Behandling

Multippel sklerose (MS) - fysioterapi

MS er en betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen hvor nervesignalene i kroppen forstyrres eller blokkeres. Dette kan føre til et bredt spekter av ulike symptomer og funksjonsbegrensninger. Fysioterapi kan virke forebyggende for funksjonssvikt, bidra til opprettholdelse av funksjon og aktivitetsnivå eller være rehabiliterende etter et funksjonsfall.

De mest vanlige symptomene er følesansforstyrrelser, balanseforstyrrelser, synsforstyrrelser, tretthet, kraftsvikt, koordinasjonsvansker, muskelspenninger, blære/tarm-vansker samt kognitive utfordringer. 

Denne teksten omhandler fysioterapi ved Multippel Sklerose (MS) for polikliniske pasienter. 


Før

For at fysioterapeuten skal få vurdert din funksjon og bevegelseskvalitet er det viktig at du har på deg klær som er lette å bevege seg i. Ta med gode sko, shorts og t-skjorte/singlet. Det kan være behov for noe avkledning sånn at fysioterapeuten kan se hvordan muskulaturen din fungerer. Ta med ortoser/skinner eller ganghjelpemidler dersom du bruker dette.

Tenk gjennom dine forventninger til fysioterapeutens vurdering, og hvilken målsetting du har for tiltak og behandling.

Dersom det er behov for taxi til konsultasjonen, må du kontakte Fysioterapi-administrasjonen.  
Det mest vanlige er at konsultasjonen varer opp mot 1 time.


Under

Fysioterapeuten vil gjennom samtale kartlegge sykehistorie, det aktuelle funksjonstapet og utfordringer i hverdagen eller i forbindelse med trening og fysisk aktivitet. Deretter vil det gjennomføres ulike tester for bevegelse, funksjon og aktivitet. Det kan være aktuelt å benytte spesifikke tester og skjemaer for å kartlegge målbare funn fra undersøkelsen. Det kan være behov for samarbeid med andre faggrupper, f. eks. ergoterapeut.
 

Funksjonsvurdering hos fysioterapeut:

 • Vurdering av grad av selvstendighet i forflytning og gange
 • Kartlegging av bevegelse; kroppsholdning, kvalitet i bevegelse og funksjon, funksjon i mage/rygg, balanse, stabilitet, aktive og passive leddutslag, muskelstyrke, muskelspenning, vevskvalitet, smerte, følesans, avspenningsevne, muskulær tøybarhet og andre aktuelle kroppsfunksjoner.
 • Utprøving av aktuelle tiltak og behandlingsmetoder
 • Vurdering av behov for ortopediske hjelpemidler (f. eks. ankel-skinner/ortoser). Dersom hjelpemidlet er til hjelp i funksjon eller aktivitet kan fysioterapeut organisere søknad om dette til NAV.
 

Mål

 • Optimal evne til å fungere i ditt miljø, f.eks. i jobb, rundt i hjemmet, i fritidsaktiviteter og i sosiale sammenhenger
 • Mest mulig selvstendighet i funksjon, forflytning og daglige aktiviteter
 • Redusert fallrisiko
 • Optimal kvalitet i bevegelse og funksjon
 

Eventuelle tiltak

 • Råd og veiledning tilpasset din situasjon
 • Instruksjon i individuelt tilpassede øvelser, tøyninger og avspenning
 • Korrigering av kroppsholdning og bevegelsesmønster
 • Stimulere til bedring av balanse og kontroll i mage/rygg
 • Funksjonsrettet trening basert på krav i hverdagen
 • Anbefalinger for fysisk aktivitet og trening
 • Råd om energiøkonomisering i aktivitet, sosiale arenaer og jobb
 • Smertedempende tiltak og bløtvevsbehandling


Etter

En henvisning til poliklinisk fysioterapi gir en ramme for oppfølging fra en til seks ganger avhengig av ditt behov. Dersom det på et senere tidspunkt oppstår funksjonstap eller ny problemstilling kan du bli henvist til ny poliklinisk vurdering.

Det kan være aktuelt å henvise deg ut til videre oppfølging hos ekstern fysioterapeut. Dette kan være fysioterapeut i kommunen, fysioterapeut med driftstilskudd som fortrinnsvis har nevrologisk kompetanse og eller til gruppetrening for pasienter med MS. Ved behov for rehabilitering kan fysioterapeut være behjelpelig med å formidle dette til ansvarlig lege slik at søknadsprosessen kan igangsettes. Ved behov for og ønske om utarbeidelse av spesifikke og tilpassede øvelser kan fysioterapeuten gjøre dette. Det kan være øvelser for egentrening i hjemmet eller råd og tips som kan tas med til ekstern fysioterapeut. 

Fysioterapeuten skriver en rapport som du kan få tilsendt med beskrivelse av funksjon og anbefalinger for videre tiltak. Kopi av rapporten kan også sendes til fastlege eller ekstern fysioterapeut hvis ønskelig.


Kontakt

Gamle hovedbygg Fysioterapi­avdelinga

Kontakt Fysioterapi­avdelinga

Oppmøtestad

Gamle hovedbygg, underetasjen. I foajeen ved Terapibassenget. Vurdering og behandling vil foregå i treningssal, på behandlingsrom eller i andlre nærliggende lokaler.
 

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.