Behandling, Radiokirurgi

Stråleknivbehandling (gammakniv)

Gammaknivbehandling er en godt innarbeidet metode for høypresis strålebehandling av en rekke sykelige tilstander i hjernen og hjernehinnene. Det brukes ikke kniv i ordets rette forstand, men i stedet blir meget presise stråler med høy dose rettet mot behandlingsområdet. I de senere år har andre strålemodaliteter (LINAC) også utviklet seg i høypresis retning, og stereotaktisk/høypresis strålebehandling kan i dag gis med både strålekniv og LINAC.

Ved stråleknivbehandling er strålekilden radioaktivt kobolt og strålefeltet kan formes slik at det er nøyaktig tilpasset sykdomsprosessens form, og derved minimere stråledosen på det omliggende friskt vevet. Metoden gjør det enklere å behandle små områder dypt inne i hjernen. Strålebehandlingen har til hensikt å stanse vekst av svulster og lukke karnøster i hjernen.

Det er ikke nødvendig å åpne kraniet for å utføre behandlingen, men man må feste en såkalt stereotaktisk ramme med fire skruer til skallen. Dette gjøres med lokalbedøvelse, og kan i ubehag og omfang kanskje sammenlignes med å gå til tannlege. Man trenger ikke å barbere bort håret. Behandlingen foregår i en seanse, og pasienten kan i de fleste tilfeller dra hjem dagen etter behandlingen.

Tilvising og vurdering

Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv ved Haukeland universitetssjukehus håndterer henvisninger og forespørsler om behandling fra hele landet.

Her finner du fremgangsmåte for å sende henvisninger til Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv, nødvendig innhold i henvisningen og informasjon om etterkontroller.

Her finner du fremgangsmåte for å sende henvisninger til Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv, nødvendig innhold i henvisningen og informasjon om etterkontroller.


 

Før

 • Ta med liste over medisinene dine når du kommer til sykehuset. 
 • Ta gjerne med hjelpemiddel som du er avhengig av, for eksempel stokk, krykker, rullator eller rullestol.
 • Vi råder deg til å la verdisaker bli igjen hjemme.
 • Ta gjerne med lesestoff eller musikk - mobiltelefon med små øreplugger kan benyttes i forbindelse med behandlingen.

Vanligvis kommer du til avdelingen dagen før planlagt behandling. Du vil få informasjon om behandlingen av lege og sykepleier ved enheten.

Hvis du har lang reisevei, får du ofte overnatte på sykehushotellet i forbindelse med behandlingen.  

Før behandling

Du får en venekanyle i armen eller hånden. Dette er en tynn plastslange som plasseres inne i en blodåre hvor du kan få medisiner og væske hvis det trengs.

En stereotaktisk ramme (metallramme) festes til hodet. Hoderammen sørger for at legen kan foreta en nøyaktig bestemmelse av området som skal behandles. Rammen festes til hodet ved hjelp av fire skruer. Dette gjøres med bedøvelse i huden. Rammen hindrer hodet fra å endre posisjon under behandlingen.

Etter at rammen er festet, blir det tatt røntgenbilder av hodet og hjernen. Dette utføres enten gjennom magnetresonanstomografi (MR), computertomografi (CT) og/eller angiografi.

Etter MR kommer du tilbake på avdelingen og får frokost. 


 


 

Under

På bakgrunn av MR-bildene utarbeider legen og fysikeren en nøyaktig behandlingsplan ved hjelp av et spesialutviklet dataprogram. Planen er tilpasset hver enkelt pasient og dennes spesifikke sykdom.

Behandlingen foregår ved at pasienten ligger på behandlingsbenken hvor hoderammen er festet i riktig posisjon. Personalet vil overvåke behandlingen kontinuerlig. Behandlingen er lydløs og smertefri.

Behandlingen kan vare fra noen minutter til over noen timer, avhengig av målets størrelse og form.

Etter

Når behandlingen er fullført, fjernes hoderammen. Noen pasienter kan oppleve hodepine eller litt hevelse der rammen har vært festet, men de fleste har ingen plager.

Du skal ta det med ro i ca. to timer etter avsluttet behandling og kan spise som vanlig om du føler deg i form til det.

Behandlende lege avgjør om du kan reise enten hjem, til pasienthotellet eller observeres i avdelingen til dagen etter.

Effekten av behandlingen vil sette inn over tid. Dette innebærer at effekten av behandlingen først vil kunne ses etter en periode på uker eller måneder. Pasienten følges derfor opp med røntgenkontroller ved sitt lokalsykehus.

Alle pasienter får spesifikk informasjon om sin sykdom og hvilke symptomer de bør være observant på i etterkant av behandlingen. Bivirkning av behandlingen er sjelden, men hvilken type bivirkning vil helt avhenge av sykdomsprosess, størrelse og lokalisasjon i hodet.

Pasienten vil vanligvis kunne gjenoppta normal aktivitet etter ca. ett døgn.

Ver merksam

Strålekniv er sjelden forbundet med komplikasjoner, hvis komplikasjoner oppstår er disse ofte forbigående.

Du vil få spesifikk informasjon knyttet til deg og din diagnose, og hva du eventuelt skal følge med på og følge opp i etterkant av behandlingen. Informasjonen sendes også henviser og din fastlege.

Dersom symptomer oppstår i etterkant av behandlingen må du kontakte henviser primært - evt. kan du kontakte oss direkte.

Kontakt

Sentralblokka Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv

Kontakt Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv

Oppmøtestad

Når du kommer til Haukeland universitetssjukehus henvender du deg i resepsjonen på Nevrokirurgisk avdeling, 7. etasje i Sentralblokka. Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv tilhører Nevrokirurgisk avdeling.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

Telefon resepsjon: 55 97 50 00

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.