Lærings- og meistringssenteret

Vil du gi pasientane dine betre kunnskap om diagnosar eller behandling?

Publisert 21.02.2024
En mann og en kvinne som sitter i et rom

Aktuelle kurs:

Hjerneslag - Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

Matallergi kurs - Helse Bergen HF (helse-bergen.no)


Pasient- og pårørandeopplæring

Pasientar og pårørande skal få god opplæring og informasjon om eigen sjukdom eller skade, for å vere best mogleg i stand til å meistre endringar som sjukdom/skade kan føre til. Læring, meistring og tryggleik er viktige mål for opplæring til...
Pasient- og pårørandeopplæring
Undervisning i auditorium. Foto