Behandling

Bronkial termoplastikk

Bronkial termoplastikk er et behandlingstilbud til pasienter over 18 år med alvorlig, behandlingsrefraktær astma som ikke lar seg kontrollere tilstrekkelig med medikamentell behandling.

Hva er bronkial termoplastikk?

Behandlingen utføres bronkoskopisk i 3 omganger. Ved første behandling radiofrekvensbehandles luftveiene i underlappen til høyre lunge, deretter behandles venstre underlapp og tilslutt overlappene. Det er ikke ønskelig å behandle alle lungelapper samtidig og vi lar det gå minimum 3 uker mellom hver behandling.


Hvordan virker bronkial termoplastikk?

Ved å varme opp veggen i luftveiene på en kontrollert måte, får man reduksjon av glatt muskulatur i luftveiene. Astmaanfall gir spasme i denne muskulatur som gjør det vanskelig å puste. Studier har vist effekt med redusert antall alvorlige forverringer, sykehusinnleggelser, legevaktsbesøk, sykefravær og en økt livskvalitet hos pasienter behandlet med bronkial termoplastikk. Effekten er vist å vedvare opptil 5 år. Ettersom metoden er relativt ny, har vi ikke langtidsdata utover dette.

Før

Hva må jeg melde fra om i forkant?

Hvis du bruker blodtynnende medisin må du ta kontakt med oss for å avtale dosering av disse før inngrepet. Ved pågående eller nylig astmaforverring (prednisolonkur avsluttet  innen siste 2 uker), må du også ta kontakt slik at vi kan utsette inngrepet til en mer stabil fase. 

Premedikasjon og forberedelser

Før inngrepet hører det med forbehandling som består av 50 mg Prednisolon tatt, 3 dager før inngrepet, på behandlingsdagen og dagen etter inngrepet, totalt 5 dager behandling. 

Du blir innlagt på sengepost dagen før. En av legene på posten hilser på deg og tar en forundersøkelse. Hvis du er tung i pusten vil du få astmamedisiner på forstøver. Selve undersøkelsen skal utføres fastende. Du må derfor ikke spise, tygge tyggegummi, røyke eller drikke annet enn vann eller saft de siste 4 timene før inngrepet. Vann og saft kan drikkes inntil 2 timer før, eventuelle medisiner likeså. 

Under

Behandlingen gjennomføres ved bronkoskopi i lokalbedøvelse. Dette er en innvendig undersøkelse av luftveiene, altså stemmebånd, luftrør og bronkier. Bronkoskopet er en 6 millimeter tykk slange som føres via munnen og ned i luftveiene. Avansert bildeteknologi sender bildene fra bronkoskopet til en videoskjerm. 

Før undersøkelsen legges en tynn nål i armen (venflon). Gjennom denne gir vi intravenøs medisin som virker avslappende og hostedempende. Deretter sprayes lokalbedøvelse på tungen og i svelget. Lokalbedøvelsen har en bitter smak, og du blir nummen i svelget. Oksygen tilføres via en tynn slange i nesen. For å unngå biteskader på bronkoskopet, får du en kloss mellom tennene som bronkoskopet føres gjennom. 

Puls, blodtrykk, hjerterytme og oksygeninnhold i blodet overvåkes underveis. I tillegg festes en jordingselektrode på rygg. Når bronkoskopet føres ned i luftveiene, er det vanlig å oppleve hoste. For å dempe denne hosten sprayer vi også luftrøret og bronkiene med lokalbedøvelse gjennom bronkoskopet. Hosten gir seg derfor etter en kort stund. Bronkoskopet har en arbeidskanal. Gjennom denne kanalen føres et behandlingskateter som avgir radiofrekvensenergi tilsvarende 65 grader Celcius når bronkoskopøren aktiverer det med en fotpedal. Dette må gjøres gjentatte ganger for å behandle alle luftveiene i lungelappen som skal behandles. Prøv å slappe av best mulig. Pust dypt og rolig. 

Selve undersøkelsen varer fra 30 - 60 minutter.

Etter

Du kan spise og drikke som normalt fra to timer etter undersøkelsen. Etter prosedyren observeres man vanligvis et par timer på overvåkingspost før overflytting til vanlig sengepost for observasjon over natten. De fleste kan utskrives til eget hjem påfølgende dag. Astmamedisin på forstøver og smertestillende gis ved behov. For de fleste er det tilstrekkelig med Paractamol. 

Vi anbefaler oppfølging hos henvisende lege etter 6 uker, for pasienter i Helse-Bergen utføres denne kontrollen hos oss. Alle som gjennomgår bronkial termoplastikk blir innkalt til en etterkontroll på vår lungepoliklinikk 12 måneder etter inngrepet.

Ver merksam

Bivirkninger og komplikasjoner 

Forbigående heshet er vanlig. Noen får feber samme dag. Dette er også vanlig. Det er også vanlig å oppleve lett til moderat astmaforverring de første 48 timene, men kun deler av bronkialtreet er behandlet, så alvorlige astmaanfall forventes ikke. Det er heller ikke uvanlig å finne spor av blod i oppspytt etter prosedyren. Man har tross alt manipulert luftveier med både bronkoskop og behandlingskateter, men større mengder blod skal ikke forekomme. 

Ved hvilke bivirkninger/komplikasjoner må jeg søke helsehjelp? 

Heshet som varer utover 48 timer, vedvarende feber som gir mistanke om lungebetennelse, alvorlige pusteproblemer som du ikke kan håndtere med dine vanlige pustemedisiner eller økende brystsmerter skal ikke forekomme og regnes som alarmsymptomer. Skulle du oppleve bobler under huden, langs kragebein eller på hals som knitrer når man tar på dem, er dette grunn til å reagere.

Bor du i nærheten av Haukeland Universitetssjukehus, kan du ta kontakt med lungeavdelingens sengepost for håndtering (Tel: 55978380). Er du henvist til oss fra et annet sted i landet, må du kontakte helsevesenet lokalt/din lokale legevakt . 

Tilslutt vil vi presisere at inngrepet regnes som trygt og at vi ikke forventer alvorlige komplikasjoner.

Kontakt

Sentralblokka Lungeavdelinga

Kontakt Lungeavdelinga

Oppmøtestad

 • Poliklinikk - Underetasjen i Sentralblokka
 • Søvnpoliklinikken - Gamle hovedbygg 2. etg.
 • Sengepostar - 5. etasje, Sentralblokka 
   
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Telefon resepsjon: 55 97 50 00

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Ibsens gate 118, i ein gamal trevilla like nedanfor Pasienthotellet på Haukeland.

Les meir om Vardesenteret

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.