Undersøking

Spyttprøve kortisol

Kortisol vert skilt ut i spytt, og mengde kortisol i spytt speglar mengde av kortisol i blodet. Kortisolmengda er høgast om morgonen og lågast seint på kvelden.

For å finne ut om du har for høge mengder av kortisol måler vi kortisol i spytt om kvelden i tidsrommet mellom kl. 22.00-24.00. Nivået av kortisol varierer mykje i løpet av dagen. Riktig tidspunkt for å ta prøven er viktig for tolking av resultatet av analysen.

Før

Pass på at

 • du ikkje et mat, drikk eller pussar/reinsar eller bleiker tenner dei siste 60 minutta før du tek prøven.
 • du ikkje røyker/snusar dei siste 60 minutta før prøvetaking
 • du ikkje har sår eller rift i tannkjøtet. Blodtilblanda spytt kan gje feil resultat
 • du ikkje utførar sterk fysisk aktivitet før du tar prøva
 • du ikkje siste døgn før prøvetaking, et/drikk
  • lakris
  • grapefruktjuice
  • enkelte naturpreparat
 • Dersom mulig; unngå prøvetaking i veker med skiftarbeid

Under

Samling av spyttprøve gjer du med behaldarane du har fått utlevert. 
Før du skal bruke behaldarane må dei oppbevarast tørt og i romtemperatur.
Vask ansikt og hender grundig før du tar prøvane dersom du brukar kortisonsalve.

 1. Du tar prøven mellom kl. 22.00 – 24.00 (om ikkje legen har sagt noko anna).
 2. Ta av korken, hell tampongen direkte i munnen. Du må ikkje ta på tampongen med fingrane.
 3. La tampongen bli i munnen i nokre minutt.
 4. Når tampongen er gjennomfukta av spytt skal tampongen plasserast tilbake i salivetterøyret. Ikkje ta på tampongen med fingrane.
Hugs to prøvar med eit døgns mellomrom eller meir. 
salivetterør

Bilete av salivetterøyret og tampongen.

Etter

Du må hugse å merke røyra med:

 • Fullt namn 
 • Fødsels- og personnummer
 • Dato og klokkeslett for prøvetaking
Prøvane må leverast legekontoret/sendast til laboratoriet morgonen etter siste prøve er tatt. Dette for å sikre at prøvane ikkje er for gamle når dei kjem til laboratoriet.

Oppbevar prøvane i kjøleskap inntil levering/sending. Unngå sending før helg/heilagdag.


Kontakt

Laboratoriebygget Medisinsk biokjemi og farmakologi

Kontakt Medisinsk biokjemi og farmakologi

Oppmøtestad

Skal du ta blodprøver?
Sjå nettsida til Poliklinikk for blodprøvetaking for meir informasjon om oppmøtestad og opningstid

Vår avdeling er lokalisert:

 

 

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Zander Kaaes gate 7

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Parkbygget

Haukelandsveien 22, 5021 Bergen

Kysthospitalet i Hagevik

Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik

Voss sjukehus

Sjukehusvegen 16

5704 Voss

Region Nordhordland helsehus, Knarvik

Kvassnesvegen 40

5914 Isdalstø