To trær, gress og steintrapp i midten, blå himmel.Foto

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom (RFM)

Kontakt oss

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom Helse Vest​ skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei tre diagnosane. Vår virksomhet omfattar formidling, fagutvikling, konsultasjon​​​, veiledning, rådgjeving, forsking og undervisning. RFM Helse Vest gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

RFM Helse Vest skal: 

 • ​Bidra til kompetanseheving og tjenesteutvikling i kliniske enheter i regionen
 • Se tilbudet til pasientene i et livsløpsperspektiv og bidra til gode overganger mellom ulike tjenestenivå og enheter
 • Støtte forskning og fagutvikling som bidrar til utvikling av tjenestetilbudet til pasientene
 • Identifisere utfordringer i feltet knyttet til diagnosene
 • Ta stilling til hvilke satsninger det er behov for i regionen
Et kompetansemiljø / tyngdepunkt i Helse Fonna​​ som arbeider med psykiske lidelser og særlig utfordrende atferd ved autisme og utviklingshemming er også en del av RFM.

 
RFM er organisatorisk plassert i Helse Bergen på Kronstad DPS, som er en enhet i Divisjon for psykisk helsevern​, og har kontorer i Møllendalsbakken 9.

 
For å sikre forankring i hele regionen fungerer en referansegruppe i Helse Vest som bindeledd mellom RFM, kliniske enheter og brukerorganisasjonene. RFM samarbeider også med tilsvarende fagmiljøer i de andre helseregionene, samt nasjonale enheter.

Kurs og arrangement

 • Pegasus gruppelederkurs
  PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting å bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD. 
  Pegasus gruppelederkurs
  16.
  oktober
  2024
 • Gruppetrening med lek og sosiale ferdigheter. Hybrid konferanse 29. januar 2025
  De regionale enhetene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom i Helse Vest, i Midt- Norge, Helse Nord og i Helse Sør-Øst har gleden av å komme med tidlig annonsering av hybrid konferanse – fysisk og digital
  Gruppetrening med lek og sosiale ferdigheter. Hybrid konferanse 29. januar 2025
  29.
  januar
  2025

Aktuelt fra RFM

  Kurs og arrangementer RFM

  Her finner du en oversikt over arrangementer og kurs i regi av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom.
  Se oversikt over alle våre kurs og arrangementer
  Foredragsholder snakker til forsamling på konferanse. Foto

  Fagprosjekt

  På desse sidene finn du oversikt over alle fagprosjekt som vi har støtta siden 2013.
  Prosjekt
  foto av to personer foran en pc
  Sist oppdatert 23.05.2024