Behandling

Hofteproteseoperasjon, revisjon

Ein revisjonsoperasjon inneber at ein skifter eller fjernar delar av eller heile hofteprotesen. Dette kan vere nødvendig ved ulike problem med protesen, for eksempel at protesen har losna frå beinet, slitasje av protesemateriala, infeksjon eller at protesen går ut av ledd.

Nokre gonger er ein slik proteserevisjon ein operasjon av moderat storleik, mens det andre gonger er kompliserte og langvarige operasjonar. Du vil bli informert om omfanget av operasjonen i ditt tilfelle av kirurg eller ortoped i forkant.

Før

Det er viktig at du held deg i aktivitet heilt fram mot operasjonen. Dersom du ikkje har fått beskjed om anna, bør du bevege på og belaste proteseleddet så godt det lar seg gjere. Dette gjer opptreninga etter operasjonen enklare.

Førebygging av infeksjon

Infeksjon er ein frykta komplikasjon etter protesekirurgi. Desse tiltaka kan minske risikoen:
 • Eit variert og næringsrikt kosthald i forkant av operasjonen.
 • Dersom du røyker, bør du slutte, eller i alle fall redusere forbruket frå og med 4 veker før operasjonen til såret er heilt grodd 3–4 veker etter operasjonen. Det same gjeld dersom du har eit overforbruk av alkohol.
 • Dersom du har diabetes, må du vere ekstra nøye med å kontrollere og regulere blodsukkeret i forkant av operasjonen, gjerne i samråd med fastlegen.
 • Pågåande infeksjonar (for eksempel neglerotsbetennelse, urinvegsinfeksjon, hudinfeksjon, tannrotsbetennelse og liknande) eller opne sår aukar sjansen for å få infeksjon i proteseleddet. Slike infeksjonar må derfor vere ferdigbehandla i god tid før operasjonen. 

Medikament

Nokre medikament skal ein stoppe eit antal dagar eller veker før operasjonen. Dette vil du få beskjed om ved forberedande undersøkingar i forkant av operasjonen.

Faste

Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje skal ete, røyke, bruke snus, tygge tyggegummi eller pastillar etter kl. 24.00. Du kan og bør drikke klare væsker (vatn, saft, kaffi, te), men ikkje mjølkeprodukt eller juice fram til 2 timar før oppmøtetidspunktet på operasjonsdagen.


Under

Under dei forberedande undersøkingane før operasjonen vil du møte den som skal operere deg, ein anestesilege som vil informere deg om kva som skal bli gjort, kva resultat du kan forvente av operasjonen, og om potensielle komplikasjonar knytt til operasjonen og bedøvinga.

Like før, under og etter operasjonen vil du få antibiotika for å førebygge infeksjon.

Etter operasjon

Når operasjonen er ferdig, blir du liggande på oppvakningsavdelinga i nokre timar mens bedøvinga går ut. Etterpå blir du flytt til sengepost.

Det er svært viktig at du kjem deg raskt på beina etter proteseoperasjonar. Fysioterapeutar vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men eigeninnsats og motivasjon er viktig. Dersom du kjem deg raskt på beina, er faren for komplikasjonar som infeksjonar og blodpropp mindre, og rask mobilisering er viktig for det opererte leddet. Du vil bli behandla med smertestillande medikament slik at dette skal la seg gjere. 

Det vil variere frå pasient til pasient kva restriksjonar ein får etter operasjonar. Nokre får belaste fullt frå første dag, mens andre må avlaste det opererte beinet i større eller mindre grad i eit antal veker opp mot 3 månader. Dei fleste får visse restriksjonar på bevegelsar i proteseleddet.

Kor lenge du må vere på sjukehuset, blir vurdert individuelt og kan variere frå 2 til 7 dagar. 

Komplikasjonar

Ved alle kirurgiske inngrep er det risiko for komplikasjonar. 
 • Infeksjon: Vi gjer vårt beste for å førebygge infeksjon, men dette kan likevel førekomme hos ein liten andel av pasientane.
 • Blodpropp kan førekomme. Du kan redusere risikoen ved å vere mykje i aktivitet samt å bruke dei føreskrivne blodfortynnande medikamenta.
 • Nerveskade kan førekomme under inngrepet. 
 • Det nye proteseleddet kan gå ut av ledd, men dette hender sjeldan. Instruksjonar du får på forskjellige bevegelsar, er meint å forhindre dette, så det er viktig at du følger desse. Skulle protesen likevel gå ut av ledd, er dette svært smertefullt. Du vil då bli innlagt på sjukehus, og protesen blir sett på plass igjen.


Etter

Etter utskriving skal du fortsette treninga, enten aleine eller ved hjelp av fysioterapeut nær heimstaden din. Dei fleste skal bruke blodfortynnande medikament i 10–30 dagar samt smertestillande medikament i avtrappande doser etter utreise.

Ver merksam

Ved mistanke om infeksjon skal du raskt kontakte sjukehuset. Teikn på infeksjon er:

 • Raudheit, hevelse og varme i huda
 • Væske frå såret
 • Aukande smerter
 • Feber
 • Generell sjukdomsfølelseKontakt

Sentralblokka Ortopedisk avdeling, Haukeland

Kontakt Ortopedisk avdeling, Haukeland

Oppmøtestad

Oppmøtested for pasienter som skal til hofteproteserevisjon er Ortopedisk sengepost 2 i 7. etasje i Sentralblokken på Haukeland universitetssjukehus.

Telefon 55 97 37 55

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Her finn du utreiseinformasjon frå Ortoperdisk avdeling: 


Utreiseinformasjon.pdf

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.