To trær, gress og steintrapp i midten, blå himmel.Foto

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom (RFM)

Kontakt oss

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom Helse Vest​ skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. Vår virksomhet omfattar formidling, fagutvikling, konsultasjon​​​, veiledning, rådgjeving, forsking og undervisning. RFM Helse Vest gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

RFM Helse Vest skal: 

  • ​Bidra til kompetanseheving og tjenesteutvikling i kliniske enheter i regionen
  • Se tilbudet til pasientene i et livsløpsperspektiv og bidra til gode overganger mellom ulike tjenestenivå og enheter
  • Støtte forskning og fagutvikling som bidrar til utvikling av tjenestetilbudet til pasientene
  • Identifisere utfordringer i feltet knyttet til diagnosene
  • Ta stilling til hvilke satsninger det er behov for i regionen
Et kompetansemiljø / tyngdepunkt i Helse Fonna​​ som arbeider med psykiske lidelser og særlig utfordrende atferd ved autisme og utviklingshemming er også en del av RFM.

 
RFM er organisatorisk plassert i Helse Bergen på Kronstad DPS, som er en enhet i Divisjon for psykisk helsevern​. 

 
For å sikre forankring i hele regionen fungerer en referansegruppe i Helse Vest som bindeledd mellom RFM, kliniske enheter og brukerorganisasjonene. RFM samarbeider også med tilsvarende fagmiljøer i de andre helseregionene, samt nasjonale enheter.


 

Aktuelt fra RFM

Kurs og arrangementer RFM

Her finner du en oversikt over arrangementer og kurs i regi av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom.
Se oversikt over alle våre kurs og arrangementer
Foredragsholder snakker til forsamling på konferanse. Foto

Fagprosjekt

På desse sidene finn du oversikt over alle fagprosjekt som vi har støtta siden 2013.
Prosjekt
foto av to personer foran en pc
Sist oppdatert 19.12.2023