Kontakt

Postadresse

Besøksadresse

Laboratoriebygget 2.etg
Adkomst via Sentralblokka 3. et. Følg gangbroen over til Laboratoriebygget, og deretter heis / trapp til 2. et.

Adresse for innsending av prøver

Haukeland universitetssjukehus
Felles prøvemottak
Jonas Lies vei 91 B
5021 Bergen

E-post

mbf@helse-bergen.no
klinisk.farmakologi@helse-bergen.no,
medisinsk.biokjemi@helse-bergen.no
hormonlaboratoriet@helse-bergen.no

Slik finn du fram

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Zander Kaaes gate 7

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Parkbygget

Haukelandsveien 22, 5021 Bergen

Kysthospitalet i Hagevik

Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik

Voss sjukehus

Sjukehusvegen 16

5704 Voss

Eksteriør Region Nordhordland helsehus. Foto

Region Nordhordland helsehus, Knarvik

Kvassnesvegen 40

5914 Isdalstø