Diagnose

Infeksjon på hjerteklaff (Infeksiøs endokarditt)

Hjertet har fire hjerteklaffer, to på venstre og to på høyre side av hjertet. Infeksiøs endokarditt er en infeksjon som rammer en av hjerteklaffene. Sykdommen oppstår ved at pasienten av ulike årsaker har fått bakterier i blodbanen, og at disse bakteriene fester seg på de indre delene av hjertet. Infeksjonen kan gjøre stor skade på især hjerteklaffene, men kan også spres til andre deler av kroppen.

Symptomer

Symptomene på infeksiøs endokarditt varierer. Noen får akutt innsettende feber og frostanfall. Andre opplever generell sykdomsfølelse med eventuell nattesvette og vekttap over en lengre periode. Enkelte pasienter kan få hjerneslag. Hvis du har kunstig hjerteventil fra tidligere, er du mer utsatt for betennelse på hjerteklaffen da bakterier tiltrekkes av såkalte «fremmedlegemer». 
 
Streptokokker, stafylokokker og enterokokker er de bakteriene som oftest forårsaker bakteriell endokarditt. I sjeldne tilfeller kan endokarditt være forårsaket av sopp.

Tilvising og vurdering

Du vil bli undersøkt klinisk der vi leter etter tegn på: 

a) skade av selve hjerteklaffen ved å lytte på hjertet og lunger

b) skader i tynnere blodkar dersom endokarditten har fått spre seg fra hjerteklaffen. Dette kan for eksempel ramme blodkar under fingerneglene. 
Utredning

Vi gjør en rekke undersøkelser både for å bekrefte diagnose og for å følge utviklingen. 


Ofte er dårlig tannhelse inngangsport til infeksjon. Derfor må du til undersøkelse hos tannlege/kjevekirurg. I enkelte tilfeller må tannlegen trekke tenner for å få bukt med infeksjonen.

Vi vurderer fortløpende om det er behov for andre undersøkelser.

Behandling

Den viktigste behandlingen mot endokarditt er antibiotika. Antibiotikaen gir vi direkte inn i blodet (intravenøst) gjennom en venekanyle. Du vil få antibiotika flere ganger i løpet av døgnet. Mange pasienter vil ha behov for intravenøs antibiotika 4-6 ganger i døgnet i flere uker, ofte så lenge som 4-6 uker. 

Valg av antibiotika avhenger av hvilken bakterie som påvises. Noen ganger lar det seg ikke gjøre å påvise hvilken bakterie som har forårsaket infeksjonen. Man velger antibiotika utifra hvilken bakterie som mest trolig har forårsaket endokarditten. 

På sykehuset måler vi det jevnlig blodtrykk, puls, pustefrekvens og temperatur. Vi tar blodprøver flere dager i uken. Noen pasienter blir tilkoblet et system for hjerterytmeovervåking de første dagene av behandlingen. Du kan bli anbefalt å redusere aktivitetsnivået litt for å unngå høy puls.

Dersom skaden på hjerteklaffen er stor, kan det bli nødvendig med kirurgisk behandling i tillegg til antibiotika. Dette innebærer åpen hjertekirurgi; altså at brystkassen blir åpnet, infisert vev blir fjernet og den ødelagte hjerteklaffen blir erstattet med en ny kunstig klaff. 

Vurdering av hvem som trenger hjertekirurgi, gjøres fortløpende og i tett samarbeid med hjerteleger og hjertekirurger. Det kan være behov for ytterligere undersøkelser før en eventuell operasjon. Du vil få intravenøs antibiotikabehandling både før og etter en eventuell operasjon. 

Oppfølging

Etter behandlingen kan du leve som normalt og gå tilbake til ditt tidligere aktivitetsnivå.  Noen pasienter følges videre i poliklinikk på sykehuset, andre følges av sin fastlege. Dette får du informasjon om før utreise fra sykehuset. 

Pasienter som tidligere har hatt endokarditt, vil ha en noe høyere risiko for å få en ny endokarditt senere i livet. Det er viktig med god daglig tannhygiene og regelmessig kontroll og eventuell behandling hos tannlege.

Husk alltid å informere tannlege om at du har hatt endokarditt tidligere, og ta også med vedlagte informasjonskort i forbindelse med andre legebesøk. 

Noen medisinske undersøkelser gir økt risiko for forekomst av bakterier i blodet og det 
er dermed også anbefalt med antibiotika i forkant av disse inngrepene. Dette gjelder spesielt trekking av tenner og andre tannkirurgiske inngrep og tannlegeprosedyrer der det er forventet blødningKontakt

Sentralblokka Medisinsk post 5 vest - infeksjons­sjukdommar

Kontakt Medisinsk post 5 vest - infeksjons­sjukdommar

Oppmøtestad

Du finn oss i 7. etasje nord i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus.

Besøkstider:
kl. 17.00 - 20.00 alle dagar.

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.