Behandling, Forenklet forløp ved Ortopedisk avdeling

Til deg som venter hjemme før operasjon ved Ortopedisk avdeling

Ved en del planlagte operasjoner kan du vente hjemme i tiden mellom undersøkelse og operasjon ved Ortopedisk avdeling ved Haukeland. Her er informasjonen du trenger.

Avbud/endring av operasjonstidspunkt

Hvis du blir forhindret fra å komme til det avtalte tidspunktet eller hvis du blir syk (feber, neseforkjølet, halsonde/hoste etc) ber vi deg kontakte oss på: 

 • 55972837 (for de som møter på Sengepost 1 Øst/operasjon i Sentraloperasjonen)
 • 55970452 (for de som møter og opereres på Dagkirurgen i 2.etg) .

Før

Slik forbereder du deg hjemme før operasjonen

På operasjonsdagen kan du ta dine vanlige medisiner bortsett fra hvis du bruker medisiner mot diabetes, det vi kaller ACE-hemmer, A2-blokkere og vanndrivende. Disse medisinene skal du IKKE ta. Hvis du er usikker på om noen av de medisinene du bruker tilhører noen av disse medikamentgruppene så la være å ta medisinene. Ta dem heller med deg til sykehuset, så tar du de riktige medisinene i samråd med oss.

Du kan spise og drikke som vanlig frem til midnatt. Etter midnatt skal du ikke spise mer men du kan røyke, snuse og drikke vann, saft, juice, brus, te og svart kaffe frem til 1 time før oppmøtetidspunktet ditt.

Ta på deg tøy som er enkelt å få av og på etter at du er operert, og skotøy som er stødig og enkelt å få av og på.

Når du kommer til sykehuset vil du få snakke med en sykepleier og få utlevert sykehustøy som du skal ta på deg. Siden det kan bli litt ventetid denne dagen anbefaler vi at du tar med deg lesestoff, musikk eller annen underholdning.

 • Hvis du skal opereres i Sentraloperasjonen (innleggelse): En stund før du skal opereres vil du bli kjørt ned i et Mottaksareal i 1. etg og der blir du liggende frem til operasjonsstuen er klar. I Mottaksarealet vil du få lagt inn en venekanyle og hvis du skal opereres i blokade vil også denne legges der.
 • Hvis du skal opereres på Dagkirurgen venter du i samme område som du blir kjørt tilbake til etter inngrepet.

Under

Hvordan foregår en blokade-bedøvelse?

Blokade er en lokalbedøvelse som bedøver hele din arm eller nederste del av din fot (avhengig av hva du skal opereres for). Denne blokaden holder armen/foten følelsesløs og smertefri i 10-16 timer (for noen opptil 24 timer). Du vil i denne perioden ikke kunne bruke armen/foten din som normalt.

Det er en anestesilege som legger blokaden. Du blir ultralydscannet i området der blokaden skal legges. Hvis du har en håndleddsskade kan det være i armhulen eller like over kragebeinet og hvis det er i foten du har skadet deg så kan det være i knehasen og foran på låret. Ultralyd brukes for at anestesilegen skal vite presis hvor lokalbedøvelsen skal legges. Det gjøres med en tynn nål like under huden. Før operasjonen starter vil anestesipersonalet sjekke at bedøvelsen sitter korrekt slik at du ikke skal kjenne smerter underveis. Noen vil merke trykk og berøring og det er helt normalt.

Under operasjonen kan du få lytte til musikk (ta gjerne med deg din egen mobil og høretelefoner/pods). Noen pasienter ønsker å sove underveis. Dette avtales med anestesilegen individuelt.
En del inngrep gjøres i full narkose som alternativ til blokade. Narkosen settes i en venekanyle som legges på armen. Anestesilegen bedømmer hvilken anestesiform som er best for deg.

Hvordan foregår narkose?

En del inngrep gjøres i full narkose som alternativ til blokade. Narkosemidlene settes i en venflon som legges på armen. Narkosen startes etter at du er kjørt inn på operasjonsstuen og har fått koblet på deg overvåkning (EKG, blodtrykk og en klype på fingeren for å måle at du puster godt). Etter at operasjonen er ferdig blir du vekket inne på operasjonsstuen og kjørt til postoperativ avdeling. Der vil vi ha deg i minst en time, gjerne mer, til vi ser at du har det bra.

Anestesilegen bedømmer hvilken anestesiform som er best for deg.


Etter

Hvis du har sovet under operasjonen kjøres du til Postoperativ avdeling i Sentraloperasjonen eller tilbake til venteområdet på Dagkirurgen. Der ligger du til du er helt våken. Deretter kjøres du evt opp igjen til ortopedisk sengepost der du får kle deg om til dine egne klær. Før du reiser hjem får du all nødvendig informasjon om hvordan du skal starte dine smertestillende medisiner. Vi anbefaler at du har en voksen pårørende hos deg den første dagen/natten.

Kirurgen informerer deg om hvordan operasjonen har gått og hva som er planen videre.

Det er viktig at du klarer å late vannet ila kvelden den dagen du blir operert.

Hvis du ikke har klart å tisse 6-8 timer etter at du reiste fra sykehuset så må du kontakte oss på telefon nr 55977187.

Hva skal jeg gjøre så lenge blokaden virker?

Så lenge armen/foten din oppleves nummen er det viktig at du passer på enkelte ting:

 1. Ikke plasser varme/kalde gjenstander dirkete på det bedøvede området. 
 2. Ikke la armen/foten ligge på hardt underlag. Legg pute/dyne under.
 3. Dersom du har operert hånden/armen din vil du bli utskrevet med et fatle som du skal bruke i alle fall så lenge blokaden virker men ofte lenger. Det vil ortopeden i tilfelle informere deg om.
 4. Dersom du har fått anlagt gips etter operasjonen bør du sjekke fingerneglene dine så lenge blokaden virker og gi beskjed til ortoped om du ser fargeendring.
 5. Dersom du er operert i foten vil du vanligvis ikke kunne belaste foten/gå på den så lenge blokaden virker. Ikke forsøk å gå uten å ha noen til å hjelpe deg første gangen.
 6. Hvis du har fått armbedøvelse kan balansen være endret så vær forsiktig med trappegang så lenge armen er nummen.

Smertestillende behandling

De fleste vil trenge smertestillende tabletter etter at blokaden har sluttet å virke. Du vil få skriftlig informasjon om hvilke tabletter du skal ta etter operasjonen og når du skal ta dem. Det er svært viktig at du følger våre anbefalinger og spesielt viktig at du tar smertestillende allerede før blokaden har sluttet å virke. Dette er for å få en overlappende effekt. Dersom blokaden fortsatt virker når du skal gå og legge deg om kvelden skal du uansett ta de anbefalte smertestillende tablettene for å unngå at du våkner midt på natten med sterke smerter.

Kontakt

Sentralblokka Ortopedisk avdeling, Haukeland

Kontakt Ortopedisk avdeling, Haukeland

Oppmøtestad

Du skal enten møte på dagkirurgen i Sentralblokka, eller på sengeposten du tilhører. Du får informasjon om dette ved innkalling.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Her finn du utreiseinformasjon frå Ortoperdisk avdeling: 


Utreiseinformasjon.pdf

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.