje.
  Kveld etter kl. 19.00 og helg:  Akuttmottak i Sentralblokka. 

  Augebygget

  Jonas Lies vei 72

  5053 Bergen

  Transport

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
   
  ​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
   
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
  ​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  ​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

  Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
  ​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

  ​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

   

  Reiseutgifter
  Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
  Les meir om å få dekt ei pasientreise

  Planlegging
  I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
  Les meir om planlegging av pasientreisa di

  Rettar/Rettane dine
  Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
  Les meir om rettane dine ved pasientreiser

  Tilrettelagt transport
  Helseekspressen
  Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

  Praktisk informasjon

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  Daglegvarebutikkar i nærområdet:

  Rema1000 Haukelandsveien
  Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
  Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
  Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

  Kiwi Kronstad
  Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
  Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
  Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

  Bunnpris Møllendalsbakken
  Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
  Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
  Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
  Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

  Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

  Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

  Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
  For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

  Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

 • Kontakt Auge poliklinikk

  Oppmøtestad

  Ved oppmøte henvender du deg i ekspedisjonen vår i 1. etasje i Augebygget.

  Augebygget

  Jonas Lies vei 72

  5053 Bergen

  Transport

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
   
  ​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
   
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
  ​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  ​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

  Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
  ​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

  ​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

   

  Praktisk informasjon

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

  Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

  Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

  Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
  For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

  Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.