Undersøking, Medikamentell stressekko

Stress-ekkokardiograf

Stressekko- kardiografi er en undersøkelse der vi undersøker hjertets pumpekraft og hjertemuskelens blodforsyning i hvile og ved pulsstigning.
Ved medikamentell stressekko får du medisiner som gjør at pulsen din stiger, samtidig som hjertet ditt blir undersøkt med ultralyd (lenke kommer). 

Legen kan da observere hjertemuskelen sin evne til å trekke seg sammen i hvile og under pulsstigning. I tillegg blir blodforsyningen til hjertemuskelen kartlagt ved hjelp av kontrastvæske som gis intravenøst. Tre blodårer forsyner hjertemuskelen med blod. Disse blir kalt koronararterier. Trange eller tette koronararterier kan føre til at hjertemuskelen får for lite blod og oksygen. Dette kan gi symptomer i form av brystsmerter eller tung pust, spesielt ved aktivitet.

Ved nedsatt blodforsyning vil ultralydbildet vise en endring i hvordan hjertemuskelen trekker seg sammen. Det vil også vise en redusert fylling av kontrastvæske i blodårene i hjertet ved høy puls (stress).

Denne undersøkelsen brukes som ledd i utredning ved:

 • Brystsmerter /angina pectoris, der arbeids-EKG, og / eller CT av hjertet ikke er tilstrekkelig.
 • Kjent sykdom i koronararteriene, hvor det er oppstått nye og/ eller uavklarte symptomer på angina pectoris.
 • Ved mistanke om sykdom i de små arteriene til hjertemuskelen (småkarsykdom).
 • Mistanke om spasmer i større eller mindre koronararteriene.
 • Tilfeller hvor en på CT av hjertet, eller  koronar angiografi har påvist at en eller flere av koronararteriene er trangere enn normalt, men ønsker å vite mer om hvilken betydning det har for hjertets funksjon.Før

Du bør unngå et stort måltid de siste 2 timene før undersøkelsen. Du kan ta dine medisiner som vanlig undersøkelsesdagen.

Unngå å smøre huden på overkroppen inn med krem den dagen du skal til undersøkelsen.

Under

Undersøkelsen varer ca. 1,5 timer inkludert forberedelser og hvile i etterkant.
Når du ankommer vil sykepleier først informere deg om undersøkelsen du skal igjennom før forberedelser til selve testen utføres. 

Forberedelser:
 • Du må kle av deg på overkroppen og får på deg en sykehusskjorte. 
 • Sykepleier legger inn 2 venekanyler. Disse legges i en blodåre på hver arm.
 • Du blir koblet til et EKG (elektrokardiogram) og et blodtrykksapparat.
 • Du legger deg ned på din venstre side på en undersøkelsesbenk. Din venstre arm blir lagt ut til siden og hviler på en støtte. Det er i gjennom venekanylen i denne armen at medikamentene vil bli gitt.
Undersøkelsen blir utført av hjertespesialist med assistanse fra sykepleier. Sykepleier administrerer medisinene du får, observerer dine reaksjoner på dem, måler blodtrykk og vurdere EKG og hjerterytme under testen.

Legen starter med å ta ultralyd av hjertet(ekko) i hvile uten medikamenter både før og etter du får ultralyd-kontrastvæske intravenøst.

Kontrastvæsken vi bruker heter Sono Vue. Den bedrer bildekvaliteten ved ekkokardiografi og kan også si oss noe om hvordan de ulike delene av hjertemuskelen fylles med blod. Sono Vue skilles raskt ut via lungene, og det er derfor viktig at du prøver å puste rolig og ikke snakke unødig under testen.

Deretter stoppes kontrastvæsken og legen tar et opphold i ultralydundersøkelsen mens medikamentet som heter Dobutamin gis i venekanylen i gradvis økende dose.

Dobutamin øker pulsen din og får hjertet til å trekke seg kraftigere sammen. Du vil selv merke at hjertet slår hardere og fortere, som om du løper. Dette kan føles uvant når du ligger i ro på en benk, men er ufarlig. Noen kan få ubehag som vannlatingstrang, prikking i huden og hodeverk. Disse symptomene forsvinner fort når medisinen avsluttes. Dobutamindosen økes trinnvis hvert 3 minutt (totalt ca. 9-12 min) til du kommer opp i 85% av din maksimale puls. Dersom ikke pulsen din blir høy nok vil du få to baller som du skal klemme hardt på (handgrip). Om ikke dette er tilstrekkelig gir vi et medikament som heter Atropin.  

Når pulsen er kommet opp i ønsket frekvens startes det opp igjen med kontrastvæske og medisinen som øker pulsen stanses etter kort tid. Legen undersøker deg nå videre med ultralyd mens hjertet er under stress/belastning og kan se om det er endringer fra da hjertet var i hvilemodus.

Etter

Når medisinene stanses vil vi fortsette og overvåke hjerterytmen og blodtrykket ditt til pulsen normaliseres.

Hjertespesialisten vil analysere ultralydbildene som er tatt under testen. Vanligvis vil du få svar på undersøkelsen før du reiser heim. Enkelte ganger er det behov for utvidet analyse av bildene, da vil du få svar innen kort tid per brev eller telefon. Dersom undersøkelsen viser at deler av hjertemuskelen din har for dårlig blodforsyning, vil du få tilbud om videre utredning (hjertekateterisering , eventuelt hjerte CT ) og/eller medikamentell behandling.

Du kan reise hjem eller gå på jobb kort tid etter at undersøkelsen er ferdig.

Ver merksam

 • Dersom du får brystsmerter eller annet ubehag under testen må du si ifra til sykepleier/lege. Det kan da bli aktuelt å avbryte testen tidligere.
 • Medikamentell stressekko gir svært lav risiko for komplikasjoner eller alvorlige hendelser. Du blir nøye overvåket og testen blir utført regelmessig ved Haukeland universitetssjukehus.
 • En sjelden gang kan testen provosere fram anfall med uregelmessig hjerterytme (atrieflimmer ). Dette kan kreve behandling med medikament og forlenget observasjon, eventuelt innlegging på sjukehuset.
 • Det kan i svært sjeldne tilfelle forekomme allergiske reaksjoner på kontrastvæsken eller Atropin.
 • Hvis du har kjente allergier ønsker vi at du tar kontakt med oss på forhånd og opplyser om dette. Tlf.nr: 55972186.

Kontakt

Sentralblokka Hjarteavdelinga

Kontakt Hjarteavdelinga

Oppmøtestad

Poliklinikken ligg i 1. etasje i Sentralblokka. Fellesekspedisjonen der pasientar som vert innlagt etter venteliste skal møte ligg i 2. etasje i Sentralblokka. Sengepostane finn du i 6. etasje same stad.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Telefon resepsjon: 55 97 50 00

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.