Leiinga ved sjukehuset

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ein flat leiarstruktur. I alt 30 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør.

​​​​Direktøren sitt arbeidsutval​

Lasse Hatletvedt, seksjonsleiar for Føretaks­sekretariatet, er referent for direktøren sitt arbeidsutval. Hatletvedt deltek også på møter i føretaksleiinga.

Organisasjonskart (PDF)


Føretaksleiinga​

I tillegg til direktøren sitt arbeidsutval (sjå over), består Føretaksleiinga av klinikk- og avdelingsdirektørane i sjukehuset:

 
Sist oppdatert 22.03.2024